Skade på galdeveje ved fjernelse af galdeblære

Sygehus får kritik for utilstrækkelig fjernelse af galdeblære ved kikkertoperation. Atypiske anatomiske forhold burde have foranlediget faglig sparring på kompetent niveau for at mindske risiko for skade i galdevejene, selvom operatøren var speciallæge.

Sagsnummer:

24SFP98

Offentliggørelsesdato:

3. juni 2024

Speciale:

Mavetarmsygdomme, kirurgiske (kirurgisk gastroenterologi)

Faggruppe:

Læger

Behandlingssted:

Sygehuse/hospitaler

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser

Kritik

Behandlingssted 1 får kritik for behandlingen på ████ Afdeling den 8. september 2023.

Klagen

Du har klaget over, at du ikke fik en korrekt behandling på ████ Afdeling, Behandlingssted 1, den 8. september 2023.

Vi har forstået, at det centrale i din klage er:

  • at din kikkertoperation ikke blev udført på relevant og tilstrækkelig vis, idet der under operationen skete en fuldstændig aflukning (okklusion) af hovedgaldevejene.

Sagsfremstilling

Vi har brugt oplysningerne i journalen, hvis vi ikke har skrevet andet.

Den 8. september 2023 blev du som 79-årig opereret for galdesten på ████ Afdeling, Behandlingssted 1. Operationen blev udført som en kikkertoperation under fuld narkose.

Det fremgår af sagen, at du efterfølgende fik symptomer på ophobnoing af galde, og at der var mistanke om, at der i forbindelse med operationen var sket en læsion eller clipsning af galdevejen (ductus hepaticus). Du fik derfor foretaget en scanning svarende til det sted, hvor de to grene fra leveren forenes. Du blev derfor overflyttet til et andet behandlingssted med henblik på en galdevejsrekonstruktion.

Det fremgår af klagen, at du blev hjemsendt to dage efter kikkertoperationen, men at du var meget dårlig. Fem dage senere blev du indlagt på ny grundet en faldende almentilstand og slem gulsot siden operationen, og det blev herefter opdaget, at din hovedgaldevej var totalt opdelt. Dette medførte to yderligere operationer i fuld narkose på et andet behandlingssted, hvor dine galdeveje skulle rekonstrueres samt en efterfølgende indlæggelse i knap tre uger.

Begrundelse

Vi træffer afgørelse om, hvorvidt den sundhedsfaglige virksomhed har været kritisabel.

Vi vurderer i vores afgørelse, om en behandling har været i overensstemmelse med ”normen for almindelig anerkendt faglig standard”. Normen er udtryk for, hvad der må forventes af en almindelig god behandling.

Det betyder, at vi ikke har taget stilling til, om patienten har modtaget den bedst mulige behandling.

Vores resultat

Vi vurderer, at der er grundlag for at kritisere ████ Afdeling, Behandlingssted 1 for behandlingen.

Vi har lagt vægt på:

  • at der ved operationen af dig fandtes en meget atypisk anatomi, idet din galdeblære havde en meget smal krave på midten samt en komponent, der strakte sig langt ind i leveren. Der fandtes desuden en isoleret struktur med pulsation, der lå på bagsiden af din galdeblære, og der var flere mindre kar fra denne, der forsynede bagsiden af galdeblæren.
  • at man, trods fundet af atypiske anatomiske forhold omkring din galdeblære, fortsatte indgrebet som en kikkertoperation, og at der under operationen blev beskrevet flere forhold, som er usædvanlige for en laparoskopisk galdeoperation, herunder at toppen af din galdeblære blev fjernet i flere mindre stykker, hvorefter den blev udhentet sammen med den resterende del af galdeblæren og de fleste sten. Hertil kommer, at der ved operationen blev foretaget en møjsommelig dissektion, hvorved den bagvedliggende struktur blev skåret fri fra galdeblæren, og at man efterfølgende stod tilbage med en del af galdeblæren, der fortsatte ind mod leveren. Denne del af galdeblæren havde fortsat et kar forsynet, selv om resten af galdeblæren fremstod død.
  • at der på baggrund af de atypiske forhold, der blev konstateret ved operationen, burde være blevet tilkaldt en kollega på speciallægeniveau med henblik på faglig sparring og hjælp med at identificere anatomien.
  • at operationen, henset til det ovenfor anførte, ikke blev udført på relevant og sundhedsfaglig forsvarlig vis, idet der som nævnt ikke blev tilkaldt en anden speciallæge undervejs, trods fund af uklar anatomi.

Laparoskopisk galdeoperation (kolecystektomi) er den metode, man anvender til at fjerne en galdeblære med. Det er en kikkertoperation, der ofte foretages som et dagkirurgisk indgreb, hvilket vil sige, at patienten normalt kan tage hjem samme dag, som indgrebet er foretaget. I sjældne tilfælde (5 % eller færre) må operationen ændres til en åben, traditionel operation. Ved operation for akut betændelse i galdeblæren er en åben operation noget hyppigere nødvendigt.

Den alvorligste risiko ved en laparoskopisk galdeoperation er skade på galdegangen, og dette forekommer hos ca. 0,4 %. Hvis der opstår skade på galdegangen, er det væsentligt, at kirurgerne opdager dette under operationen eller lige bagefter. Ved en sådan skade bliver det oftest nødvendigt med en åben operation, hvor der laves en sammensyning mellem galdegangen og tyndtarmen.

Der har været en stigning i skader på de dybe galdeveje, efter man har indført kikkertkirurgi ved galdeoperationer, og man tilråder derfor, at der konverteres til åben operation ved uklare anatomiske forhold eller blødning. Risikoen for skade på de dybe galdeveje er øget ved uklare anatomiske forhold.

████ Afdeling, Behandlingssted 1 har derfor handlet under normen for almindelig anerkendt faglig standard ved deres behandling af dig den 8. september 2023.

Regler

Vi har afgjort sagen efter:

Bekendtgørelse nr. 9 af 4. januar 2023 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven)

  • 1, stk. 2, om klager over sundhedsfaglig virksomhed