Utilstrækkelig undersøgelse ved højenergitraume

Sygehus får kritik for utilstrækkelig undersøgelse af en patient efter et styrt på en motorcykel, idet der var tale om et potentielt højenergitraume, og da patienten ikke blev undersøgt for skader på begge hænder og knæ eller ryg, nakke og bækken.

Sagsnummer:

22SFP112

Offentliggørelsesdato:

19. december 2022

Speciale:

Ortopædkirurgi

Faggruppe:

Læger

Behandlingssted:

Sygehuse/hospitaler

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser

Der gives kritik til:

  • , for behandlingen på Ortopædkirurgisk Afdeling den 14. maj 2021.

Det betyder, at behandlingen var under normen for almindelig anerkendt faglig standard.

Afgørelsen uddybes nærmere nedenfor under begrundelse.

KLAGEN

Der er klaget over, at ikke modtog en korrekt behandling på Ortopædkirurgisk Afdeling, , den 14. maj 2021.

Styrelsen har forstået, at det centrale i klagen er:

  • at ikke blev relevant behandlet for sin skade efter et motorcykeluheld, herunder at hun ikke blev tilstrækkeligt undersøgt.

SAGSFREMSTILLING

Styrelsen har, medmindre andet er anført, taget udgangspunkt i oplysningerne i journalen.

Den 14. maj 2021 blev på 40 år tilset af Ortopædkirurgisk Afdeling, , da hun var involveret i et motorcykeluheld. Hun havde siddet bag på motorcyklen, der væltede med omkring 85 km/t efter at have ramt en hjort. Motorcyklen var herefter landet på hendes højre ben, og hendes hjelm var blevet slået af. Hun oplevede smerter bag knæ og højre håndled og havde hovedpine. Der blev foretaget en objektiv undersøgelse af hende med gennemgang oppefra og ned, men ikke af ryggen og bækkenet. Derudover blev der foretaget en grov neurologisk undersøgelse.

Det blev vurderet, at hun skulle bruge støttebind på sit højre håndled og knæ, derudover blev to overfladiske hudafskrabninger på hendes højre knæ renset, og der blev påsat plaster. Hun blev herefter informeret om at holde øje med såret for rødme, varme og hævelse. Der var ingen mistanke om brud eller alvorlige skader.

Det fremgår af klagen, at det efterfølgende viste sig, at havde pådraget sig flere skader efter ulykken, herunder at hendes hånd var brækket, at hun havde en flænge i sin knæskal og revne i menisken samt muligt brud i bækkenet eller halebenet og en traumeprolaps.

BEGRUNDELSE

Styrelsen for Patientklager træffer afgørelse om, hvorvidt den sundhedsfaglige virksomhed har været kritisabel. Det følger af klage- og erstatningslovens § 1, stk. 2.

Styrelsen tager ved sin vurdering af sagen stilling til, om en behandling har været i overensstemmelse med ”normen for almindelig anerkendt faglig standard”, hvilket er en norm, som fastlægges ved styrelsens praksis. Dette er udtryk for, hvad der må forventes af en almindelig god behandling. Styrelsen har således ved sin afgørelse ikke taget stilling til, om patienten har modtaget den bedst mulige behandling.

Styrelsen vurderer, at der er grundlag for at kritisere Ortopædkirurgisk Afdeling, for behandlingen.

Styrelsen har lagt vægt på:

  • at ikke blev relevant behandlet for sin skade efter et motorcykeluheld. Dette da der potentielt var tale om et højenergitraume, da hun var væltet på motorcykel med 85 km/t, hvor hun havde fået motorcyklen ned over højre ben, og hendes hjelm var blevet slået af. Der blev indledningsvist foretaget traumegennemgang fra hovedet og ned til bughulen, men der blev ikke foretaget undersøgelse af ryggen under nakken eller af bækkenet. Derudover blev der kun foretaget målrettet undersøgelse af højre hånd og knæ. Dette var ikke tilstrækkeligt, idet der skulle havde været foretaget undersøgelse af ryggen og bækkenet, af begge håndled/hænder og begge knæ, samt hendes gang og bevægemønster efter mobilisering, idet der potentielt var risiko for mere omfattende skade forårsaget af traumet. Der blev således foretaget en utilstrækkelig objektiv undersøgelse, da der var tale om en skade forårsaget af et potentielt højenergitraume.
  • at ikke blev relevant undersøgt for sine skader i sit knæ, da der alene blev foretaget en overfladisk undersøgelse af hendes højre knæ i form af undersøgelse for hudafskrabning, stabilitet og nedsat bøjning, hvilket i sig selv ikke var tilstrækkelig til at udelukke en mere omfattende skade i højre knæ. Der skulle have været undersøgt for ansamling, mærkbare forandringer, gener ved drejning og sammenpresning. Såfremt dette ikke var muligt på grund af smerter, kunne det indikere mistanke om en skade i knæet, som ville have krævet yderligere undersøgelse i form af en røntgenundersøgelse.

Styrelsen finder på den baggrund, at den behandling, som modtog den 14. maj 2021 på Ortopædkirurgisk Afdeling, , var under normen for almindelig anerkendt faglig standard.

REGLER

Styrelsen har anvendt følgende regler til at træffe afgørelse i sagen:

Bekendtgørelse nr. 995 af 14. juni 2018 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven):

  • § 1, stk. 2, om klager over sundhedsfaglig virksomhed