Klage over instruktion af fysioterapeutstuderende

Instruktionsfysioterapeut <***> har ikke overtrådt lov om terapiassistenter ved sin instruktion vedrørende undersøgelse og behandling af <***> den 8. oktober 1997 på <***>, <***>.

Sagsnummer:

0016605

Offentliggørelsesdato:

19. maj 2000

Faggruppe:

Fysioterapeuter

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Instruktionsfysioterapeut <***> har ikke overtrådt lov om terapiassistenter ved sin instruktion vedrørende undersøgelse og behandling af <***> den 8. oktober 1997 på <***>, <***>.

<***> havde gentagne gange siden 1986 været indlagt på <***> på grund af følger efter medfødt rygdeformitet og manglende venstre hånd og underarm, hvilket medførte overbelastning af højre arm. Endvidere havde hun i perioder haft stærke smerter i højre skulder efter, at skulderen i 1985 var gået af led.

Den 1. oktober 1997 blev hun indlagt på <***> på grund af smerter i bryst og lænderyg samt højre skulder. Der fandtes hovedsagelig muskelforandringer, og der var ingen mistanke om, at generne skyldtes tryk på nerver. Hun blev behandlet med fysioterapi og bassintræning med god effekt på smerterne i ryggen.

Den 14. oktober 1997 blev det i journalen anført, at højre arm formentlig var blevet overbelastet i forbindelse med træningen, idet der var kommet tiltagende skuldersmerter. Den 22. oktober 1997 blev hun udskrevet. Hun fortsatte efter udskrivningen med bassintræning.

I forbindelse med afslutningen på bassintræningen den 11. februar 1998 oplyste <***>, at hun den 8. oktober 1997 havde fået tiltagende smerter i højre skulder i forbindelse med undersøgelse af en fysioterapeutelev.

Som følge heraf blev hun den 23. februar 1998 undersøgt af en overlæge. Overlægen fandt diffus ømhed af skulderen, og <***> blev indlagt den 16. april 1998 til behandling. Røntgenundersøgelse af højre skulder den 24. april 1998 viste ingen forandring sammenlignet med en røntgenundersøgelse fra den 29. august 1996. Der var god effekt af behandlingen, og hun fortsatte efter udskrivningen den 30. april 1998 med ambulant bassintræning.

Der er klaget over, at instruktionsfysioterapeut <***> ikke har udvist omhu, idet en fysioterapeutelev vred <***>s højre skulder bagud, hvilket <***> havde sagt, hun ikke måtte, idet <***> var kommet til skade med højre skulder i 1985.

Patientklagenævnet finder, at instruktionsfysioterapeut <***> ikke har udvist manglende omhu og samvittighedsfuldhed ved sin instruktion vedrørende behandlingen af <***>.

Nævnet har lagt vægt på, at <***> den 8. oktober 1997 fik tiltagende smerter i højre skulder i forbindelse med undersøgelse ved en fysioterapeutelev. <***> havde gjort opmærksom på, at hun ikke ønskede, at den studerende skulle røre hendes højre skulder.

Videre har nævnet lagt vægt på, at instruktionsfysioterapeut <***> har oplyst, at forløbet med <***> var stille og roligt. Der opstod ikke situationer, hvor instruktionsfysioterapeuten greb ind i behandlingen. <***> havde forinden accepteret at deltage i klinikken. Instruktionsfysioterapeuten var ikke tilstede under undersøgelsen af <***>, men deltog sammen med tre fysioterapeutstuderende i behandlingsseancen.

Nævnet kan oplyse, at den praktiske del af fysioterapeutuddannelsen foregår på hospitaler, klinikker, genoptræningscentre og lignende. På praktikstederne er der en instruktionsfysioterapeut, som skal tage sig af undervisning og supervision af sædvanligvis 4 fysioterapeutstuderende. Undervisningen foregår ved praktisk behandling af udvalgte patienter på praktikstedet. En del af undervisningen foregår som klinikker, hvor en studerende først er alene med sin patient for at undersøge patienten og planlægge den relevante behandling, hvorefter selve behandlingen udføres under overværelse af instruktionsfysioterapeuten og de øvrige fysioterapeutstuderende på stedet.

Nævnet finder, at instruktionsfysioterapeut <***> ikke kan kritiseres for, at hun havde tilrettelagt klinikken således, at hun ikke var til stede under den studerendes undersøgelse af <***>, da det er almindelig praksis, at fysioterapeutstuderende nogle gange er alene med sin patient i forbindelse med undersøgelse og behandling.