Indre blødning burde have været mistænkt

Sygehus får kritik for ikke at reagere på patientens symptomer i form af lavt blodtryk, smerter og lav hæmoglobinværdi efter en galdeblærefjernelse, da disse symptomer burde have givet mistanke om postoperativ blødning.

Sagsnummer:

23SFP04

Offentliggørelsesdato:

13. januar 2023

Speciale:

Mavetarmsygdomme, kirurgiske (kirurgisk gastroenterologi), Kirurgi

Faggruppe:

Læger, Sygeplejersker

Behandlingssted:

Sygehuse/hospitaler

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser

Der gives kritik til:

  • , for behandlingen på Kirurgisk Afdeling i perioden fra den 25. til den 27. marts 2022.

Det betyder, at behandlingen var under normen for almindelig anerkendt faglig standard.

Afgørelsen uddybes nærmere nedenfor under begrundelse.

KLAGEN

Der er klaget over, at ikke modtog en korrekt behandling på Kirurgisk Afdeling, i perioden fra den 25. til den 27. marts 2022.

Styrelsen har forstået, at det centrale i klagen er:

  • at s operation ikke blev udført på relevant vis.
  • at der ikke blev reageret relevant og tilstrækkeligt på s symptomer og smerter efter hendes operation.

SAGSFREMSTILLING

Styrelsen har, medmindre andet er anført, taget udgangspunkt i oplysningerne i journalen.

Den 25. marts 2022 fik på 76 år en galdeoperation på Kirurgisk Afdeling, . Efter operationen blev hun utilpas i forbindelse med mobilisering, og var klamtsvedende. Det blev vurderet, at hun skulle forblive indlagt på afdelingen til dagen efter, og der blev ordineret kvalmestillende til hende.

Dagen efter blev hun tilset, da hun havde fået diffuse smerter i maven, primært i nedre del af maven, og hun følte sig spændt. Der blev foretaget en objektiv undersøgelse af hende, der blev taget blodprøver, og hendes blodtryk blev målt.

Den 27. marts 2022 blev det vurderet, at der skulle foretages en CT-skanning af hendes mave. Denne viste, at det ikke kunne udelukkes, at der var et hul på hendes tyndtarm, hvorfor det blev vurderet, at der skulle foretages en kikkertundersøgelse.

Ved kikkertundersøgelsen senere samme dag blev der fundet gammelt blod samt koagler i hendes mave. I galdeblærelejet fandtes der en pågående blødning.

Det fremgår af klagen, at s symptomer blev ignoreret på afdelingen, selvom der var klaget over symptomer på indre blødning, og at hendes pårørende gentagende gange henvendte sig til personalet herom. Videre fremgår det af klagen, at operationen ikke blev foretaget på relevant vis, idet s blodårer ikke var lukket korrekt, da der trængte blod ind i hendes bughule.

BEGRUNDELSE

Styrelsen for Patientklager træffer afgørelse om, hvorvidt den sundhedsfaglige virksomhed har været kritisabel. Det følger af klage- og erstatningslovens § 1, stk. 2.

Styrelsen tager ved sin vurdering af sagen stilling til, om en behandling har været i overensstemmelse med ”normen for almindelig anerkendt faglig standard”, hvilket er en norm, som fastlægges ved styrelsens praksis. Dette er udtryk for, hvad der må forventes af en almindelig god behandling. Styrelsen har således ved sin afgørelse ikke taget stilling til, om patienten har modtaget den bedst mulige behandling.

Styrelsen vurderer, at der er grundlag for at kritisere Kirurgisk Afdeling, for behandlingen.

Styrelsen har lagt vægt på:

  • at der ikke blev reageret relevant på s symptomer, idet hun den 25. marts 2022 kl. 18.46 havde lavt blodtryk og smerter efter operationen, og da hendes hæmoglobin blev registreret til 4,4 den 26. marts 2022. Dette skulle have ført til en ny operation på et tidligere tidspunkt, da hendes symptomer og de parakliniske fund burde have givet mistanke om en indre blødning.

Styrelsen vurderer imidlertid, at der ikke er grundlag for at kritisere Kirurgisk Afdeling, for udførslen af operationen den 25. marts 2022.

Styrelsen har lagt vægt på:

  • at s operation den 25. marts 2022 blev udført på relevant vis, idet operationen blev udført i overensstemmelse med sædvanlig praksis, og der blev efterset for blødning. Operationen blev udført som en laparoskopisk galdeoperation (kolecystektomi), hvilket er den metode, som anvendes til at fjerne galdeblæren. Det er en kikkertoperation, der ofte foretages som et dagkirurgisk indgreb.

Den omstændighed, at der trængte blod ind i s bughule efter operationen, er ikke ensbetydende med, at operationen ikke blev udført i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard, idet der er en risiko for større blødninger under eller efter operationen, selvom risikoen er mindre end 2 %.

Styrelsen finder på den baggrund, at den behandling, som samlet set modtog i perioden fra den 25. til den 27. marts 2022 på Kirurgisk Afdeling, , var under normen for almindelig anerkendt faglig standard.

REGLER

Styrelsen har anvendt følgende regler til at træffe afgørelse i sagen:

Bekendtgørelse nr. 995 af 14. juni 2018 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven):

  • § 1, stk. 2, om klager over sundhedsfaglig virksomhed