Klage over mangelfuld undersøgelse af byld på overarm

Overlæge <***> har overtrådt lægelovens § 6, fordi hun ikke har været tilstrækkelig omhyggelig og samvittighedsfuld ved sin behandling af <***> den 19. august og den 25. september 1998 på <***>.Sygehuslæge <***> har overtrådt lægelovens § 6, fordi han ikke har været tilstrækkelig omhyggelig og samvittighedsfuld ved sin behandling af <***> ved konsultationerne mellem den 19. august og den 28. oktober 1998 på <***>.Sygehuslæge <***> har overtrådt lægelovens § 6, fordi han ikke har været tilstrækkelig omhyggelig og samvittighedsfuld ved sin behandling af <***> den 26. august og den 18. september 1998 på <***>.Sygehuslæge <***> har overtrådt lægelovens § 6, fordi han ikke har været tilstrækkelig omhyggelig og samvittighedsfuld ved sin behandling af <***> ved konsultationerne mellem den 2. september og den 23. oktober 1998 på <***>.Overlæge <***> har overtrådt lægelovens § 6, fordi han ikke har været tilstrækkelig omhyggelig og samvittighedsfuld ved sin behandling af <***> ved konsultationerne mellem den 30. oktober 1998 og den 6. januar 1999 på ortopædkirurgisk afdeling, <***>.Overlæge <***> har overtrådt lægelovens § 6, fordi han ikke har været tilstrækkelig omhyggelig og samvittighedsfuld ved sin behandling af <***> ved konsultationerne mellem den 3. november 1998 og den 7. januar 1999 på ortopædkirurgisk afdeling, <***>.1. reservelæge <***> har overtrådt lægelovens § 6, fordi han ikke har været tilstrækkelig omhyggelig og samvittighedsfuld ved sin behandling af <***> ved konsultationerne mellem den 30. oktober og den 14. december 1998 på ortopædkirurgisk afdeling, <***>.

Sagsnummer:

0017101

Offentliggørelsesdato:

19. maj 2000

Speciale:

Ortopædkirurgi

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Overlæge <***> har overtrådt lægelovens § 6, fordi hun ikke har været tilstrækkelig omhyggelig og samvittighedsfuld ved sin behandling af <***> den 19. august og den 25. september 1998 på <***>.

Sygehuslæge <***> har overtrådt lægelovens § 6, fordi han ikke har været tilstrækkelig omhyggelig og samvittighedsfuld ved sin behandling af <***> ved konsultationerne mellem den 19. august og den 28. oktober 1998 på <***>.

Sygehuslæge <***> har overtrådt lægelovens § 6, fordi han ikke har været tilstrækkelig omhyggelig og samvittighedsfuld ved sin behandling af <***> den 26. august og den 18. september 1998 på <***>.

Sygehuslæge <***> har overtrådt lægelovens § 6, fordi han ikke har været tilstrækkelig omhyggelig og samvittighedsfuld ved sin behandling af <***> ved konsultationerne mellem den 2. september og den 23. oktober 1998 på <***>.

Overlæge <***> har overtrådt lægelovens § 6, fordi han ikke har været tilstrækkelig omhyggelig og samvittighedsfuld ved sin behandling af <***> ved konsultationerne mellem den 30. oktober 1998 og den 6. januar 1999 på ortopædkirurgisk afdeling, <***>.

Overlæge <***> har overtrådt lægelovens § 6, fordi han ikke har været tilstrækkelig omhyggelig og samvittighedsfuld ved sin behandling af <***> ved konsultationerne mellem den 3. november 1998 og den 7. januar 1999 på ortopædkirurgisk afdeling, <***>.

1. reservelæge <***> har overtrådt lægelovens § 6, fordi han ikke har været tilstrækkelig omhyggelig og samvittighedsfuld ved sin behandling af <***> ved konsultationerne mellem den 30. oktober og den 14. december 1998 på ortopædkirurgisk afdeling, <***>.

 

Den 24. juni 1998 blev <***> henvist af sin læge til ambulatoriet på <***> i <***>, da han havde en byld på venstre overarm. <***> havde forinden været i penicillinbehandling i 14 dage.

<***> er dobbeltsidigt hofteledsopereret og bruger krykkestokke. <***> havde i 1995 været i behandling for hudkræft (spinocellulært karcinom) på tomlen med lokal fjernelse af tumoren. <***> havde endvidere sukkersyge.

Bylden blev på <***> åbnet i lokalbedøvelse, og der blev udtømt store mængder tyndtflydende klar væske og blod. Dyrkning herfra var negativ. <***> var efterfølgende adskillige gange til regelmæssig skiftning i ambulatoriet, hvorunder væskesivningen aftog, men der var fortsat et fast rødt parti i såret. Den 20. juli 1998 kom der atter en del væske, og en podning herfra viste gule stafylokokbakterier. Man påbegyndte herefter antibiotikabehandling, og der blev fortsat skiftet regelmæssigt. Sekretionen aftog, men såret var fortsat ikke lukket fuldstændigt. Da såret fortsat ikke ville læges, blev der den 19. august 1998 foretaget en røntgenundersøgelse af albuen og den nederste del af overarmsknoglen, der ikke viste tegn på betændelse af knoglerne.

Der blev fortsat påvist stafylokokker, og <***> fik en anden antibiotikabehandling med nogen bedring. Den 25. september 1998 blev der sendt vævsbrokker fra såret til mikroskopisk undersøgelse. Det blev ved den mikroskopiske undersøgelse konstateret, at det undersøgte væv stammede fra en byld med henfaldende væv. Det kunne ikke udfra det foreliggende materiale bedømmes, hvad udgangspunktet for bylden var, og der blev ikke ved undersøgelsen påvist vitalt tumorvæv.

Under den fortsatte antibiotiske behandling var der nogen bedring, men på grund af det langvarige forløb, blev <***> den 16. oktober 1998 henvist til ortopædkirurgisk afdeling på <***> med henblik på at få foretaget en rensning af såret i fuld bedøvelse.

<***> blev indlagt på <***> den 29. oktober 1998. På venstre
overekstremitet lige over albueleddet mod indsiden, fandt man en 12 x 8 cm hård, blåligrød, misfarvet fremhævet vævsproces med sekretion af en grødet, puslignende masse. Den 30. oktober 1998 fik <***> foretaget en rensning af såret i fuld bedøvelse. Såråbningen var efterfølgende ca. 5 x 5 cm og gik næsten 10 cm ind. Der blev dagligt foretaget skiftninger med kaltostat, og en dyrkning viste gule stafylokokker, hvorfor lægerne fortsatte med den antibiotiske behandling. I de efterfølgende dage fandtes såret at være pænere, og <***> blev udskrevet den 9. november 1998 til hjemmet med henblik på at få skiftet såret ved hjemmesygeplejerske. Det blev endvidere aftalt, at <***> skulle fortsætte med ambulant fysioterapi.

<***> kom derefter i fortsat ambulant behandling på ambulatoriet på <***>. Da såret og processen blev større, blev <***> på ny henvist til <***> til fornyet revision. <***> var indlagt på <***> fra den 27. november 1998 til den 23. december 1998. Den 27. november blev han undersøgt af 1. reservelæge <***>, som dagen efter udførte sårrevisionen. Den 30. november 1998 skiftede overlæge <***> såret. Julen blev tilbragt på <***>, og den 4. januar 1999 blev <***> tilbageflyttet til <***>, hvor han fik foreslået at få foretaget en vævsprøve i fuld bedøvelse. <***> blev den 6. januar 1999 tilset af <***>, og den 7. januar 1999 foretog overlæge <***> en skiftning af såret i generel bedøvelse. Vævsprøven, som blev foretaget den 8. januar 1999, viste, at <***> havde hudkræft med metastaser til omkringliggende væv og til den underliggende knogle (planocellulært karcinom).

Den 22. januar 1999 blev <***> tilbageflyttet til <***>, og den 1. februar 1999 blev han indlagt på <***>. Da der ikke var mulighed for et rekonstruktivt ekstremitetsbevarende indgreb, blev hele <***>s venstre arm amputeret den 3. februar 1999. Efterfølgende kontroller viste, at der havde været tale om en radikal operation.

Der er klaget over, at behandlingen af <***>s sår på overarmen var utilstrækkelig, idet han langt tidligere burde være blevet henvist direkte til <***>.

Det fremgår af journalen, at sygehuslæge <***>, sygehuslæge <***>, sygehuslæge <***> og overlæge <***> alle var involveret i behandlingen af <***> under hans indlæggelser på <***>.

Nævnet finder, at overlæge <***> den 19. august og den 25. september 1998, at sygehuslæge <***> ved konsultationerne mellem den 19. august og den 28. oktober 1998, at sygehuslæge <***> den 26. august og den 18. september 1998, samt at sygehuslæge <***> ved konsultationerne mellem den 2. september og den 23. oktober 1998 har udvist manglende omhu og samvittighedsfuldhed ved deres behandlinger af <***> på <***>, idet lægerne efter en behandlingsperiode på to til tre uger burde have overvejet, om drænage var utilstrækkelig eller have tænkt i differential diagnostiske baner.

Nævnet finder, at behandling af en simpel byld på armens inderside ikke skal trække ud i måneder, uanset at patienten lider af sukkersyge, hvor der en særlig tilbøjelighed til at udvikle bylder. Det er et skøn, hvornår lægerne skal overveje, hvorfor bylden ikke heler op, men tidspunktet indtræder almindeligvis efter to til tre uger.

Nævnet skal bemærke, at der omkring den 7. til den 13. juli 1998 indtraf en bedring i armens tilstand. I august måned 1998 blev det konstateret, at såret fortsat ikke var helet, hvorfor <***>s albue og nederste del af overarmsknoglen blev røntgenundersøgt den 19. august 1998. Denne undersøgelse viste normale forhold.

Nævnet har ved sin afgørelse lagt vægt på, at lægerne herefter burde have foretaget yderligere undersøgelser, herunder overvejet en biopsi. Biopsien kunne være blevet foretaget i lokalbedøvelse.

Nævnet finder, at overlæge <***> har udvist manglende omhu og samvittighedsfuldhed ved sin behandling af <***> ved konsultationerne mellem den 30. oktober 1998 og den 6. januar 1999 på <***>.

Nævnet har lagt vægt på, at der var tale om en patient, der blev henvist for revision af en byld på armen efter et forløb på mere end fire måneder uden opheling. Nævnet er opmærksom på, at en byld som følge af kræftudsæd alt andet lige er yderst sjældent forekommende, og det er givetvis almindeligt, at årsagen er at finde i en utilstrækkelig kirurgisk åbning, når en sådan patient henvises, specielt hos en patient med sukkersyge.

Nævnet har lagt vægt på, at overlæge <***> ved sine behandlinger af <***> ikke overvejede, om <***> kunne have en anden lidelse end en byld.

Nævnet finder, at overlæge <***> burde have foranstaltet en biopsi, da <***> blev indlagt første gang på <***>, og tillige ved <***>s genindlæggelse den 27. november 1998.

Nævnet finder, at overlæge <***> har udvist manglende omhu og samvittighedsfuldhed ved sin behandling af <***> ved konsultationerne mellem den 3. november 1998 og den 7. januar 1999 på <***>.

Nævnet har ved sin afgørelse lagt vægt på, at overlæge <***>, som gentagne gange, herunder den 3. november, den 6., 9. og 23. december 1998 var involveret i behandlingen af <***> under dennes indlæggelser på <***>, og herunder skiftede hans sår den 7. januar 1999, ikke overvejede, hvorvidt han kunne have en anden sygdom end en byld. Nævnet finder, at han burde have foranstaltet en biopsi.

Nævnet finder, at 1. reservelæge <***> har udvist manglende omhu og samvittighedsfuldhed ved sin behandlling af <***> ved konsultationerne mellem den 30. oktober og den 14. december 1998 på <***>.

Nævnet har ved sin afgørelse lagt vægt på, at 1. reservelæge <***> ikke overvejede, hvorvidt <***> kunne have andre lidelser end en byld, og at 1. reservelæge <***> ikke foranstaltede en biopsi foretaget.