Ikke ret til mere i godtgørelse pga. forsinkelse

Regionen var berettiget til at udbetale kørselsgodtgørelse til offentlig transport, selvom patienten havde benyttet taxa mellem lufthavn og sygehus, da flyet var forsinket.

Sagsnummer:

22SFP26

Offentliggørelsesdato:

14. februar 2022

Juridisk tema:

Kørsel og kørselsgodtgørelse

Behandlingssted:

Sygehuse/hospitaler

Kategori:

Patientrettigheder

Vi tiltræder afgørelsen fra Region :

  • om kørselsgodtgørelse.

Det betyder, at du ikke havde ret til mere i kørselsgodtgørelse.

Du kan læse mere på de næste sider.

KLAGEN

Du har klaget over:

  • at du fik afslag på kørselsgodtgørelse til din behandling på sygehuset.

SAGSFREMSTILLING

Den 6. september 2021 var du til behandling på Hospital. Dit fly var forsinket på vej til din behandling, og du valgte derfor at benytte taxa fra Lufthavn til Hospital. Du søgte i den forbindelse om kørselsgodtgørelse.

Den 15. oktober 2021 udbetalte regionen 72,80 kr. i kørselsgodtgørelse til dig med den begrundelse, at man ikke kan afregne kørselsgodtgørelse for taxa, fordi Danish Air Transports ændring af afgangstid var force majeure og en ekstraordinær situation, som regionen ikke havde kontrol over.

Du har oplyst i din klage, at du inden din rejse havde forsøgt at ændre tidspunktet for behandling, da du foretrækker at rejse med bussen, men at det ikke var en mulighed. Du har også oplyst, at flyet var forsinket og for at nå frem til din behandling, vurderede du, at det var nødvendigt at tage en taxa fra lufthavnen til Hospital.

Du blev ved bestillingen af rejsen oplyst, at man ved alle ændringer, annulleringer med mere, skulle kontakte .

Der er ikke oplysninger om, at du tog kontakt til , i forbindelse med forsinkelsen den 6. september 2021.

BEGRUNDELSE

Reglerne om kørsel eller kørselsgodtgørelse

En patient har ret til kørsel eller kørselsgodtgørelse til og fra sygehus, hvis én af betingelserne er opfyldt. Patienten har ret til kørsel eller kørselsgodtgørelse, hvis der er mere end 50 km til det sygehus, der kan tilbyde den nødvendige behandling.

En patient kan kun få kørselsgodtgørelse der svarer til, hvad turen ville koste med det billigste, forsvarlige transportmiddel. Det gælder også, selvom patienten har taget et dyrere transportmiddel.

Regionen kan godt beregne kørselsgodtgørelsen med udgangspunkt i udgiften til offentlig transport, selvom det er besværligt for patienten at tage offentlig transport. Det gælder dog ikke, hvis det ikke er praktisk muligt at møde til tiden på sygehuset.

Vurderingen af, om en rejse med offentlig transport er praktisk mulig, skal foretages inden afrejse. Hvis der opstår forsinkelser på en rejse, som planmæssigt var praktisk mulig, og dette skyldes udefrakommende omstændigheder, skal regionen ikke dække en eventuel merudgift.

Vores resultat

Vi vurderer, at du ikke havde ret til mere i kørselsgodtgørelse til og fra behandling på sygehuset.

Vi har lagt vægt på:

  • at der er over 50 km mellem din bopæl og Hospital.
  • at du var i stand til at benytte offentlige transportmidler. 
  • at du ikke kan få dækket en eventuel merudgift grundet forsinkelser, som skyldes udefrakommende omstændigheder, når din rejse planmæssigt var praktisk mulig.

Vi tiltræder derfor regionens afgørelse af den 15. oktober 2021 om kørselsgodtgørelse til og fra behandling på sygehus.

REGLER

Vi har afgjort sagen efter:

Love og bekendtgørelser

Bekendtgørelse nr. 995 af 14. juni 2018 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven):

  • § 6, nr. 13, om regionens afgørelser om kørsel og kørselsgodtgørelse

Bekendtgørelse nr. 903 af 26. august 2019 af sundhedsloven:

  • § 171 om kørsel eller kørselsgodtgørelse til sygehusbehandling

Bekendtgørelse nr. 816 af 18. juni 2018 om befordring og befordringsgodtgørelse efter sundhedsloven:

  • § 15 om kørsel eller kørselsgodtgørelse til sygehusbehandling
  • § 30 om det efter forholdene billigste, forsvarlige transportmiddel