Manglende røntgenundersøgelse efter faldtraume

Sygehus får kritik for manglende røntgenundersøgelse af hofte, da oplysninger om smerter i hofteregionen efter et traume bør med medføre, at der foretages en røntgenundersøgelse.

Sagsnummer:

22SFP48

Offentliggørelsesdato:

28. april 2022

Speciale:

Ortopædkirurgi

Faggruppe:

Læger

Behandlingssted:

Sygehuse/hospitaler

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser

Der gives kritik til:

  • , for behandlingen på Akutafdelingen den 30. juni 2021.

Det betyder, at behandlingen var under normen for almindelig anerkendt faglig standard.

Afgørelsen uddybes nærmere nedenfor under begrundelse.

Styrelsen for Patientklager har modtaget en klage fra .

KLAGEN

Der er klaget over, at ikke modtog en korrekt behandling på Akutafdelingen, , den 30. juni 2021.

Styrelsen har forstået, at det centrale i klagen er:

  • at undersøgelsen og behandlingen af ikke var relevant og tilstrækkelig, herunder at et brud blev overset.

SAGSFREMSTILLING

Styrelsen har, medmindre andet er anført, taget udgangspunkt i oplysningerne i journalen.

Den 30. juni 2021 blev , 54 år, tilset på Akutafdelingen, , efter hun 3 dage tidligere var faldet på rulleskøjter og var landet på halebenet og den nederste del af ryggen, mest på venstre side. Hun havde mange smerter i og ved venstre hofte, kunne ikke støtte og gik med krykker.

Der blev foretaget en objektiv undersøgelse, og der blev ordineret smertestillende medicin og mobilisering.

Det fremgår af klagen, at den 23. juli 2021 fik konstateret et brud på venstre side af bækkenet.

BEGRUNDELSE

Styrelsen for Patientklager træffer afgørelse om, hvorvidt den sundhedsfaglige virksomhed har været kritisabel. Det følger af klage- og erstatningslovens § 1, stk. 2.

Styrelsen tager ved sin vurdering af sagen stilling til, om en behandling har været i overensstemmelse med ”normen for almindelig anerkendt faglig standard”, hvilket er en norm, som fastlægges ved styrelsens praksis. Dette er udtryk for, hvad der må forventes af en almindelig god behandling. Styrelsen har således ved sin afgørelse ikke taget stilling til, om patienten har modtaget den bedst mulige behandling.

Styrelsen vurderer, at der er grundlag for at kritisere Akutafdelingen, , for behandlingen.

Styrelsen har lagt vægt på:

  • at burde have fået foretaget en røntgenundersøgelse den 30. juni 2021, idet hun havde smerter i venstre hofte efter et fald tre dage tidligere. Det er sædvanlig praksis, at alene oplysninger om smerter i hofteregionen efter et traume bør medføre, at der foretages en røntgenundersøgelse for at afklare, om der er et brud med henblik på den videre behandling.

Styrelsen finder på den baggrund, at den behandling, som modtog den 30. juni 2021 på Akutafdelingen, , var under normen for almindelig anerkendt faglig standard.

REGLER

Styrelsen har anvendt følgende regler til at træffe afgørelse i sagen:

Bekendtgørelse nr. 995 af 14. juni 2018 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven):

  • § 1, stk. 2, om klager over sundhedsfaglig virksomhed