Utilstrækkelig reaktion på symptomer på blodprop

Hospital får kritik for at ultralydsscanning ikke blev bestilt som en akut undersøgelse og for ikke at foretage en CT-scanning på et tidligere tidspunkt. Patienten havde et pågående fald i blodprocent, pulsåreblødning og sivning af blod.

Sagsnummer:

24SFP02

Offentliggørelsesdato:

9. januar 2024

Speciale:

Ortopædkirurgi, Karkirurgi

Faggruppe:

Læger

Behandlingssted:

Sygehuse/hospitaler

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser

Kritik

Hospital A får kritik for behandlingen på Afdeling A i perioden fra den 26. til den 28. februar 2023.

Du kan læse mere på de næste sider.

Klagen

Du har klaget over, at du ikke fik en korrekt behandling på Afdeling A, Hospital A, i perioden fra den 21. februar til den 28. februar 2023.

Vi har forstået, at det centrale i din klage er, at:

 • operationen i venstre ben ikke blev foretaget korrekt
 • Afdeling A ikke reagerede i tilstrækkelig tid på dine symptomer på en blodprop i benet.

Sagsfremstilling

Vi har brugt oplysningerne i journalen, hvis vi ikke har skrevet andet.

Den 21. februar 2023 fik du som 63-årig foretaget en operation på Afdeling A, Hospital A. Du blev opereret for falsk leddannelse i venstre lår (pseudoartrose) på grund af manglende heling af et tidligere knænært lårbensbrud.

Den 26. februar 2023 havde du tiltagende hævelse og smerter i venstre ben og især låret var hævet og spændt. Du blev opstartet i blodfortyndende medicin (Fragmin). Den 28. februar 2023 fik du foretaget en ultralydsscanning, som viste en blodprop i låret (dyb venetrombose). Der blev efterfølgende foretaget en CT-scanning af blodårerne og du blev om aftenen overflyttet til et andet hospital.

Det fremgår af klagen, at operationen ikke blev foretaget korrekt, da et hul i lårmusklen førte til en blodprop, og at der gik for længe inden blodproppen blev opdaget.

Begrundelse

Vi træffer afgørelse om, hvorvidt den sundhedsfaglige virksomhed har været kritisabel.

Vi vurderer i vores afgørelse, om en behandling har været i overensstemmelse med ”normen for almindelig anerkendt faglig standard”. Normen er udtryk for, hvad der må forventes af en almindelig god behandling. Det betyder, at vi ikke har taget stilling til, om patienten har modtaget den bedst mulige behandling.

Vores resultat

Vi vurderer, at der er grundlag for at kritisere Afdeling A, Hospital A, for følgende forhold i behandlingen.

Vi har lagt vægt på, at:

 • ultralydsscanningen som blev bestilt den 26. februar 2023 burde være bestilt og rekvireret som en akut undersøgelse. Du havde tegn på en blodprop i benet eller blødning, med hævet ben, spændt væv med tydelige kartegninger og smerte. Det var ikke tilstrækkeligt, at der blev afventet ultralydsundersøgelse på et senere tidspunkt. Da de manglende oplysninger i henvisningen gjorde, at anmodningen blev afvist, var det videre ikke tilstrækkeligt at returnere den elektroniske henvisning den næstfølgende dag. Der blev på baggrund heraf ikke reageret i tilstrækkelig tid på dine symptomer, og ultralydsundersøgelsen blev først foretaget den 28. februar 2023.
 • det var relevant at foretage en CT-scanning med kontrast af blodårerne i benet, men Afdeling A burde have gennemført CT-scanningen tidligere i behandlingsforløbet for at belyse det pågående fald i din blodprocent samt den fortsatte og pågående pulsåreblødning samt sivning af blod. Den fortsat faldende blodprocent kunne ikke forklares ved operationen. Du havde den 27. og 28. februar 2023 fortsat sivblødning og mange smerter på trods af at der var anlagt en komprimerende forbinding.

Afdeling A, Hospital A har derfor handlet under normen for almindelig anerkendt faglig standard ved deres behandling af dig i perioden fra den 26. til den 28. februar 2023.

Vi vurderer, at der ikke er grundlag for at kritisere Afdeling A, Hospital A, for øvrige forhold i behandlingen.

Vi har lagt vægt på, at:

 • operationen blev foretaget korrekt. Det var nødvendigt operere igennem de normale vævslag (huden, underhuden, muskulaturens senehinder og selve muskulaturen) for at komme ind til metalskinnen og lårbenet og fjerne et tidligere indsat marvsøm samt vævet omkring den falske leddannelse. Afdeling A tog vævsprøver og sikrede korrekt placering af et nyt marvsøm, for at sikre bruddets stilling og stabilisere dette under opheling. Der blev indsat bankknogle svarende til det fjernede stykke af lårbensknoglen med pseudoartrose væv.
 • du fik antibiotika omkring operationen og efter operationen for at undgå infektion. Resultatet af operationen blev korrekt sikret ved røntgenundersøgelse. Du havde i de første to dage efter operationen ingen væsentlig blødning eller sivning fra operationsstedet. Du var også i relevant forebyggende behandling mod blodpropper i forbindelse med operationen fra den 21. til den 25. februar 2023, da operationer af denne type normalt behandles med forebyggende blodfortyndende medicin.
 • der blev bestilt måling af blodprocenten på ny den 26. februar 2023, hvor du havde hævet ben, spændt væv og smerter ved bevægelse. Din blodprocent var faldende også sammenlignet med en måling tidligere på dagen, og du havde sivende blødning fra operationssåret. Der blev korrekt givet blod. Den faldende blodprocent var mindre, og kunne godt forklares ved operationen og det efterfølgende forløb. Den fortsat faldende blodprocent kunne dog ikke forklares ved operationen.
 • der blev opstartet korrekt behandling med blodfortyndende medicin, da Afdeling A den 26. februar 2023 mistænkte, at du havde en blodprop. Der blev korrekt iværksat behandling med højdosis blodfortyndende medicin indtil du blev overflyttet til et andet hospital. Det var relevant at medicinen blev opstartet inden svaret på ultralydsundersøgelsen forelå, da du havde kliniske symptomer på en blodprop. Den 28. februar 2023 blev der konstateret en blodprop i en af lårets store dybe blodårer efter en ultralydsscanning.
 • du blev overflyttet til et andet hospital, da CT-scanningen med kontrast af blodårerne i benet gav mistanke om blødning fra en pulsåre i låret og fund af en stor blodansamling.
 • det er en kendt komplikation til den operation du fik foretaget, at proceduren kan medføre såvel skade på vener og mindre pulsårer. Det var ikke kritisabelt, at der opstod skade på en pulsåre, og den fortsatte blødning fra en sidegren til en af lårets store pulsårer var en sjælden komplikation ved operationen, som ikke kan henføres til en fejl fra Afdeling As side.

Afdeling A, Hospital A har derfor handlet i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard ved deres behandling af dig i perioden fra den 21. til den 28. februar 2023.

Regler

Vi har afgjort sagen efter:

Bekendtgørelse nr. 9 af 4. januar 2023 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven)

 • 1, stk. 2, om klager over sundhedsfaglig virksomhed