Klage over manglende opfølgning på forhøjet se-calcium

Praktiserende læge <***> har overtrådt lægelovens § 6, fordi han ikke har været tilstrækkelig omhyggelig og samvittighedsfuld ved sin behandling af <***> i perioden fra den 21. december 1998 til den 12. marts 1999 i sin praksis.

Sagsnummer:

0016916

Offentliggørelsesdato:

19. maj 2000

Speciale:

Almen medicin, incl. Vagtlæger

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Praktiserende læge <***> har overtrådt lægelovens § 6, fordi han ikke har været tilstrækkelig omhyggelig og samvittighedsfuld ved sin behandling af <***> i perioden fra den 21. december 1998 til den 12. marts 1999 i sin praksis.

 

Den 21. december 1998 henvendte <***> sig til praktiserende læge <***> med klager over utilpashed og træthed. Læge <***> henviste <***> til laboratorieanalyser.

<***> henvendte sig igen den 4. og 18. januar, den 11. marts, den 15. april samt den 10. maj 1999, hvor læge <***> igen henviste hende til laboratorieanalyser.

Den 11. september 1999 henvendte <***> sig på skadestuen, <***> Sygehus, med utilpashed, idet hun igennem et års tid havde været utilpas med træthed og hyppig hovedpine. Ved indlæggelsen blev der fundet et forhøjet se-calcium (3,6 mmol/l), og der blev fundet forhøjede alkaliske phosphataser. Man påbegyndte behandling med Aredia intravenøst, og henviste <***> til operation på <***> for formodet øget aktivitet i biskjoldbruskkirtlen (hyperparathyreoidisme). Ved operationen den 29. september 1999 på <***> fandt man forstørrede biskjoldbruskkirtler, uden tegn på kræftlidelse.

Der er klaget over, at praktiserende læge <***> ikke foranledigede yderligere undersøgelser og behandling af <***>, da laboratorieanalyserne viste, at <***> havde forhøjet se-calcium.

Patientklagenævnet finder, at læge <***> har udvist manglende omhu og samvittighedsfuldhed ved sin behandling af <***>.

Nævnet har herved lagt vægt på, at laboratorieanalyser fra den 22. december 1998 ifølge journalen viste forhøjet se-calcium (3,38 mmol/l) samt forhøjede alkaliske phosphataser. Der udover fandt lægen et forhøjet blodtryk. Nævnet har videre lagt vægt på, at det af journalen fremgår, at laboratorieanalyserne fra den 11. og 22. januar samt den 22. marts 1999 viste et forhøjet se-calcium ,og der igen blev fundet forhøjede alkaliske phosphataser i laboratorieanalyserne fra den 11. januar, 22. januar, 12. marts, 16. april og 10. maj 1999.

Nævnet kan oplyse, at forhøjet se-calcium kan blandt andet kan forårsage blodtryksforhøjelse. Såfremt gentagne undersøgelser viser et forhøjet se-calcium, må sygdom i biskjoldbruskkirtlerne udelukkes. Forhøjelse af se-calcium er desuden en tilstand, som man lægeligt skal tage alvorligt, idet den kan medføre alvorlig hjerterytmeforstyrrelse.

Endvidere har nævnet lagt vægt på, at det ikke af journalen fremgår, hvilke overvejelser læge <***> har gjort sig på grundlag af de ændrede blodprøver. Det fremgår af et journalnotat fra <***>s indlæggelse på medicinsk afdeling, <***>. af 11. september 1999, at han skulle have tilskrevet disse fund en tidligere infektion i skjoldbruskkirtlen. Nævnet har tillige lagt vægt på, at den kliniske tilstand ifølge læge <***> ikke gav mistanke om øget aktivitet i biskjoldbruskkirtlen.

Patientklagenævnet finder, at læge <***> ikke har handlet i overensstemmelse med almindelig anerkendt faglig standard ved behandlingen af <***>, eftersom han ikke iværksatte yderligere undersøgelser, da han ved flere lejligheder fandt forhøjet se-calcium og forhøjede alkaliske phosphataser.