Utilstrækkelig undersøgelse for infektion

Sygehus får kritik for ikke at mistænke og undersøge for betændelse i blindtarmen, underlivet og urinvejene.

Sagsnummer:

22SFP37

Offentliggørelsesdato:

11. marts 2022

Speciale:

Gynækologi og obstetrik

Faggruppe:

Læger

Behandlingssted:

Sygehuse/hospitaler

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser

Der gives kritik til:

 • , for behandlingen på Afdeling og Afdeling i perioden fra den 30. april 2021 til den 25. maj 2021.

Det betyder, at behandlingen var under normen for almindelig anerkendt faglig standard.

Afgørelsen uddybes nærmere nedenfor under begrundelse.

Styrelsen for Patientklager har modtaget en klage fra .

KLAGEN

Der er klaget over, at ikke modtog en korrekt behandling på Afdeling og Afdeling , , i perioden fra den 30. april 2021 til den 15. juni 2021.

Styrelsen har forstået, at det centrale i klagen er:

 • at der ikke blev reageret relevant på symptomer på betændelse i æggelederne
 • at der blev stillet irrelevante diagnoser
 • at der ikke blev informeret om sepsis (blodforgiftning)
 • at der ikke var relevant fokus på ernæring og vægttab.

SAGSFREMSTILLING

Styrelsen har, medmindre andet er anført, taget udgangspunkt i oplysningerne i journalen.

på 19 år, som var kendt med børneleddegigt, blev den 30. april 2021 indlagt på Afdeling , , med mistanke om nyrebækkenbetændelse. Hun havde siden 2019 haft en hormonspiral. Hun var den foregående dag blevet sat i antibiotisk behandling af egen læge, men havde nu høj feber og forværret almentilstand. Hun havde ingen ændringer i afføring, let kvalme, ingen opkastninger, brændende smerte ved vandladning og smerter nederst i maven. Der blev taget blodprøver samt iværksat intravenøs antibiotikabehandling. Der blev ligeledes ordineret febernedsættende behandling med præparatet Paracetamol og væskebehandling.

Den 3. maj 2021 havde mavesmerter og fortsat høj feber. Hendes infektionstal var stigende, og der blev iværksat en CT-skanning med kontrast af maveregionen, der viste fri væske i det lille bækken, og det kunne ikke udelukkes, at der var tale om blindtarmsbetændelse. Der blev iværksat tilsyn fra Afdeling og faste med henblik på operation. s vægt blev målt til 66 kg.

Den 5. maj 2021 blev det beskrevet, at der ved et gynækologisk tilsyn fra Afdeling var fundet en forstørret blindtarm og fibrinbelægninger (ophobning af døde celler) over livmoderen samt i hulrummet på siderne af livmoderen, samt ødematøse (hævede) æggeledere. havde fortsat feber og var fortsat plaget af smerter. Der blev dyrket for klamydia og gonoré. Den 6. maj 2021 var tilstanden bedret, hun var feberfri og let mobilliseret.

Den 7. maj 2021 fik foretaget en ny CT-skanning, hvor der ikke sås tegn på bylddannelse, men forøget væske i det lille bækken. Der var igen feber, og spiste og drak. Podningerne for klamydia og gonoré var negative.

Den 9. maj 2021 blev familien forklaret ved et gynækologisk tilsyn, at det var uklart, hvorfor hun stadig døjede med feber, idet alle dyrkninger og prøver var negative. Det blev konkluderet, at tilstanden kunne have sammenhæng med hendes gigtmedicin og bivirkninger til den antibiotiske behandling. Den antibiotiske behandling blev omlagt til tabletbehandling, og der blev iværksat kvalmestillende behandling og ændret i smertebehandlingen.

Den 10. maj 2021 blev der bestilt genpodning for klamydia samt iværksat behandling med Doxycyklin, idet den første podning kunne være falsk negativ. Samme aften var temperaturen steget til 39,6, og havde mavesmerter.

Den 11. maj 2021 blev det noteret af Afdeling , at tilstanden var forenelig med Fitz Hugh-Curtissyndrom, (en betændelsesstilstand omkring leveren, ofte som følge af klamydia).

Den 12. maj 2021 var temperaturen 40,4, og et tilsyn fra Kirurgisk Afdeling besluttede, at overflytte til en infektionsmedicinsk afdeling på et andet hospital.

Den 22. maj 2021 blev tilbageflyttet til Afdeling , . Det fremgår, at hun på det andet hospital var behandlet for blodforgiftning udløst af bylder i maveregionen.

Den 25. maj 2021 blev den antibiotiske behandling stoppet, og der skulle tages nye blodprøver efter en uge. blev udskrevet fra Afdeling den 26. maj 2021.

Den 8. juni 2021 blev indlagt på Afdeling i gynækologisk regi og blev udskrevet igen til opfølgning i reumatologisk regi med henblik på videre udredning. Vægten blev målt til 67,3 kg, og det blev noteret, at der ikke havde været et vægttab.

Den 10. juni 2021 blev der på Afdeling iværksat en ny CT-skanning med henblik på at afklare, om der var restinfektion i maveregionen.

Den 11. juni 2021 blev genindlagt på Afdeling i gynækologisk regi med tiltagende smerter og feber. Der blev iværksat nye blodprøver og antibiotisk behandling, ligeledes blev den planlagte CT-skanning forsøgt fremrykket.

Den 12. juni 2021 viste CT-skanningen en ikke oplagt drænerbar bylddannelse.

Den 15. juni 2021 blev igen overflyttet til et andet sygehus til vurdering og plan.

BEGRUNDELSE

Styrelsen for Patientklager træffer afgørelse om, hvorvidt den sundhedsfaglige virksomhed har været kritisabel. Det følger af klage- og erstatningslovens § 1, stk. 2.

Styrelsen tager ved sin vurdering af sagen stilling til, om en behandling har været i overensstemmelse med ”normen for almindelig anerkendt faglig standard”, hvilket er en norm, som fastlægges ved styrelsens praksis. Dette er udtryk for, hvad der må forventes af en almindelig god behandling. Styrelsen har således ved sin afgørelse ikke taget stilling til, om patienten har modtaget den bedst mulige behandling.

Styrelsen har til brug for sagen indhentet og gennemset CT-skanninger af den 3. maj 2021, den 7. maj 2021 og den 12. maj 2021.

Styrelsen vurderer, at der er grundlag for at kritisere Afdeling og Afdeling , , for behandlingen frem til den 25. maj 2021:

Styrelsen har lagt vægt på:

 • at ikke blev relevant og tilstrækkelig udredt og behandlet ved indlæggelsen den april 2021, idet det burde være overvejet, om hendes tilstand kunne skyldes en infektion i underlivet. Der blev ikke optaget tilstrækkelig sygehistorie for gynækologi, idet der ikke blev noteret oplysninger om udflåd, blødning og spiral. Der burde have været udført en gynækologisk undersøgelse, herunder foretaget podning for klamydia og gonorré, som ville have afsløret spiral. Det er vigtigt at udspørge om spiral, idet kvinder med spiral har øget risiko for at få en underlivsinfektion, og idet en spiral hæmmer behandlingseffekten af antibiotika, da spiral er et fremmedlegeme. At der stod i s medicinkort, at hun havde spiral var ikke ensbetydende med, at spiralen sad korrekt. Den kunne ligeledes være fjernet, uden at dette var noteret i medicinkortet, og den kunne være faldet ud. En spiral bør fjernes ved svær underlivsinfektion.
 • at s tilstand ligeledes burde have foranlediget kirurgisk og gynækologisk tilsyn samme dag. Når unge kvinder har feber og smerter i nedre del af maven, skal der altid mistænkes og undersøges for betændelse i blindtarmen, underlivet og urinveje. Derfor skal der ved indlæggelsen optages sygehistorie for mavetarmkanal, gynækologi og urinveje, og alle tre organgrupper skal undersøges objektivt.
 • at der ved operationen for blindtarmsbetændelse den 3. maj 2021 burde have været reageret på æggeledernes tilstand, idet der ikke blev fundet oplagte tegn til blindtarmsbetændelse. Derimod blev der fundet tegn til betændelse i underlivet, idet der sås fibrinbelægninger, blakket væske og ødematøse æggeledere. Der burde være tilkaldt et gynækologisk tilsyn med henblik på en vurdering af underlivets organer, idet ikke var gynækologisk udredt inden operationsstart.
 • at behandling for klamydia burde være iværksat den 5. maj 2021, idet der var mistanke om klamydia. Behandling for klamydia bør iværksættes allerede på mistanke herom, men der blev først iværksat relevant behandling for klamydia ved mistanke herom igen den 10. maj 2021. Den hyppigste årsag til underlivsinfektion hos unge kvinder i alderen 15-29 år er klamydiainfektion. Fordi komplikationer efter klamydiainfektion kan være alvorlige, bør man allerede på mistanken om klamydia straks starte behandling, inden dyrkningsvar foreligger.
 • at det ikke var relevant at stoppe antibiotikabehandlingen den 25. maj 2021, idet behandlingen burde være fortsat til den 30. maj 2021, som var anbefalingen fra en specialafdeling på et andet hospital, hvor havde været indlagt fra den 12. maj 2021 til den 22. maj 2021.

Styrelsen finder på den baggrund, at den behandling, som modtog i perioden fra den 30. april 2021 til den 25. maj 2021 på Afdeling og Afdeling , , var under normen for almindelig anerkendt faglig standard.

Styrelsen vurderer, at der ikke er grundlag for at kritisere Afdeling og Afdeling , , for den øvrige behandling:

Styrelsen har lagt vægt på:

 • at der ikke er grundlag for at fastslå, at der blev overset en byld den 3. maj 2021, idet der ikke ses en byld på CT-skanningen fra denne dato eller sås en byld ved operationen.
 • at blev relevant informeret om blodprøvesvar den 11. maj 2021, idet det fremgår af journalen, at og hendes mor var velinformerede. Der var ikke mistanke om sepsis, hverken i blodprøver eller i hendes tilstand
 • at det den 8. juni 2021 var relevant at udskrive til opfølgning i reumatologisk regi, idet det var relevant at få udelukket anden årsag til den langvarige feber og inflammation. Leddegigt kan forårsage feber og inflammation.
 • at der ikke var grundlag for, at s ernæringstilstand skulle have været vurderet, idet hendes vægt den 3. maj 2021 var på 66 kg og en måned senere den 9. juni 2021 var på 67,3 kg. Der var således ikke tegn til vægttab i behandlingsperioden.

Styrelsen finder på den baggrund, at den øvrige behandling, som modtog i perioden fra den 3. maj 2021 til den 15. juni 2021 på Afdeling og Afdeling , , var i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard.

REGLER

Styrelsen har anvendt følgende regler til at træffe afgørelse i sagen:

Bekendtgørelse nr. 995 af 14. juni 2018 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven):

 • § 1, stk. 2 om klager over sundhedsfaglig virksomhed