Patient med mavesmerter ventede for længe

Sygehus får kritik for at vente for længe med at tilse en patient med kraftige mavesmerter og for, at gik der fem timer, fra en akut operation blev planlagt, og til den blev udført.

Sagsnummer:

22SFP05

Offentliggørelsesdato:

12. januar 2022

Speciale:

Akutmedicin, Mave-tarm sygdomme, kiruriske

Faggruppe:

Læger

Behandlingssted:

Sygehuse/hospitaler

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser

Der gives kritik til:

  • , for behandlingen på Akutmodtagelsen og på , i perioden fra den 24. maj til den 25. maj 2019

Det betyder, at behandlingen var under normen for almindelig anerkendt faglig standard.

Afgørelsen uddybes nærmere nedenfor under begrundelse.

Styrelsen for Patientklager har modtaget en klage fra .

Der er klaget over, at ikke modtog en korrekt behandling på Akutmodtagelsen og på , , i perioden fra den 24. maj til den 25. maj 2019.

Styrelsen har forstået, at det centrale i klagen er:

  • at der gik for lang tid, før der blev reageret relevant og tilstrækkeligt på s symptomer på tarmslyng.

SAGSFREMSTILLING

Styrelsen har, medmindre andet er anført, taget udgangspunkt i oplysningerne i journalen.

på 49 år blev den 24. maj 2019 kl. 11:57 indbragt med ambulance på Akutmodtagelsen. Kl. 14:55 blev der bestilt et kirurgisk tilsyn.

Kl. 16:09 blev der foretaget kirurgisk tilsyn fra , som observerede, at lå upåvirket i sengen, gik frit omkring og kunne hoppe uden ømhed. Der var umiddelbart ingen mistanke om tarmslyng. Der blev anbefalet en gynækologisk undersøgelse, som foretog kl. 18:23. Undersøgelsen viste normale forhold. Der blev herefter ordineret en CT-skanning af maveregionen.

Der blev kl. 14:04, kl. 15:26, kl. 19:15 og kl. 21:45 giver morfin.

Kl. 20:14 noterede Akutmodtagelsen, at havde fået 2 stk. af afføringsmidlet Microlax med 45 minutters mellemrum. Behandlingen havde haft ringe effekt.

Kl. 22.35 ankom der svar fra CT-skanningen, som mistænkte tarmslyng. var ved en objektiv undersøgelse, foretaget af , kraftigt øm og havde opkastninger. Hun blev herefter overflyttet til .

Kl. 22:40 blev det besluttet at operere grundet tarmslyng. Hun havde tiltagende morfinresistente smerter. Operationen fandt sted kl. 03:55, natten mellem den 24. og den 25. maj 2019. Der blev ved operationen anlagt stomi.

BEGRUNDELSE

Styrelsen for Patientklager træffer afgørelse om, hvorvidt den sundhedsfaglige virksomhed har været kritisabel. Det følger af klage- og erstatningslovens § 1, stk. 2.

Styrelsen tager ved sin vurdering af sagen stilling til, om en behandling har været i overensstemmelse med ”normen for almindelig anerkendt faglig standard”, hvilket er en norm, som fastlægges ved styrelsens praksis. Dette er udtryk for, hvad der må forventes af en almindelig god behandling. Styrelsen har således ved sin afgørelse ikke taget stilling til, om patienten har modtaget den bedst mulige behandling.

Styrelsen vurderer, at der er grundlag for at kritisere Akutmodtagelsen og , , for behandlingen.

Styrelsen har lagt vægt på:

  • at Akutmodtagelsen ikke reagerede relevant og tilstrækkeligt på s symptomer, idet der gik 2 timer og 49 minutter, før hun blev tilset af en læge. s Akutmodtagelse benytter et vurderingssystem, der er beregnet til at prioritere patienter ud fra deres vitale værdier (puls, blodtryk, bevidsthed, temperatur og vejrtrækning) og inddele dem i farver efter mistanke om svær sygdom. Patienter, der vurderes i farven rød, bør tilses af en læge indenfor 0 minutter (omgående), orange indenfor 15 minutter, gul inden for én time, grøn inden for tre timer og blå inden for fire timer. Den modtagende sygeplejerske kan ud fra bekymring og andre symptomer, fx stærke smerter og behov for morfin, vælge at omvurdere til en alvorligere farve. blev kl. 12:06 vurderet med vurderingsfarven orange på trods af, at hendes vitale værdier var grønne, hvorfor hun burde være tilset af en læge indenfor 15 minutter, men hun blev først tilset af en læge kl. 14:55. havde stærke smerter og morfinbehov inden for to timer fra ankomst, hvilket er et alvorlighedstegn, der burde have ført til en tidligere vurdering.
  • at det ved tilsyn fra kl. 16:09 burde have indgået i vurderingen, at forinden havde fået intravenøs morfin, idet morfinindtaget kunne have påvirket den objektive undersøgelse, så maven blev vurderet mindre øm, end den reelt var. Efter indtagelse af morfin kan det ikke med sikkerhed vurderes, om der er symptomer, som indikerer, om der kan være alvorlig sygdom, som kræver akut skanning eller operation.
  • at der gik for lang tid, før blev opereret, idet der gik omkring fem timer, fra hun blev sat til akut operation, og til operationen blev foretaget. Kl. 22.35 blev tilset af , som ud fra CT-skanningen vurderede, at hun burde opereres akut på grund af mistanke om tarmslyng og iskæmisk tarm. Hun blev derfor meldt som såkaldt AHA-patient, hvilket vanligvis betyder, at narkoseafdelingen adviseres straks og vurderer, om patienten skal stabiliseres på intensiv afsnittet, sideløbende med at patienten bookes til operation på førstkommende ledige operationsstue. Det var derfor ikke tilstrækkeligt, at der gik omkring fem timer, fra hun blev sat til operation, og til hun blev opereret.

Styrelsen vurderer, at der er ikke er grundlag for at kritisere , , for den øvrige behandling.

Styrelsen har lagt vægt på:

  • at ventetiden på det kirurgiske tilsyn kl. 16:09 var i overensstemmelse med gældende praksis, idet en ventetid på omkring en time var acceptabel, idet der ikke i anmodningen var oplysninger om, hvorvidt tilsynet hastede eller kunne vente lidt.
  • at der blev foretaget en relevant og tilstrækkelig gynækologisk undersøgelse, idet det var relevant at undersøge, om generne skyldtes gynækologiske forhold. Henvisningen til CT-skanning var lavet som en akut henvisning, hvilket var fagligt korrekt, idet den gynækologiske undersøgelse ikke havde klarlagt årsagen til generne. At der gik cirka fire timer, fra CT-skanningen blev bestilt, til der var et svar, er ikke usædvanligt, selvom den blev bestilt som akut, idet det er almindeligt, at der er ventetid på en radiologisk undersøgelse.

Styrelsen finder på den baggrund, at den behandling, som modtog i perioden fra den 24. maj og til den 25. maj 2019 på Akutmodtagelsen og på , var under normen for almindelig anerkendt faglig standard.

REGLER

Styrelsen har anvendt følgende regler til at træffe afgørelse i sagen:

Bekendtgørelse nr. 995 af 14. juni 2018 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven):

  • § 1, stk. 2 om klager over sundhedsfaglig virksomhed

Bekendtgørelse nr. 731 af 8. juli 2019 af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed (autorisationsloven):

  • § 21 om journalføring

Bekendtgørelse nr. 530 af 24. maj 2018 om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler (journalføring, opbevaring, videregivelse og overdragelse m.v.) (journalføringsbekendtgørelsen):

  • § 10 om patientjournalens indhold