Ikke ret til godtgørelse til abekoppevaccination

Patienten havde ikke ret til kørselsgodtgørelse til vaccination i forbindelse med abe-koppevaccinationsprogrammet. Vaccination mod abekopper blev ikke givet hos egen læge eller speciallæge og var heller ikke sygehusbehandling.

Sagsnummer:

23SFP44

Offentliggørelsesdato:

24. maj 2023

Juridisk tema:

Kørsel og kørselsgodtgørelse

Kategori:

Patientrettigheder

Vi tiltræder afgørelsen fra Kommune:

 • om kørselsgodtgørelse.

Det betyder, at du ikke havde ret til kørselsgodtgørelse.

Du kan læse mere på de næste sider.

Klagen

Du har klaget over, at:

 • du fik afslag på kørselsgodtgørelse.

Sagsfremstilling

Den 18. august 2022 blev du vaccineret mod abekopper på Vaccinationscenter . Du søgte i den forbindelse om kørselsgodtgørelse.

Kommunen kontaktede regionens kørselskontor for at afklare, hvem der håndterer ansøgninger om kørselsgodtgørelse til vaccination mod abekopper. Regionen oplyste, at de ikke kunne behandle ansøgningerne, fordi der ikke var tale om sygehusbehandling.

Den 1. september 2022 gav kommunen dig afslag på kørselsgodtgørelse. Du fik afslag, fordi vaccinationer ikke kunne betragtes som lægebehandling, men som forebyggende indsats. Kommunen kunne kun give kørselsgodtgørelse, hvis der var tale om behandling hos læge eller speciallæge.

Du har oplyst, at du har forsøgt at blive vaccineret hos egen læge, men egen læge vaccinerer ikke mod abekopper. Det eneste sted, du kan blive vaccineret i Region , er derfor i . Du har 330 km frem og tilbage.

Begrundelse

Reglerne om kørsel eller kørselsgodtgørelse

En patient har ret til kørsel eller kørselsgodtgørelse til og fra praktiserende læge og speciallæge. Det gælder dog kun, hvis patienten får social pension. En patient har også ret til kørsel eller kørselsgodtgørelse til speciallæge, hvis der er over 50 km mellem patientens bopæl og speciallægens konsultationssted.

Efter sundhedsloven kan kommunen og regionen give kørselsgodtgørelse. Kommunen træffer afgørelse i ansøgninger om kørsel og kørselsgodtgørelse til og fra praktiserende læge og speciallæge.

Regionen træffer afgørelse i ansøgninger om kørsel og kørselsgodtgørelse til og fra sygehusbehandling.

Efter sundhedslovens regler om kørsel og kørselsgodtgørelse gives der ikke kørsel eller kørselsgodtgørelse til vaccination, der tilbydes ved regionale vaccinationssteder eller i udkørende vaccinationsenheder, når der ikke er tale om behandling hos egen læge, praktiserende speciallæge eller sygehusbehandling.

Tilbuddet om vaccination mod abekopper er ikke sygehusbehandling, når tilbuddet gives ved et vaccinationssted eller en udkørende vaccinationsenhed. Hvis vaccinationen gives som led i en i øvrigt igangværende sygehusbehandling, vil vaccinationen dog være en del af denne behandling.

Vores resultat

Vi vurderer, at du ikke havde ret til kørselsgodtgørelse.

Vi har lagt vægt på, at:

 • vaccination mod abekopper hos et regionalt vaccinationssted ikke er behandling hos læge eller speciallæge.
 • det derfor ikke er omfattet af sundhedslovens regler om kørsel eller kørselsgodtgørelse.

Vi tiltræder derfor kommunens afgørelse af 1. september 2022 om kørselsgodtgørelse.

Vi har alene taget stilling til, om du har ret til kørselsgodtgørelse efter sundhedslovens regler. Vi har ikke taget stilling til, om du har ret til tilskud til kørsel til vaccinationssteder efter serviceloven.

Regler

Vi har afgjort sagen efter:

Love og bekendtgørelser

Bekendtgørelse nr. 9 af 4. januar 2023 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven):

 • 5, nr. 11, om kommunens afgørelser om kørsel og kørselsgodtgørelse

Bekendtgørelse nr. 248 af 8. marts 2023 af sundhedsloven:

 • 170, stk. 1-3, om kørsel eller kørselsgodtgørelse til og fra læge og speciallæge
 • 171, om kørsel eller kørselsgodtgørelse til sygehusbehandling

Bekendtgørelse nr. 816 af 18. juni 2018 om befordring og befordringsgodtgørelse efter sundhedsloven:

 • 4 om pensionisters ret til kørsel eller kørselsgodtgørelse til og fra læge
 • 5 om pensionisters ret til kørsel eller kørselsgodtgørelse til og fra speciallæge
 • 6 om andres ret til kørsel eller kørselsgodtgørelse til og fra speciallæge
 • 9 om kommunens afgørelse