Klager over plastikkirurgiske indgreb på bryster

Speciallæge i plastikkirurgi har ikke overtrådt lægeloven ved sin behandling af den 15. januar 1999.

Sagsnummer:

0015818

Offentliggørelsesdato:

1. august 2004

Speciale:

Plastikkirurgi

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Speciallæge i plastikkirurgi <****> har ikke overtrådt lægeloven ved sin behandling af <****> den 15. januar 1999.

Den 26. november 1998 henvendte sig til speciallæge i plastikkirurgi, for at få indlagt brystpoteser. blev orienteret om indgrebet, efterbehandling og eventuelle komplikationer. ønskede at få indlagt saltvandsproteser.

Den 15. januar 1999 fik indlagt saltvandsproteser (320 cc) af speciallæge , og den 18. januar 1999 var til første kontrol. Ved kontrollen fandtes normale forhold. Forbindingen og dræn blev fjernet, og operationssårene så fine ud.

Ved aftalt kontrol den 22. januar 1999 fandt speciallæge at operationssårene fortsat så fine ud, uden tegn på infektion. oplyste, at hun fra da af ville anvende en brystholder, og der blev planlagt kontrol et halvt år senere.

Den 5. maj 1999 kom igen til kontrol hos speciallæge , idet hun var bekymret over, at der var en overgang mellem protesen og hendes eget bryst. Det viste sig, at ikke efterfølgende havde brugt brystholder som anbefalet af speciallæge . Operationsarrene så fortsat fine ud, og speciallæge gav udtryk for, at problemet med bulen under brysterne sandsynligvis ville løse sig af sig selv.

Den 28. juni 1999 kontaktede speciallæge telefonisk, idet hun fortsat havde problemer med buler under brysterne. Speciallæge fortalte, at det kunne blive nødvendigt at operere igen for at afhjælpe problemet, men at man godt kunne se tiden an.

Da fortsat var meget utilfreds med det kosmetiske resultat, konsulterede hun den 14. september 1999 en anden speciallæge i plastikkirurgi. Speciallægen fandt, at implantaterne sad for langt nede og med kosmetiske meget uheldige virkninger. Speciallægen påpegede over for , at en operativ flytning af implantaterne højere op, således at brystfaconen igen blev korrekt, ville indebære, at arrene fra den tidligere operation ville komme til at sidde således, at de ikke ville kunne skjules af en bikinioverdel.

Der er klaget over, at den behandling, modtog af speciallæge , var utilstrækkelig, idet de anvendte proteser ikke var korrekt placeret, således at under hvert bryst har en tydelig bule/kant.

Af fotografier vedlagt klagen fremgår, at der ved operationen den 15. januar 1999 skete en betydelig brystforstørrelse, men at det kosmetiske resultat er utilfredsstillende, idet der er en tydelig valk under brysterne, hvor protesekonturen utilsigtet kan ses.

Nævnet har lagt vægt på, at det af journalen fremgår, at operationen forløb uden væsentlige komplikationer, samt at indgrebet ifølge beskrivelsen i journalen blev udført i overensstemmelse med sædvanlig praksis, og at der ved kontrol 3 og 7 dage efter indgrebet fandtes normale forhold.

Endvidere har nævnet lagt vægt på, at ifølge journalen ikke fulgte speciallæge s anbefaling om brug af brystholder efter indgrebet.

Nævnet kan oplyse, at det er en almindelig forholdsregel at anvende brystholder efter et indgreb som det aktuelle, idet man derved sikrer en god heling i operationsfeltet og modvirker mulig nedsynkning af proteserne, inden arvævet omkring disse er fuldt modnet.

Nævnet kan endvidere oplyse, at grundlaget for at gennemføre kosmetiske operationer (indikationsstillingen) i særlig grad beror på et skøn, og at det utilfredsstillende kosmetiske resultat ikke har forbindelse med valg af protesetype, men må betragtes som en hændelig, om end sjældent forekommende komplikation, selv når det tages i betragtning, at ikke fulgte special-læge s anbefalinger om brug af brystholder.

På denne baggrund finder nævnet ikke grundlag for at kritisere den behandling, modtog af speciallæge i plastikkirurgi den 15. januar 1999.