Diagnose på baggrund af klinisk undersøgelse

Vagtlæge <***> har overtrådt lægelovens § 6, fordi han ikke har været tilstrækkelig omhyggelig og samvittighedsfuld ved sin behandling af <***> den 31. juli 1999 i forbindelse med sygebesøg i hjemmet.Vagtlæge <***> har ikke overtrådt lægeloven ved sin behandling af <***> den 25. juli 1999 i forbindelse med sygebesøg i hjemmet.

Sagsnummer:

0016810

Offentliggørelsesdato:

1. december 2000

Speciale:

Almen medicin, incl. Vagtlæger

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Vagtlæge <***> har overtrådt lægelovens § 6, fordi han ikke har været tilstrækkelig omhyggelig og samvittighedsfuld ved sin behandling af <***> den 31. juli 1999 i forbindelse med sygebesøg i hjemmet.

Vagtlæge <***> har ikke overtrådt lægeloven ved sin behandling af <***> den 25. juli 1999 i forbindelse med sygebesøg i hjemmet.

 

Søndag den 25. juli 1999 fik <***> ondt i begge arme, bryst og skulder. Han anmodede om vagtlægebesøg, og læge <***> aflagde kl. ca. 15.30 besøg i hjemmet.

Læge <***> fandt ved besøget, at <***> havde brystsmerter, men ikke tegn på hjertesvigt, og at han var ikke forpint. Lægen foretog en undersøgelse af <***>, herunder stetoskopisk undersøgelse af lunger og hjerte samt en måling af blodtryk. Læge <***> konkluderede, at <***>s brystmuskler var ømme, og at dette var årsag til smerterne.

I den følgende uge havde <***> fortsat væsentlige helbredsproblemer. Natten mellem den 30. og 31. juli 1999 havde han vanskeligheder ved at få vejret, når han lå ned. <***> kontaktede derefter vagtlægen, og læge <***> aflagde besøg hos <***> lørdag den 31. juli 1999 kl. 10.30.

Læge <***> konstaterede ved sin undersøgelse af <***> en uregelmæssig hjerterytme. På baggrund af sygehistorien mistænkte læge <***>, at <***> kunne have haft en blodprop ved hjertet på et tidligere, ikke nærmere angivet, tidspunkt. På mistanke om, at <***>s hjerte ikke fungerede optimalt tilbød læge <***> <***> en vanddrivende tablet (Furosemid, 40 mg) og efterlod desuden nogle flere piller, som <***> kunne anvende efter behov. <***> blev desuden henvist til om at søge vagtlæge ved manglende effekt af behandlingen ,eller såfremt der indtrådte forværring, og i øvrigt kontakte egen læge efter weekenden.

<***> kom til konsultation hos egen læge, <***>, mandag den 2. august 1999 kl. 11.00. Egen læge foranstaltede akut indlæggelse på <***>. På <***> blev det konstateret, at <***> havde uregelmæssig hjerterytme. Desuden blev der konstateret et unormalt elektrokardiogram samt unormale biokemiske undersøgelser af blodet. Det blev konkluderet, at fundene var forenelige med, at <***> forud for indlæggelsen havde haft en blodprop ved hjertet, og at han blev også udskrevet under denne diagnose. Blodproppen ved hjertet medførte væsentlig nedsættelse af <***>s fysiske ydeevne.

Der er klaget over, at vagtlægerne <***> og <***> ved deres besøg henholdsvis den 25. og den 31. juli 1999 ikke foranstaltede den fornødne undersøgelse og behandling af <***>s hjertelidelse.

Patientklagenævnet finder, at læge <***> ikke har udvist manglende omhu og samvittighedsfuldhed ved sin behandling af <***> den 25. juli 1999.

Nævnet har ved sin afgørelse heraf lagt vægt på, at <***> ved sygebesøget oplyste, at han efter arbejde med maling havde fået ondt i brystet, armene og begge skuldre.

Videre har nævnet lagt vægt på, at læge <***> foretog en relevant objektiv undersøgelse af <***> omfattende blodtryksmåling og lytten til hjertet (stetoscopia cordis), hvorved hun fandt normale forhold og ikke kliniske tegn til blodprop i hjertet.

Nævnet finder sammenfattende, at læge <***> ikke har overtrådt lægeloven ved sin behandling af <***>. Under hensyn til, at der var tale om en patient på 68 år med en sygehistorie med brystsmerter samt smerter ud i begge arme, finder nævnet imidlertid, at det ville have været hensigtsmæssigt om læge <***> havde foranlediget <***> hospitalsindlagt.

Patientklagenævnet finder, at læge <***> ikke har udvist tilstrækkelig omhu og samvittighedsfuldhed efter lægeloven ved sin behandling af <***> den 31. juli 1999.

Nævnet har ved sin afgørelse lagt vægt på, at <***> ved sygebesøget fik oplyst, at <***> 1 uge tidligere ligeledes havde haft lægevagt på grund af brystsmerter.

Videre har nævnet lagt vægt på, at læge <***> ved sin undersøgelse fandt normale forhold ved lytten til lungerne (stetoscopia pulm) uregelmæssig puls men ingen væskeophobning i ansigtet eller benene, hvilket ellers kan være tegn til hjertesvigt. Læge <***> havde mistanke om en tidligere blodprop i hjertet og mente, at symptomerne kunne skyldes væskeophobning i lungerne. Han iværksatte derfor behandling med vanddrivende middel (40 mg Dirual) og anbefalede <***> at henvende sig igen i tilfælde af manglende effekt eller yderligere forværring. <***> blev endvidere tilrådet at søge egen læge mandag.

Under hensyn til, at <***> således konkret mistænkte tidligere blodprop i hjertet, og til, at symptomerne kunne være forenelige med diagnosen akut blodprop i hjertet (AMI), finder nævnet, at lægen burde have indlagt <***> på mistanke om blodprop i hjertet for at få af- eller bekræftet denne diagnose.