Klage over perforation af livmoder og tyktarm ved kikkertoperation

Administrerende overlæge <***> har ikke overtrådt læge-loven ved sin behandling af <***> den 5. januar 2000 på gynækologisk afdeling, <***>.

Sagsnummer:

0017211

Offentliggørelsesdato:

19. maj 2000

Speciale:

Gynækologi og obstetrik

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Administrerende overlæge <***> har ikke overtrådt læge-loven ved sin behandling af <***> den 5. januar 2000 på gynækologisk afdeling, <***>.

 

<***> havde gennem flere år haft blødningsforstyrrelser, hvorfor administrerende overlæge <***> den 5. januar 2000 foretog kikkertoperation i livmoderen på gynækologisk afdeling, <***>.

Efter operationen fik <***> smerter i underlivet og blødning, hvorfor man på mistanke om perforation foretog operativt indgreb.

Man fandt her to mindre perforationer henholdsvis af livmoderen på 6x4 mm og på tyktarmen på 1x1 cm, som blev syet sammen. <***> blev den 6. januar 2000 informeret herom, og perforationen blev beklaget overfor hende.

Overlæge <***> har oplyst, at perforationen muligvis skyldes, at <***> bevægede sig under operationen. Afslutningsvis har overlægen anført, at komplikationsfrekvensen med hensyn til ovennævnte perforationer i Danmark er på ca. 1%, og at han personligt har foretaget over 500 af disse indgreb.

Der er klaget over, at overlæge <***>, gynækologisk afdeling, <***>, ikke foretog slimhindedestruktionen korrekt, idet der gik hul på livmoderen og tarmen.

Patientklagenævnet finder, at overlæge <***> ikke har udvist manglende omhu og samvittighedsfuldhed ved sin behandling af <***>.

Nævnet kan oplyse, at endometrieresection har til formål at fjerne en væsentlig del af slimhinden i livmoderen for dermed at reducere menstruationsblødning. Indgrebet udføres i fuld bedøvelse. Der skylles kontinuerligt i livmoderhulen med en væske (Glycin), således at blod og vævsrester kan skylles bort. Hvis der opstår blødning, elektrokoaguleres de blødende kar. Der holdes regnskab med den mængde væske, der sendes ind i livmoderen, og den mængde væske, der kommer ud af livmoderen. Hermed sikrer man sig mod et større væsketab, som vil være et udtryk for en større perforation, idet væsken da vil løbe fra livmoderen ind i bughulen i stedet for at blive tappet ud fra livmoderen igen.

Nævnet har lagt vægt på, at overlæge <***> den 5. januar 2000 foretog kikkertoperation i livmoderen, hvor han via en kikkert til at undersøge livmoderen indvendigt (et hysteroscop ) med en elektrisk opvarmet metalslynge skrællede slimhinden af livmoderens indside (endometrieresection), og at der under operationen var et væsketab på ca. 500 ml.

Nævnet kan oplyse, at et sådant væsketab ofte ses ved denne operation, idet der kan slippe nogen væske ud til bughulen via æggeledere, og at væsketab af denne størrelse ikke umiddelbart giver mistanke om perforation af livmoderen.

Ligeledes finder nævnet, at det af operationsbeskrivelsen fremgår, at indgrebet blev udført på vanlig vis i overensstemmelse med almindelig anerkendt praksis. Så snart <***> udviste tegn på perforation, blev hun korrekt akut opereret.

Nævnet kan endvidere oplyse, at perforation af livmoderen i tilslutning til endometrieresection er en kendt, men sjælden komplikation. Under indgrebet ?borthøvles? en del af livmoderens væg, som dermed bliver tyndere, og der kan da opstå en ikke tilsigtet perforation af livmoderens væg og i uheldige tilfælde ved siden af livmoderen liggende organer. <***>s livmoder var bagoverbøjet og lå derfor meget tæt op ad den nederste del af tyktarmen, som i dette tilfælde også perforeredes. Det synes at være tale om en ren mekanisk læsion, idet der ved den efterfølgende operation er beskrevet, at der ikke var tegn til termisk læsion. Der var altså ikke tale om for megen eller for dyb brænding af livmoderen, men om en hændelig mekanisk perforation