Manglende undersøgelse af nakke efter trafikuheld

Sygehus får kritik for ikke at undersøge patients nakkeregion efter trafikuheld. Patienten blev påkørt i egen bil af anden bil i høj fart. Bilerne blev svært beskadigede efter uheldet. Der var derfor tale om et højhastighedstraume.

Sagsnummer:

23SFP45

Offentliggørelsesdato:

24. maj 2023

Speciale:

Ortopædkirurgi

Faggruppe:

Læger

Behandlingssted:

Sygehuse/hospitaler

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser

Der gives kritik til:

  • for behandlingen på den december 2021.

Det betyder, at behandlingen var under normen for almindelig anerkendt faglig standard.

Afgørelsen uddybes nærmere nedenfor under begrundelse.

Klagen

Der er klaget over, at ikke modtog en korrekt behandling på , , den 7. december 2021.

Vi har forstået, at det centrale i klagen er, at:

  • der blev overset et brud på en nakkehvirvel.

Sagsfremstilling

Vi har, medmindre andet er anført, taget udgangspunkt i oplysningerne i journalen.

Den 7. december 2021 blev på 64 år tilset på , , efter et trafikuheld. Han var øm i venstre side af brystkassen og havde lette smerter i begge skuldre. Der blev foretaget en objektiv undersøgelse og ordineret en røntgenundersøgelse af brystkassen. Han kunne tage smertestillende medicin og blev instrueret i vejrtrækningsøvelser samt at henvende sig til sin praktiserende læge ved fortsatte problemer.

Det fremgår af klagen, at senere fik konstateret et brud på 6. nakkehvirvel ved CT-skanning.

Begrundelse

Vi træffer afgørelse om, hvorvidt den sundhedsfaglige virksomhed har været kritisabel. Det følger af klage- og erstatningslovens § 1, stk. 2.

Vi tager ved vores vurdering af sagen stilling til, om en behandling har været i overensstemmelse med ”normen for almindelig anerkendt faglig standard”, hvilket er en norm, som fastlægges ved vores praksis. Dette er udtryk for, hvad der må forventes af en almindelig god behandling. Vi har således ved vores afgørelse ikke taget stilling til, om patienten har modtaget den bedst mulige behandling.

Vi vurderer, at der er grundlag for at kritisere , , for behandlingen.

Vi har lagt vægt på, at:

  • der burde have været foretaget en undersøgelse af s nakke på grund af skadens alvorlighed og den svære deformation af bilerne. blev indbragt med ambulance til efter forudgående involvering i en trafikulykke, hvor der var sket påkørsel af hans bil med 80 km/t, og hvor der ifølge journalen fra ambulancen var sket en svær deformering af bilerne. Skadesmekanismen opfyldte dermed kriterierne for en formaliseret traumemodtagelse, hvor der foretages såvel en primær, sekundær og tertiær gennemgang af patienten. Patienten undersøges herved i en prioriteret rækkefølge, herunder med en efterfølgende gennemgang, der skal sikre, at skader ikke overses. I den forbindelse undersøges eventuelle gener fra hovedet, nakken, brystkassen, maven, bækkenet arme og ben.

Vi finder på den baggrund, at den behandling, som modtog den 7. december 2021 på , , var under normen for almindelig anerkendt faglig standard.

Regler

Vi har anvendt følgende regler til at træffe afgørelse i sagen:

Bekendtgørelse nr. 9 af 4. januar 2023 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven)

  • 1, stk. 2, om klager over sundhedsfaglig virksomhed