Ikke ret til tilskud til følger efter immunterapi

Regionen havde ret til at give afslag på tilskud til tandpleje til patient, der var behandlet med immunterapi for sin kræftsygdom. Kræftpatienter, der har fået tandproblemer efter behandling med immunterapi er ikke omfattet af tilskudsordningen.

Sagsnummer:

24SFP08

Offentliggørelsesdato:

18. januar 2024

Juridisk tema:

Tilskud til tandpleje

Kategori:

Patientrettigheder

Tiltrædelse

Vi er enige i afgørelsen fra Region A om tilskud til tandpleje. Vi tiltræder derfor afgørelsen.

Du havde ikke ret til tilskud til tandpleje.

Klagen

Du har klaget over, at:

  • du ikke fik tilskud til tandpleje.

Sagsfremstilling

Den 3. februar 2022 sendte du din ansøgning om tilskud til tandpleje til regionen. Der var vedlagt et prisoverslag fra din tandlæge af 10. august 2020. Du søgte om tilskud til behandling af den lille kindtand 5+ i form af rodbehandling af to kanaler, fiberrodsstift med opbygning, en flerfaldet plastfyldning, fuldkeramikkrone og nødvendige røntgenbilleder og bedøvelse til en samlet pris på 14.426,01 kr.

Den 18. marts 2022 bad regionen din tidligere tandlæge om at sende nødvendige røntgenbilleder ind. De blev modtaget den 16. november 2022.

Den 4. januar 2023 var du til undersøgelse (visitation) i regionens tandpleje.

Den 31. januar 2023 fik du afslag på tilskud til tandpleje fra regionen.

Du har oplyst, at din egen tandlæge og kræftlægerne på Behandlingssted 1 har bekræftet, at dine tandproblemer skyldes ændringer i dit spyt efter immunterapibehandling. Kliniske fotos og røntgenbilleder dokumenterer dette. Ligeledes bekræfter lægerne, at der er mange andre patienter, der er blevet behandlet med immunterapi, der har samme bivirkning.

Du har også oplyst, at du er sikker på, at lovgivningen meget snart vil blive ændret, fordi der efterhånden er rigtig mange patienter, der får immunterapi.

Begrundelse

Reglerne om tilskud til tandpleje

Regionen kan give et særligt tilskud til tandpleje til kræftpatienter, der har fået strålebehandling i hoved- eller halsregionen eller kemoterapi. Det er et krav, at patienten har fået betydelige tandproblemer som følge af behandlingen. Regionen kan også give et særligt tilskud til tandpleje til patienter, der på grund af Sjøgrens syndrom eller en medfødt sjælden sygdom har fået betydelige tandproblemer. 

Det er efter den gældende lovgivning ikke muligt at få tilskud til tandpleje, hvis patienten ikke er omfattet af én af disse målgrupper. Det er dermed efter den gældende lovgivning ikke muligt at få tilskud til tandpleje, hvis man har fået betydelige tandproblemer som følge af en anden kræftbehandlingstype som fx immunterapi.

Vores resultat

Vi vurderer, at du ikke tilhører en af målgrupperne for at få tilskud til tandpleje.

Vi har lagt vægt på, at:

  • du har gennemgået et kræftbehandlingsforløb med immunterapi med præparatet Nivolumab.
  • du ikke er blevet behandlet med kemoterapi eller strålebehandling for din modermærkekræft.
  • du derfor ikke kan få tilskud til tandpleje.
  • det i øvrigt ikke ændrer på vores afgørelse, at din behandling med immunterapi efter det oplyste har medført betydelige tandproblemer.

Vi tiltræder derfor regionens afgørelse af 31. januar 2023 om tilskud til tandpleje.

Regler

Vi har afgjort sagen efter:

Love og bekendtgørelser

Bekendtgørelse nr. 9 af 4. januar 2023 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven):

  • 6, nr. 11, om tilskud til tandpleje efter § 166 i sundhedsloven og regler fastsat med hjemmel heri

Bekendtgørelse nr. 1011 af 17. juni 2023 af sundhedsloven:

  • 166, stk. 1, om tilskud til tandpleje til visse kræftpatienter

Bekendtgørelse nr. 959 af 14. juni 2022 om tandpleje:

  • 26, stk. 1, om den omfattede patientgruppe og kravet om betydelige tandproblemer
  • 27, stk. 1, om den omfattede patientgruppe samt muligheden for tidsbegrænsning

Indenrigs- og Sundhedsministeriets cirkulære nr. 10050 af 5. oktober 2022 om regulering for 2023 af egenbetalingen i omsorgstandplejen, specialtandplejen m.v. efter sundhedsloven

Vejledninger

Vejledning nr. 9585 af 27. juni 2023 om omfanget af og kravene til den regionale tandpleje.