Klage over, at tandreguleringsbehandling ikke gav et tilfredsstillende resultat

Specialtandlæge og tandlæge , , har ikke overtrådt tandlægeloven i forbindelse med behandlingen af i perioden fra den 13. april 1994 til den 28. juni 1999.

Sagsnummer:

0016512

Offentliggørelsesdato:

1. december 2002

Faggruppe:

Tandlæger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Specialtandlæge <****> og tandlæge <****>, <****>, har ikke overtrådt tandlægeloven i forbindelse med behandlingen af <****> i perioden fra den 13. april 1994 til den 28. juni 1999.

 Specialtandlæge undersøgte den 13. april 1994 .

Som led i denne undersøgelse blev der bl.a. fremstillet gipsmodeller af s tænder, som viste, at alle tænderne, bortset fra visdomstænderne, på det tidspunkt var fremme. I højre side var sammenbiddet forskudt en halv tandbredde mod overbid, men i venstre side var sammenbiddet normalt. Der var et let forøget overbid og et dybt bid, hvilket indebar, at fortænderne i s undermund bed for højt op bagved overkæbens fortænder. Desuden var der udtalt pladsmangel til fortænderne i underkæben og lidt pladsmangel i overkæben. Endvidere var der udtalte slidfacetter på hjørnetænderne i overkæben og på hjørnetænder og fortænder i underkæben, hvilket specialtandlæge i journalen noterede at måtte skyldes tænderskæren.

På den baggrund udarbejdede specialtandlæge en behandlingsplan for s tandregulering, hvorefter skulle have trukket en lille kindtand ud i hver side af over- og underkæben for at give mulighed for en regelmæssig tandstilling ved fortænderne. skulle desuden have sat fast bøjle på tænderne for at skabe regelmæssig tandstilling.

Reguleringen af s tænder blev gennemført fra september 1994 til januar 1996, hvor fik fjernet den faste bøjle.

I januar 1996 fik indsat en ganebøjle til overkæben, som skulle fastholde tandstillingen, ligesom han med samme formål fik pålimet et tyndt stykke tråd på bagsiden af tænderne fortil i underkæben. Ganebøjlen skulle efter specialtandlæge s anvisninger bruges til juni 1997, og tråden i underkæben skulle blive siddende til blev 21 år, dvs. til sommeren 1999.

Der foreligger gipsmodeller fra juni 1996, som viser s tandstilling ved behandlingens afslutning. Sammenbiddet i højre side er forskudt en halv tandbredde mod overbid, mens der i venstre side er normalt sammenbid. Sammenbiddet ved fortænderne er blevet normalt, og der er således ikke længere forøget overbid eller dybt bid. Gipsmodellerne viser desuden, at fortændernes tandstilling i begge kæber næsten er blevet helt normal, og der er således ikke længere pladsmangel til tænderne.

Efter at var blevet udskrevet fra Kommunale Tandpleje, fandt hans nye tandlæge den 4. september 1997, at havde det samme sammenbid, som gipsmodellerne fra juni 1996 viste, og at sammenbiddet i øvrigt var meget ustabilt.

Foranlediget heraf undersøgte specialtandlæge den 6. oktober 1997 . Hun fandt, at sammenbiddet havde sat sig pænt i forhold til studiemodellerne fra juni 1996, og at han ikke havde nogen føring i sammenbiddet. Endvidere fandt hun, at havde kraftig tænderskæren, hvilket hun fandt muligvis havde overbelastet hans kæber. Specialtandlæge konkluderede, at s nuværende sammenbid ikke gav problemer.

Efter fornyet henvendelse fra s nye tandlæge fremstillede tandlæge , Kommunale Tandpleje, en bidskinne for at afhjælpe s kæbeledsgener. var i den anledning til seks kontrolundersøgelser hos tandlæge >****>, sidste gang i marts 1999.

Den 28. juni 1999 fandt tandlæge , at den tråd, som fastholdt fortændernes stilling i undermunden, var knækket, hvorfor han den 28. juni 1999 indsatte et stykke forstærkningstråd.

Der er klaget over, at den behandling, som modtog i perioden fra den 13. april 1994 til den 28. juni 1999, ikke gav et tilfredsstillende resultat, herunder at der den 28. juni 1999 blev påklistret en tråd på bagsiderne af tænderne i undermunden.

Patientklagenævnet finder, at der ikke er grundlag for at kritisere den behandling, som modtog af specialtandlæge og tandlæge .

Patientklagenævnet har herved lagt vægt på, at specialtandlæge udarbejdede en behandlingsplan for den tandregulering, som skulle have sat i værk, og at den omfattede udtrækning af en kindtand i hver side af over- og underkæben samt fastsættelse af en bøjle.

Nævnet finder ikke grundlag for at kritisere denne behandlingsplan. Patientklagenævnet finder dog, at det have været hensigtsmæssigt, om efter denne behandling havde fået et normalt sammenbid i højre side.

Nævnet har herved lagt vægt på, at der intet er journalført om baggrunden for, at ikke opnåede et normalt sammenbid.

Patientklagenævnet har bemærket, at tandlæge ikke anser behandlingen for afsluttet, og at behandlingen formentlig kan forbedres ved bidindslibning eller en lettere korrektion af tandreguleringen.

Nævnet har desuden bemærket, at det er tandlæge opfattelse, at der også vil være mulighed for en fortsat bedring af tilstanden uden yderligere behandling.

Patientklagenævnet finder endvidere, at tandlæge udførte en korrekt handling, da han den 28. juni 1999 indsatte et stykke forstærkningstråd ved fortænderne i s undermund.

Patientklagenævnet har herved lagt vægt på, at på daværende tidspunkt meget snart skulle have fjernet 3-3 retentionen på sine fortænder i undermunden.