Klage over vagtlæges mangelfulde undersøgelse af forværrede rygsmerter

Vagt læge <***> har overtrådt lægelovens § 6, fordi hun ikke har været tilstrækkelig omhyggelig og samvittighedsfuld ved sin behandling af <***> den 10. november 1999 i Lægevagten i <***>.

Sagsnummer:

0017027

Offentliggørelsesdato:

19. maj 2000

Speciale:

Almen medicin, incl. Vagtlæger

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Vagt læge <***> har overtrådt lægelovens § 6, fordi hun ikke har været tilstrækkelig omhyggelig og samvittighedsfuld ved sin behandling af <***> den 10. november 1999 i Lægevagten i <***>.

 

<***> henvendte sig den 10. november 1999 til lægevagten i <***>, fordi han havde mange smerter i lænden og højre ben samt sovende fornemmelser i benet.

Han blev undersøgt af vagtlæge <***>. Af journaludskriften fremgår det, at hun fik oplyst, at <***> havde rygsmerter, at benet sov, og at der var snurren ud på siden af højre lår, efter at <***> havde siddet på hug.

Vagtlæge <***> noterede endvidere, at <***> havde kendt diskusprolaps, og at man kun ville operere ham herfor, hvis der blev konstateret sphincterforstyrrelser (forstyrrelser af vandlandings- og tarmtømningsfunktion på grund af tryk på nerverødderne). Vagtlæge <***> noterede, at sphincterforstyrrelser efter <***>s oplysninger ikke var til stede.

Vagtlæge <***> anfører i sin udtalelse til sagen, at der efter <***>s oplysninger ikke var noget nyt eller ukendt i smerterne, hvorfor hun - til trods for at <***> var i maksimal smertebehandling hjemme - imødekom et ønske om supplerende smertebehandling, idet hun gav en indsprøjtning med 75 mg Voltaren (smertestillende ?gigtmiddel?). Vagtlæge <***> anfører tillige, at hun ikke fandt anledning til i lægevagten at udføre yderligere undersøgelse, da <***> gav indtryk af at være velundersøgt med diagnose og kriterier for operationsindikation.

Sluttelig anfører vagtlæge <***>, at <***> formentlig heller ikke selv har udtrykt ønske om undersøgelsen, da hun i så fald er sikker på, at hun ville have udført den, ligesom det er hendes sædvanlige rutine at undersøge rygpatienter med akutte forværrede eller ændrede smerter.

Af journalmateriale fra <***> fremgår det, at <***> den 11. november 1999 blev indlagt på medicinsk afdeling af en vagtlæge til observation for såkaldt cauda equina syndrom (tryk på nerverødder med påvirkning af nerveforsyning til blære og tarm).

Endvidere fremgår det af journalen, at <***> om morgenen på indlæggelsesdagen ud over lænde-rygsmerterne pludselig fik en indsættende sovende fornemmelse nedadtil på ryggen strålende som et bælte medinddragende penis og pungen. <***> klagede desuden over problemer med at komme af med vandet; han mente at skulle på toilettet oftere end vanligt og kunne ikke rigtig styre vandladningen.

Af journalen fremgår endvidere, at <***> efter undersøgelser på sygehuset blev overflyttet til <***>, hvor han blev opereret den 15. november 1999 for en såkaldt paramedian prolaps mellem 5. lændehvirvel og 1. korsbenshvirvel (L5/S1).

Der er klaget over, at vagtlægen ikke undersøgte <***> tilstrækkeligt til trods for, at han oplyste, at han var rygpatient.

Patientklagenævnet finder, at der er grundlag for kritik af, at vagtlæge <***> ikke ved konsulationen den 10. november 1999 undersøgte <***> tilstrækkeligt.

Patientklagenævnet har lagt vægt på, at <***> henvendte sig med nye symptomer i form af føleforstyrrelser ned i højre ben, i forbindelse med, at han sad på hug, hvilket kan være et udtryk for en forværring af diskusprolapssygdommen.

Patientklagenævnet har endvidere lagt vægt på, at de nye symptomer burde have medført, at der blev foretaget fysisk undersøgelse, for at det kunne sikres, at der ikke var startende symptomer på sphincterforstyrrelser.