Fejl ved henvisning til scanning

Sygehus får kritik for fejlagtigt at betegne en subakut henvisning som planlagt og for at behandle henvisningen som planlagt, selvom om det tydeligt fremgik af henvisningen, at scanningen skulle ske hurtigst muligt.

Sagsnummer:

21SFP114

Offentliggørelsesdato:

29. oktober 2021

Speciale:

Ortopædkirurgi, Røntgen (radiologi)

Faggruppe:

Læger

Behandlingssted:

Sygehuse/hospitaler

Type:

Behandling

Kategori:

Behandlingssager

Der gives kritik til:

  • , for behandlingen på Ortopædkirurgisk Afdeling den 18. januar 2021.

, for behandlingen på Radiologisk Afdeling i perioden fra den 18. januar til den 12. marts 2021.

Der gives ikke kritik til:

, for behandlingen på Afdeling den 30. december 2020.

Det betyder, at behandlingen var under normen for almindelig anerkendt faglig standard.

Afgørelsen uddybes nærmere nedenfor under begrundelse.

Styrelsen for Patientklager har modtaget en klage fra .

1. KLAGEPUNKT

Der er klaget over, at ikke modtog en korrekt behandling på , , den 30. december 2020.

Styrelsen har forstået, at det centrale i klagen er:

  • at ikke blev tilstrækkeligt undersøgt, herunder at hans skader i skulderen ikke blev opdaget.

SAGSFREMSTILLING

Styrelsen har, medmindre andet er anført, taget udgangspunkt i oplysningerne i journalen.

Den 49-årige blev den 30. december 2020 set i , , efter han var faldet fra en stige og havde stærke smerter og bevægelsesbegrænsning i venstre skulder.

Efter en røntgenundersøgelse ikke viste noget unormalt, blev ordineret et let smertestillende middel og sendt hjem med anbefaling om at have sin skulder i en slynge i en uge, og at han skulle kontakte sin praktiserende læge, hvis smerterne ikke gik væk.

BEGRUNDELSE

Styrelsen for Patientklager træffer afgørelse om, hvorvidt den sundhedsfaglige virksomhed har været kritisabel. Det følger af klage- og erstatningslovens § 1, stk. 2.

Styrelsen tager ved sin vurdering af sagen stilling til, om en behandling har været i overensstemmelse med ”normen for almindelig anerkendt faglig standard”, hvilket er en norm, som fastlægges ved styrelsens praksis. Dette er udtryk for, hvad der må forventes af en almindelig god behandling. Styrelsen har således ved sin afgørelse ikke taget stilling til, om patienten har modtaget den bedst mulige behandling.

Styrelsen vurderer, at der ikke er grundlag for at kritisere , for behandlingen.

Styrelsen har lagt vægt på:

  • at det var sundhedsfagligt forsvarligt af ikke at opdage, at havde en seneskade, da de foretog relevante kliniske undersøgelser af ham, samt en røntgenundersøgelse, og da disse ikke viste tegn på en seneskade, var det tilstrækkeligt at tilbyde en slynge til at stabilisere armen og let smertestillende samt at råde ham til at kontakte sin praktiserende læge, såfremt hans skulder ikke kom sig. Styrelsen kan oplyse, at skader på rotatorcuffen kan være meget vanskelige at opdage akut, idet smerterne efter slaget mod skulderen overskygger en undersøgelse af kraft og bevægelighed.

Styrelsen finder på den baggrund, at den behandling, som modtog i perioden fra den 30. december 2020 på , , var i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard.

2. KLAGEPUNKT

Der er klaget over, at ikke modtog en korrekt behandling på Ortopædkirurgisk Afdeling, den 18. januar 2021.

Styrelsen har forstået, at det centrale i klagen er:

  • at han ikke blev henvist til scanning tilstrækkeligt hurtigt.

SAGSFREMSTILLING

Styrelsen har, medmindre andet er anført, taget udgangspunkt i oplysningerne i journalen.

Den 18. januar 2021 blev , der stadig havde smerter og begrænsninger i bevægeligheden i skulderen, set på Ortopædkirurgisk Afdeling. I den forbindelse blev han ultralydsscannet, og på baggrund af denne undersøgelse blev han henvist til Radiologisk Afdeling til en MR-scanning.

BEGRUNDELSE

Styrelsen henviser til ovenstående afsnit under begrundelse for klagepunkt 1 vedrørende ”normen for almindelig anerkendt faglig standard”.

Styrelsen vurderer, at der er grundlag for at kritisere Ortopædkirurgisk Afdeling, for behandlingen.

Styrelsen har lagt vægt på:

  • at Ortopædkirurgisk Afdeling relevant henviste til en sub-akut MR-scanning, med anmodning om at det skete inden for 14 dage, men at denne henvisning ved en fejl blev betegnet som elektiv, da den blev oversendt til den radiologiske afdeling.

Styrelsen finder på den baggrund, at den behandling, som modtog den 18. januar 2021 på Ortopædkirurgisk Afdeling, , var under normen for almindelig anerkendt faglig standard.

3. KLAGEPUNKT

Der er klaget over, at ikke modtog en korrekt behandling på Radiologisk Afdeling, , i perioden fra den 18. januar til den 12. marts 2021.

Styrelsen har forstået, at det centrale i klagen er:

  • at ikke blev MR-scannet tilstrækkeligt hurtigt.

SAGSFREMSTILLING

Styrelsen har, medmindre andet er anført, taget udgangspunkt i oplysningerne i journalen.

Radiologisk afdeling behandlede s henvisning som elektiv, og han blev scannet den 12. marts 2021. Denne scanning viste betydelige skader på ledet.

BEGRUNDELSE

Styrelsen henviser til ovenstående afsnit under begrundelse for klagepunkt 1”normen for almindelig anerkendt faglig standard”.

Styrelsen vurderer, at der er grundlag for at kritisere Radiologisk Afdeling, for behandlingen.

Styrelsen har lagt vægt på:

  • at selv om blev henvist til en sub-akut MR-scanning den 18. januar 2021, blev denne scanning først gennemført den 12. marts 2021.
  • at henvisningen, radiologisk afdeling modtog, var anført som elektiv, men at det alligevel fremgik af selve henvisningen, at scanningen ønskedes gennemført indenfor 14 dage, hvilket ikke skete.

Styrelsen finder på den baggrund, at den behandling, som modtog i perioden fra den 18. januar til den 12. marts 2021 på Radiologisk Afdeling, , var under normen for almindelig anerkendt faglig standard.

REGLER

Styrelsen har anvendt følgende regler til at træffe afgørelse i sagen:

Bekendtgørelse nr. 995 af 14. juni 2018 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven):

  • § 1, stk. 2 om klager over sundhedsfaglig virksomhed