Relevant at afvise opioid til ikke-akutte smerter

Lægevagt får ikke kritik for at afvise behandling med opioider til en patient med ikke-akutte mavesmerter.

Sagsnummer:

23SFP84

Offentliggørelsesdato:

17. august 2023

Juridisk tema:

Afhængighedsskabende lægemidler

Speciale:

Almen medicin, incl. Vagtlæger

Faggruppe:

Læger

Behandlingssted:

Almen praksis/vagtlæger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser

Der gives ikke kritik til:

  • Lægevagten, Region , for behandlingen.

Det betyder, at behandlingen var i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard.

Afgørelsen uddybes nærmere nedenfor under begrundelse.

KLAGEN

Der er klaget over, at ikke modtog en korrekt behandling hos Lægevagten, Region , i perioden fra den 22. til den 23. august 2022.

Styrelsen har forstået, at det centrale i klagen er:

  • at ikke blev relevant og tilstrækkeligt behandlet for sine mavesmerter.

SAGSFREMSTILLING

Styrelsen har, medmindre andet er anført, taget udgangspunkt i oplysningerne i journalen.

Den 22. august 2022 ringede 21-årige til Lægevagten, Region , grundet mavesmerter. Hun oplyste, at hun havde haft normal afføring tidligere på dagen og ikke havde feber. Hun blev rådet til at tage smertestillende håndkøbsmedicin.

Den 23. august 2022 kontaktede igen Lægevagten telefonisk grundet mavesmerter. Hun fortalte, at hun var henvist til udredning for irritabel tyktarm. Hun blev oplyst, at Lægevagten ikke havde mulighed for at ordinere medicin mod irritabel tyktarm, og rådet til at kontakte sin praktiserende læge.

BEGRUNDELSE

Styrelsen for Patientklager træffer afgørelse om, hvorvidt den sundhedsfaglige virksomhed har været kritisabel. Det følger af klage- og erstatningslovens § 1, stk. 2.

Styrelsen tager ved sin vurdering af sagen stilling til, om en behandling har været i overensstemmelse med ”normen for almindelig anerkendt faglig standard”, hvilket er en norm, som fastlægges ved styrelsens praksis. Dette er udtryk for, hvad der må forventes af en almindelig god behandling. Styrelsen har således ved sin afgørelse ikke taget stilling til, om patienten har modtaget den bedst mulige behandling.

Styrelsen for Patientklager har til brug for sagens behandling indhentet lydfilerne fra opkaldene til Lægevagten den 22. og 23. august 2022.

Det fremgår af lydfilen fra opkaldet den 22. august 2022, at oplyste, at hun havde en tid til udredning for irritabel tyktarm i november 2022.

Det fremgår af lydfilen fra opkaldet til Lægevagten den 23. august 2022, at ønskede en recept på Mebeverin mod mavesmerter, og at Lægevagten rådede hende til at tale med sin praktiserende læge dagen efter.

Styrelsen vurderer, at der ikke er grundlag for at kritisere Lægevagten, Region , for behandlingen.

Styrelsen har lagt vægt på:

  • at det var relevant, at ved sin telefonkonsultation hos Lægevagten den 22. august 2022 ikke blev ordineret stærkere smertestillende medicin end Panodil og rådet til at kontakte sin praktiserende læge, idet hun ikke frembød akutte symptomer fra maven og videre oplyste, at hun havde tid til udredning for irritabel tyktarm. Ordination af morfin i lægevagt bør kun finde sted ved nyopstået, akut sygdom eller tilskadekomst og efter konsultation med personligt fremmøde, jf. Sundhedsstyrelsens Vejledning om ordination af afhængighedsskabende lægemidler.
  • at det var relevant at afslå s ønske om at få ordineret Mebeverin mod irritabel tyktarm ved telefonkonsultationen den 23. august 2022, idet hun havde en tid til udredning for irritabel tyktarm, og præparatet videre ikke bør ordineres i Lægevagten, idet det sædvanligvis tages i brug som sidste udvej, når alle relevante undersøgelser i forbindelse med udredning af mavesmerter har fundet sted ved praktiserende læge eller på specialafdeling.
  • at på denne baggrund blev relevant og tilstrækkeligt behandlet ved sine to konsultationer i Lægevagten, idet der blev udelukket akutte tilstande og vejledt om smertestillende behandling i form af håndkøbsmedicin.

Styrelsen finder på den baggrund, at den behandling, som modtog i perioden fra den 22. til den 23. august 2022 hos Lægevagten, Region , var i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard.

REGLER

Styrelsen har anvendt følgende regler til at træffe afgørelse i sagen:

Bekendtgørelse nr. 995 af 14. juni 2018 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven):

  • § 1, stk. 2, om klager over sundhedsfaglig virksomhed