Utilstrækkelig undersøgelse af efter hormonterapi

Sygehus får kritik for manglende a-gas og undersøgelse af blåmarmorering i det første døgn af indlæggelsen hos patient med vejrtrækningsproblemer i nylig fertilitetsbehandling med hormonterapi.

Sagsnummer:

21SFP98

Offentliggørelsesdato:

25. august 2021

Speciale:

Mavetarmsygdomme, kirurgiske (kirurgisk gastroenterologi)

Faggruppe:

Læger

Behandlingssted:

Sygehuse/hospitaler

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser

Der gives kritik til:

  • Hospital, for behandlingen på Kirurgisk Afdeling den 25. og 26. februar 2020.

Det betyder, at behandlingen var under normen for almindelig anerkendt faglig standard.

Afgørelsen uddybes nærmere nedenfor under begrundelse.

Styrelsen for Patientklager har modtaget en klage fra .

KLAGEN

Der er klaget over, at ikke modtog en korrekt behandling på Kirurgisk Afdeling, Hospital, i perioden fra den 25. til den 27. februar 2020.

Styrelsen har forstået, at det centrale i klagen er:

  • at der ikke blev reageret relevant og tilstrækkeligt på s symptomer, herunder vejrtrækningsbesvær og væske i bughulen
  • at ikke blev tilstrækkeligt lægeligt tilset, henset til symptomerne
  • at selv skulle gå til en ultralydsskanning trods vejrtrækningsbesvær
  • at ikke blev tilstrækkeligt orienteret om baggrunden for behandling med væske og støttestrømper.

SAGSFREMSTILLING

Styrelsen har, medmindre andet er anført, taget udgangspunkt i oplysningerne i journalen.

var i fertilitetsbehandling og havde to dage forinden fået sat æg op.

Den 25. februar 2020 blev på 37 år indlagt på Kirurgisk Afdeling, Hospital, til observation for Ovariel Hyperstimulationssyndrom (OHSS), en komplikation til fertilitetsbehandlingen. Hun havde blandt andet smerter i maven, åndenød, svedeture og kvalme. Der blev foretaget en objektiv undersøgelse, som viste, at huden var blåmarmoreret på bryst, mave og arme, og at der ved berøring var direkte ømhed i venstre side af maven. Der blev planlagt blodprøver, bestilt en ultralydsundersøgelse og ordineret smertestillende i form af Panodil. Det blev desuden konstateret, at hun var gravid.

Den 26. februar 2020 blev der foretaget en ultralydsundersøgelse af maven, som viste, at der var væske i bughulen. Det blev desuden konstateret, at havde åndenød ved bevægelse, og at venstre arm var større end højre. Der blev planlagt blodprøver og iværksat behandling med blodfortyndende medicin, væske og støttestrømper. Da der kom svar på blodprøven D-dimer, som viste en værdi på 1,9, blev der taget kontakt til et andet behandlingssted med henblik på billeddiagnostik.

Den 27. februar 2020 havde mindre åndenød, og blodprøven D-dimer var uændret på 1,9. Hun blev overflyttet til et andet behandlingssted med henblik på billeddiagnostik.

Det fremgår af klagen, at havde en uregelmæssig hjerterytme og vejr-trækningsbesvær ved ankomsten til afdelingen, men blev kørt ud på gangen og ikke blev tilset af en læge før dagen efter. Det er anført, at hun selv mistænkte Ovariel Hyperstimulationssyndrom (OHSS). Det fremgår videre af klagen, at hun selv skulle gå til en ultralydsskanning, og at det efterfølgende ikke var tydeligt, hvorfor der påbegyndtes behandling med væske og støttestrømper. Det fremgår endeligt af klagen, at blev overflyttet til et andet behandlingssted, hvor der blev påvist to blodpropper i den ene lunge og en i den anden.

BEGRUNDELSE

Styrelsen for Patientklager træffer afgørelse om, hvorvidt den sundhedsfaglige virksomhed har været kritisabel. Det følger af klage- og erstatningslovens § 1, stk. 2.

Styrelsen tager ved sin vurdering af sagen stilling til, om en behandling har været i overensstemmelse med ”normen for almindelig anerkendt faglig standard”, hvilket er en norm, som fastlægges ved styrelsens praksis. Dette er udtryk for, hvad der må forventes af en almindelig god behandling. Styrelsen har således ved sin afgørelse ikke taget stilling til, om patienten har modtaget den bedst mulige behandling.

Styrelsen vurderer, at der er grundlag for at kritisere Kirurgisk Afdeling, Hospital for behandlingen.

Styrelsen har lagt vægt på:

  • at der ikke i det første døgn af indlæggelsen, fra den 25. til den 26. februar 2020, blev reageret relevant og tilstrækkeligt på s blåmarmorering af huden, som er et klinisk tegn på alvorlig sygdom, og som var en del af henvisningen til afdelingen. Det blev observeret ved tilsyn den 25. februar 2020 klokken 14.30 og klokken 15.00, at huden var blåmarmoreret, men blev ikke undersøgt yderligere for årsagerne til dette før den 26. februar 2020 klokken 13.34. Sygehistorien med nylig hormon-stimulering ved fertilitetsbehandling og symptomet vejrtrækningsbesvær burde endvidere have foranlediget, at der ved modtagelsen var blevet foretaget en arteriel blod-gas-analyse (a-gas) blandt andet med henblik på en status for ilt og CO2-udveksling.

Styrelsen kan oplyse, at fertilitetsbehandling med hormonterapi kan give anledning til Ovariel Hyperstimulationssyndrom (OHSS), som er kendetegnet ved mavesmerter, kvalme, opkastning og feber. I svære tilfælde kan der være væske i bughulen og vejrtrækningsproblemer. Blodpropper i lunger eller venekar-systemet er en kendt komplikation til hormonassisteret fertilitetsbehandling.

Styrelsen finder på den baggrund, at den behandling, som modtog i perioden fra den 25. til den 26. februar 2020 på Kirurgisk Afdeling, Hospital, var under normen for almindelig anerkendt faglig standard.

Styrelsen vurderer, at der ikke er grundlag for i øvrigt at kritisere Kirurgisk Afdeling, Hospital for behandlingen.

Styrelsen har lagt vægt på:

  • at blev tilstrækkeligt lægeligt tilset, henset til symptomerne, idet hun efter ankomsten til afdelingen den 25. februar 2021 omkring klokken 12.00 blev tilset i forbindelse med journaloptagelse klokken 14.30 og herefter lægeligt tilset klokken 15.00 og klokken 17.00, og at der på baggrund af en EKG-undersøgelse, der viste en normal hjerterytme og normale vitale værdier for en tidlig gradvid patient, fraset en puls på 130, ikke var indikation for yderligere lægelige tilsyn. Den 26. og 27. februar 2020 var der ligeledes tale om tilstrækkelige lægelige tilsyn blandt andet i forbindelse med den gynækologisk undersøgelse, hvor der blev påvist væske i bughulen og iværksat relevant behandling med blandt andet blodfortyndende medicin og ved planlægning af billeddiagnostik på et andet behandlingssted.
  • at det var sundhedsfagligt forsvarligt, at selv skulle gå til en ultralydsskanning trods vejrtrækningsbesvær, idet der ved undersøgelse af hendes vitale værdier, herunder måling af iltmætning i blodet (saturation), lungestetoskopi, vejrtrækningsfrekvens og EKG, ikke var påvist nogen påvirkning af de vitale værdier i hvile.
  • at blev tilstrækkeligt orienteret om baggrunden for behandlingen med væske og støttestrømper, idet der efter den gynækologiske undersøgelse den 26. februar 2020 blev orienteret om, at det drejede sig om moderat Ovariel Hyperstimulationssyndrom (OHSS), hvilket også var nævnt i henvisningen. Væskeindgift er en del af behandlingen ved Ovariel Hyperstimulationssyndrom (OHSS) og akutte tilstande i øvrigt, ligesom støttestrømper er en ikke-invasiv behandling til forebyggelse af blodpropper hos patienter med indlæggelseskrævende tilstande, der medfører sengeleje.

Styrelsen finder på den baggrund, at den behandling, som i øvrigt modtog i perioden fra den 25. til den 27. februar 2020 på Kirurgisk Afdeling, Hospital, var i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard.

REGLER

Styrelsen har anvendt følgende regler til at træffe afgørelse i sagen:

Bekendtgørelse nr. 995 af 14. juni 2018 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven):

  • § 1, stk. 2 om klager over sundhedsfaglig virksomhed