Manglende lægefaglig vurdering af udskydelse

Sygehus får kritik for manglende lægefaglig vurdering af, om undersøgelse mhp. ortopædkirurgisk udredning og behandling efter en knæskade kunne udskydes. Vurderingen blev overladt til en fysioterapeutisk afdeling, der udskød undersøgelsen.

Sagsnummer:

21SFP106

Offentliggørelsesdato:

14. oktober 2021

Speciale:

Ortopædkirurgi, Fysioterapi

Faggruppe:

Læger, Fysioterapeuter

Behandlingssted:

Sygehuse/hospitaler

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser

Der gives kritik til:

  • , for behandlingen på Ortopædkirurgisk Klinik, den 25. februar 2019.
  • , for behandlingen i Fysio- og Ergoterapien, den 26. februar 2019.

Det betyder, at behandlingen var under normen for almindelig anerkendt faglig standard.

Afgørelsen uddybes nærmere nedenfor under begrundelse.

Styrelsen for Patientklager har modtaget en klage fra .

KLAGEN

Der er klaget over, at ikke modtog en korrekt behandling på Ortopædkirurgisk Klinik og i Fysio- og Ergoterapien, , i perioden fra den 21. til den 26. februar 2019.

Styrelsen har forstået, at det centrale i klagen er:

  • at skulle have været indkaldt til undersøgelse af sit knæ på et tidligere tidspunkt, herunder at hun skulle have været indkaldt til en MR-scanning på et tidligere tidspunkt.

SAGSFREMSTILLING

Styrelsen har, medmindre andet er anført, taget udgangspunkt i oplysningerne i journalen.

Den 21. februar 2019 blev 41-årige henvist til ortopædkirurgisk udredning på Ortopædkirurgisk Klinik, , efter en skiulykke ugen forinden. fik en tid på afdelingen den 8. marts 2019.

Den 25. februar 2019 havde en telefonisk konsultation med Ortopædkirurgisk Klinik, hvor der blev aftalt konsultation den følgende dag med henblik på oplåsning af knæskinne samt instruktion i øvelser hos Fysio- og Ergoterapien, . Det blev samtidig aftalt, at Fysio- og Ergoterapien kunne vurdere, hvorvidt s kontrolundersøgelse den 8. marts 2019 kunne udskydes. Den 26. februar 2019 var til konsultation i Fysio- og Ergoterapien, hvor hendes knæskinne blev låst op, og det blev vurderet, at hun skulle ses til 6-ugers kontrol 4 uger senere.

blev ved en efterfølgende MR-scanning af sit knæ diagnosticeret med total korsbåndsskade og kompressionsfraktur i den store underbensknogle (laterale tibia).

BEGRUNDELSE

Styrelsen for Patientklager træffer afgørelse om, hvorvidt den sundhedsfaglige virksomhed har været kritisabel. Det følger af klage- og erstatningslovens § 1, stk. 2.

Styrelsen tager ved sin vurdering af sagen stilling til, om en behandling har været i overensstemmelse med ”normen for almindelig anerkendt faglig standard”, hvilket er en norm, som fastlægges ved styrelsens praksis. Dette er udtryk for, hvad der må forventes af en almindelig god behandling. Styrelsen har således ved sin afgørelse ikke taget stilling til, om patienten har modtaget den bedst mulige behandling.

Styrelsen vurderer, at der er grundlag for at kritisere Ortopædkirurgisk Klinik og Fysio- og Ergoterapien, , for behandlingen den 25. og den 26. februar 2019.

Styrelsen har lagt vægt på:

  • at Ortopædkirurgisk Klinik den 25. februar 2019 relevant vurderede, at skulle indkaldes til oplåsning af sin knæskinne og instruktion i øvelser den følgende dag. Det var dog ikke sundhedsfagligt relevant, at Ortopædkirurgisk Klinik overlod til Fysio- og Ergoterapien at vurdere, hvorvidt s ambulante tid den 8. marts 2019 kunne udskydes, idet det er en lægefagligt vurdering, hvorvidt en ambulant tid vedrørende et udrednings- og behandlingsforløb kan flyttes ud i fremtiden. s knæ var endnu ikke vurderet i ortopædkirurgisk regi, hvorfor hendes ambulante kontrolundersøgelse på Ortopædkirurgisk Klinik, der var planlagt til den 8. marts 2019, burde have været fastholdt
  • at Fysio- og Ergoterapien den 26. februar 2019 gav en ny tid 4 uger senere, og således udsatte hendes allerede planlagte ambulante tid den 8. marts 2019. Da netop havde fået låst sin knæskinne op til fri bevægelighed i sit højre knæ, burde hun have været tilset i ortopædkirurgisk regi efter kort tid for at sikre, at der ikke var problemer med bevægelighed i knæet.

Styrelsen finder på den baggrund, at den behandling, som modtog den 25. og den 26. februar 2019 på Ortopædkirurgisk Klinik og i Fysio- og Ergoterapien, , var under normen for almindelig anerkendt faglig standard.

Styrelsen vurderer videre, at der ikke er grundlag for at kritisere Ortopædkirurgisk Klinik, , for behandlingen den 21. februar 2019.

Styrelsen har lagt vægt på:

  • at den 21. februar 2019 blev henvist subakut til Ortopædkirurgisk Klinik af sin praktiserende læge med henblik på vurdering af en ledbåndsskade i sit højre knæ. Afdelingen tilbød relevant en ambulant tid den 8. marts 2019, som var 3 uger efter hendes tilskadekomst, hvilket er i overensstemmelse med praksis for ledbåndsskader i knæleddet om, at akutte ledbåndsskader vurderes af en speciallæge nogle uger efter tilskadekomst. 
  • at formålet med en ortopædkirurgisk vurdering er at få stillet korrekt diagnose og få iværksat rette behandling. Første valg efter en akut knæskade er en røntgenundersøgelse for at vurdere, om der er knoglebrud i knæet. En MR-scanning er ofte ikke indiceret i det akutte tilfælde, men ordineres typisk efter nogle uger eller måneder efter tilskadekomst på mistanke om skade på korsbånd, menisk eller bruskskade afhængigt af den kliniske undersøgelse og patientens kliniske fremgang efter tilskadekomsten.
  • at der på baggrund af ovenstående ikke var indikation for at foretage en MR-scanning af s højre knæ på et tidligere tidspunkt.

Styrelsen finder på den baggrund, at den behandling, som modtog den 21. februar 2019 på Ortopædkirurgisk Klinik, , var i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard.

REGLER

Styrelsen har anvendt følgende regler til at træffe afgørelse i sagen:

Bekendtgørelse nr. 995 af 14. juni 2018 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven):

  • § 1, stk. 2 om klager over sundhedsfaglig virksomhed