Forveksling af sterilt saltvand og sterilt vand

Patientklagenævnet har på et møde besluttet at tage Østre Landsrets tilkendegivelse af 22. december 1999 til følge og har derfor genoptaget sagen og ændret afgørelsen af 19. december 1997 for så vidt angår sygeplejerske <***>. Nævnet har truffet følgende afgørelse.Sygeplejerske <***> har ikke over-trådt lov om sygeplejersker § 5, stk. 1 i forbindelse med forberedelsen af kikkertundersøgelsen af <***> venstre knæ den 16. maj 1995 på ortopædkirurgisk afdeling, <***>.Patientklagenævnet fandt ved afgørelsen af 19. december 1997, at operationssygeplejerske <***> havde overtrådt lov om sygeplejersker § 5, stk. 1, i forbindelse med forberedelsen af kikkertundersøgelsen af <***>s venstre knæ den 16. maj 1995 på ortopædkirurgisk afdeling, <***>.Dansk Sygeplejeråd har på vegne af sygeplejerske <***> den 12. november 1998 anlagt sag mod Patientklagenævnet ved Østre Landsret med påstand om, at nævnet anerkender, at den påtale i medfør af lov om sygeplejersker § 5, stk. 1, der blev meddelt sygeplejerske <***> ved afgørelsen af 19. december 1997 er uberettiget.Patientklagenævnet har fundet grundlag for at behandle sagen igen.Patientklagenævnet har ved afgørelsen lagt vægt på, at Østre Landsret ikke finder det godtgjort, at sygeplejerske <***> har handlet i strid med lov om sygeplejersker § 5, stk. 1.Østre Landsret har lagt til grund, at den omhandlede væske er et hjælpemiddel.Landsretten finder ikke, at der under sagen er dokumenteret generelle eller konkrete skriftlige retningslinier for sygeplejersker eller sygeplejerske <***>s pligter i relation til medhjælperen ?på gulvet?. Landsretten har herved bemærket, at listen er udfærdiget i maj 1988 ikke ifølge sit indhold beskriver en procedure ved klargøring til operation. Listen må nærmest betegnes som en huskeliste.

Sagsnummer:

0016709

Offentliggørelsesdato:

1. december 2000

Faggruppe:

Sygeplejersker

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet har på et møde besluttet at tage Østre Landsrets tilkendegivelse af 22. december 1999 til følge og har derfor genoptaget sagen og ændret afgørelsen af 19. december 1997 for så vidt angår sygeplejerske <***>. Nævnet har truffet følgende afgørelse.

Sygeplejerske <***> har ikke over-trådt lov om sygeplejersker § 5, stk. 1 i forbindelse med forberedelsen af kikkertundersøgelsen af <***> venstre knæ den 16. maj 1995 på ortopædkirurgisk afdeling, <***>.

Patientklagenævnet fandt ved afgørelsen af 19. december 1997, at operationssygeplejerske <***> havde overtrådt lov om sygeplejersker § 5, stk. 1, i forbindelse med forberedelsen af kikkertundersøgelsen af <***>s venstre knæ den 16. maj 1995 på ortopædkirurgisk afdeling, <***>.

Dansk Sygeplejeråd har på vegne af sygeplejerske <***> den 12. november 1998 anlagt sag mod Patientklagenævnet ved Østre Landsret med påstand om, at nævnet anerkender, at den påtale i medfør af lov om sygeplejersker § 5, stk. 1, der blev meddelt sygeplejerske <***> ved afgørelsen af 19. december 1997 er uberettiget.

Patientklagenævnet har fundet grundlag for at behandle sagen igen.

Patientklagenævnet har ved afgørelsen lagt vægt på, at Østre Landsret ikke finder det godtgjort, at sygeplejerske <***> har handlet i strid med lov om sygeplejersker § 5, stk. 1.

Østre Landsret har lagt til grund, at den omhandlede væske er et hjælpemiddel.

Landsretten finder ikke, at der under sagen er dokumenteret generelle eller konkrete skriftlige retningslinier for sygeplejersker eller sygeplejerske <***>s pligter i relation til medhjælperen ?på gulvet?. Landsretten har herved bemærket, at listen er udfærdiget i maj 1988 ikke ifølge sit indhold beskriver en procedure ved klargøring til operation. Listen må nærmest betegnes som en huskeliste.

 

En artroskopi er på <***> siden 1978 er foretaget ambulant efter en fast rutine af en overlæge, sygeplejerske og en medhjælper "på gulvet", der i langt de fleste tilfælde har været en sygehjælper. Landsretten har efter forklaringerne afgivet af overlæge <***> og sygeplejerske <***> lagt til grund, at ledelsen havde godkendt denne personalesammensætning. Ledelsen har instrueret såvel sygeplejersken som medhjælperen i, hvilke arbejder de pågældende skulle udføre. Landsretten finder endvidere, at det efter forklaringerne kan lægges til grund, at der ikke af ledelsen er givet sygeplejersken instruks om at føre tilsyn med sygehjælperen, og at dette ikke i almindelighed er udført i praksis. Landsretten har overensstemmelse med sygeplejerske <***>s forklaring lagt til grund, at ledelsens retningslinier er fulgt, hvilket også embedslægen har lagt til grund.

Patientklagenævnet finder på baggrund af Østre Landsrets tilkendegivelse ikke grundlag for at fastslå, at sygeplejerske <***> har overtrådt lov om sygeplejersker i forbindelse med sin forberedelse af kikkertundersøgelsen af <***>?s venstre knæ den 16. maj 1995.

Nævnet anerkender således, at den påtale i medfør af lov om sygeplejersker § 5, stk. 1, der blev meddelt sagsøger – <***> – ved afgørelsen af 19. december 1997, er uberettiget.