Klager over plastikkirurgiske indgreb på bryster.

Speciallæge i plastikkirurgi har ikke overtrådt lægeloven ved sin behandling og information af i perioden fra den 14. september 1998 til den 25. maj 1999.

Sagsnummer:

0017625

Offentliggørelsesdato:

12. august 2004

Speciale:

Plastikkirurgi

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Speciallæge i plastikkirurgi <****> har ikke overtrådt lægeloven ved sin behandling og information af <****> i perioden fra den 14. september 1998 til den 25. maj 1999.

havde i 1992 fået indsat silikonebrystproteser (340 ml pr. stk.) ved en operation foretaget af speciallæge i plastikkirurgi .

Ved en ultralydsskanning på den 13. august 1998 fik påvist lækage fra silikoneprotesen i højre bryst, hvorefter hun henvendte sig til speciallæge . Det blev herefter telefonisk aftalt, at silikoneproteserne skulle udskiftes med organiske olieproteser (PVP-proteser), som skulle være et nummer mindre i forhold til de tidligere (300 ml. pr. stk.). ønskede ikke at komme til forudgående konsultation før operationen.

blev den 14. september 1998 opereret af speciallæge , som fjernede begge silikoneproteser og den udsivende silikone, hvorefter han på begge sider indsatte brystproteser af mærket ”Novagold”.

Den 21. september 1998 mødte til klinisk kontrol hos speciallæge , der fandt, at proteserne sad, som de skulle, og der fandtes ingen blodansamlinger eller infektionstegn. Det blev aftalt, at stingene skulle fjernes på 14. dagen.

mødte igen til kontrol den 28. september 1998, og ifølge journalen sad proteserne fortsat som de skulle, og var glad for resultatet. Stingene blev fjernet, og der blev aftalt kontrol et år senere.

Efter operationen var utryg og fik foretaget ultralydscanning på den 18. februar 1999. Der blev ikke påvist proteselækage, men højre brystprotese virkede mere spændt end venstre, og i tværmål over brystvorterne målte højre side 3,2 cm og venstre side 2,9 cm, jf. kopi af ultralydsundersøgelse.

Ved kontrol hos speciallæge den 25. maj 1999 følte , at højre brystprotese var blevet hård at føle på, at brysterne så forskellige ud, og at venstre bryst var slapt. Ved undersøgelse fandtes der tydelige tegn på kapseldannelse på højre side, mens protesen på venstre side var blød og naturlig. og speciallæge drøftede muligheden for reoperation, eventuelt med fjernelse af proteserne.

Der er klaget over, at forud for operationen den 14. september 1998 ikke blev tilstrækkeligt informeret om den type implantat, som blev anvendt.

Der er endvidere klaget over, at der efter operationen ikke blev foretaget tilstrækkeligt grundig kontrol, herunder at lægen ikke reagerede korrekt på tilstanden.

Endelig er der klaget over, at det kosmetiske resultat ikke er tilfredsstillende, idet det højre bryst er ømt, hårdt og skævt i forhold til det venstre bryst, som modsat er slapt og med løs hud.

har i denne forbindelse oplyst, at hun hurtigt efter operationen blev klar over, at der var noget galt, idet højre bryst sad anderledes længere mod midten og var hårdt, varmt og syntes større, men at speciallæge afviste dette ved kontrollerne.

har endvidere oplyst, at brysterne væskede ud af brystvorterne og lugtede gennem huden, samt at hun nu har ondt i højre bryst, der er varmt og hårdt, men at hun har valgt fornyet operation fra.

Nævnet har lagt vægt på, at tidligere havde fået indsat brystproteser af speciallæge , samt at det af journalen fremgår, at inden operationen fik fremsendt informationsmateriale over de tilgængelige fyldmidler i brystproteser.

Endvidere har nævnet lagt vægt på, at det af journalen fremgår, at før operationen blev informeret om, at der var flydende silikone på højre side, som burde fjernes, og at man efter udskiftning ikke kunne garantere mod kapselskrumpning, specielt på højre side, samt at brysterne ville kommet til at hænge mere, da de nye brystproteser var mindre.

Nævnet har yderligere lagt vægt på, at det af journalen fremgår, at der blev foretaget klinisk kontrol en uge efter operationen, at trådene blev fjernet efter 14 dage, og at der herved fandtes normale forhold.

Nævnet kan oplyse, at det er normalt, at der efter en operation som den aktuelle er forskel på smerte og trækkende fornemmelser i de opererede bryster. Endvidere kan nævnet oplyse, at udslip af silikone kan give større kapselskrumpning, hvilket kan medfører, at brystet bliver asymmetrisk lokaliseret i forhold til et bryst uden kapselskrumpning.

På denne baggrund finder nævnet ikke at kunne kritisere den behandling og information, modtog af speciallæge i perioden fra den 14. september 1998 til 25. maj 1999.