Klage over manglende sygebesøg

Praktiserende læge <***> har overtrådt lægelovens § 6 ved sin behandling af <***> den 9. februar 2000 ved hjemmeplejens telefoniske henvendelse.

Sagsnummer:

0017611

Offentliggørelsesdato:

19. oktober 2000

Speciale:

Almen medicin, incl. Vagtlæger

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Praktiserende læge <***> har overtrådt lægelovens § 6 ved sin behandling af <***> den 9. februar 2000 ved hjemmeplejens telefoniske henvendelse.

 

<***> fik den 9. februar 2000 stærke mavesmerter. En sundheds- og socialassistentelev kontaktede derfor kl. 10.30 egen læge, der dog ikke var til stede. Hun meddelte sekretæren, at <***> havde ondt i maven, at han kastede meget op, og at han heller ikke havde nogen appetit. Hun meddelte desuden, at <***> ønskede lægebesøg. Lægesekretæren meddelte, at det blev en anden læge, der så på sagen. Den pågældende læge, <***>, har oplyst, at sekretæren fik det indtryk, at det drejede sig om en almindelig henvendelse fra en hjemmehjælper, der kunne viderebringes som en skriftlig besked, som hun lagde til ham.

Læge <***> så beskeden om <***> efter kl. 14. Det fremgik heraf, at <***> var sløj og havde haft opkastninger. Han ringede til hjemmeplejen og fik ved samtale med sygeplejerske <***> oplyst, at <***>s tilstand var forværret i forhold til den foregående dag, og at der derfor var arrangeret et ekstra besøg af hjemmesygeplejen om aftenen. Da de nævnte opkastninger imidlertid ikke havde været blodige, og da hjemmesygeplejen havde planlagt ekstra besøg om aftenen, skønnede læge <***>, at der ikke var behov for akut lægebesøg.

Kl. ca. 20 fandt hjemmeplejens aftenvagt <***> livløs og ringede derfor til vagtlægen, som henvendte sig til politiet.

Der er klaget over, at læge <***> ved hjemmeplejens henvendelse den 9. februar 2000 undlod at tilse <***> på trods af kraftige mavesmerter og opkastninger.

Patientklagenævnet finder, at praktiserende læge <***> har udvist manglende omhu og samvittighedsfuldhed ved sin behandling af <***> den 9. februar 2000. Nævnet finder, at læge <***> efter opringningen fra hjemmeplejen om <***>s tilstand burde have foretaget en konkret vurdering af denne.

Nævnet har videre lagt vægt på, at <***> var under behandling i lægehuset for en uafklaret mavesygdom og desuden indstillet til en kikkertundersøgelse.

Nævnet finder herefter, at der er grundlag for at kritisere, at praktiserende læge <***> vurderede, at der ikke var grundlag for at aflægge sygebesøg.