Kontaktlinsebrugere med øjenklager bør tilses akut

Der gives kritik til lægevagten, da en kontaktlinsebruger med smerter fra øjeæblet burde være tilset akut. Kontaktlinser kan medføre alvorlig sygdom, hvilket ikke kan vurderes pr. telefon.

Sagsnummer:

24SFP07

Offentliggørelsesdato:

16. januar 2024

Speciale:

Almen medicin, incl. Vagtlæger

Faggruppe:

Læger

Behandlingssted:

Almen praksis/vagtlæger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser

Kritik

Behandlingssted 1, RegionA, får kritik for behandlingen den 8. februar 2023.

Klagen

Du har klaget over, at du ikke fik en korrekt behandling hos Behandlingssted 1, RegionA, den 8. februar 2023.

Vi har forstået, at det centrale i din klage er, at:

  • du burde være tilbudt at få set på dit øje.

Sagsfremstilling

Vi har brugt oplysningerne i journalen, hvis vi ikke har skrevet andet.

Den 8. februar 2023 kontaktede du Behandlingssted 1, RegionA, fordi du havde ondt i dit venstre øje og sløret syn. Du var på dette tidspunkt 39 år.

Du forklarede vagtlægen, at du var vågnet om morgenen med noget infektion i øjet. Du var lysfølsom, havde ondt i øjet og det løb i vand. Der kom lidt pus ud af øjet. Du oplyste, at du brugte kontaktlinser. Du kunne godt se, men dog lidt sløret.

Du fik besked om at tage kontaktlinsen ud og at dryppe øjet med saltvand seks gange dagligt. Saltvand kunne købes på et døgnapotek. Du oplyste, at du havde en kollega, der kunne skaffe noget. Derudover skulle du opsøge din praktiserende læge den følgende dag for yderligere behandling. Du blev vejledt i, hvordan du skulle fjerne pus med en vatrondel.

Du skriver i klagen, at du i dag kun har 15% af synet tilbage på dit venstre øje, og at en optiker har sagt til dig, at dit syn kunne have været skånet, hvis du var blevet tilset den dag, du henvendte dig til Behandlingssted 1, RegionA.

Begrundelse

Vi træffer afgørelse om, hvorvidt den sundhedsfaglige virksomhed har været kritisabel.

Vi vurderer i vores afgørelse, om en behandling har været i overensstemmelse med ”normen for almindelig anerkendt faglig standard”. Normen er udtryk for, hvad der må forventes af en almindelig god behandling. Det betyder, at vi ikke har taget stilling til, om patienten har modtaget den bedst mulige behandling.

Vores resultat

Vi vurderer, at der er grundlag for at kritisere Behandlingssted 1, RegionA for behandlingen.

Vi har lagt vægt på, at:

  • der ikke blev reageret relevant og tilstrækkeligt på din henvendelse til Behandlingssted 1, RegionA, den 8. februar 2023. Det skyldes, at du burde være tilset akut af en læge henset til dine oplysninger om gener fra øjet. Dine oplysninger om smerte i øjeæblet burde have givet mistanke om muligheden for tilstedeværelse af betændelse i øjets hornhinde (keratit). Det burde særligt have været mistænkt hos dig, da du var kontaktlinsebruger, hvilket er en kendt årsag til keratit og rifter på hornhinden. Det var ikke tilstrækkeligt pr. telefon at udelukke alvorlig sygdom i dit øje henset til dine smerteklager og oplysninger om kontaktlinsebrug. Behandlingssted 1 omtalte selv risikoen for keratit som baggrund for, at du skulle tage din kontaktlinse ud, hvilket i sig selv burde have ført til en lægekonsultation.
  • det ikke var relevant vurderet, at du kunne vente med at blive tilset dagen efter af egen læge, da en eventuel keratit kræver akut henvisning til øjenlæge. Det er almindelig praksis i lægevagtsammenhæng, at kontaktlinsebrugere, der klager over øjensmerte, tilses med henblik på muligheden for alvorlig lidelse som følge af kontaktlinsen.

Behandlingssted 1, RegionA har derfor handlet under normen for almindelig anerkendt faglig standard ved deres behandling af dig den 8. februar 2023.

Regler

Vi har afgjort sagen efter:

Bekendtgørelse nr. 9 af 4. januar 2023 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven)

  • 1, stk. 2, om klager over sundhedsfaglig virksomhed

Lægehåndbogen.dk vedrørende smerter og ubehag i øjnene