Klage over fjernelse af æggeleder trods patientens manglende samtykke

Afdelingslæge <***> har overtrådt lægelovens § 6, stk. 1, fordi han ikke har været tilstrækkelig omhyggelig og samvittighedsfuld ved sin behandling af <***> den 23. juli 1998 på gynækologisk afdeling, <***>.

Sagsnummer:

0017704

Offentliggørelsesdato:

19. august 2000

Juridisk tema:

Information og samtykke

Speciale:

Gynækologi og obstetrik

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Afdelingslæge <***> har overtrådt lægelovens § 6, stk. 1, fordi han ikke har været tilstrækkelig omhyggelig og samvittighedsfuld ved sin behandling af <***> den 23. juli 1998 på gynækologisk afdeling, <***>.

 

<***> blev henvist til gynækologisk afdeling, <***>, på grund af en cyste på venstre æggestok med forandringer, der ikke helt kunne udelukke kræft (små papillifere ekskrecenser).

<***> gav i en samtykkeerklæring af 14. juli 1999 og igen ved indlæggelse den 23. juli 1998 udtryk for, at selv om der måtte være tale om en kræftlidelse, ønskede hun ikke at få foretaget radikal operation, men kun fjernelse af cysten. Afdelingslæge <***> har oplyst, at han opfattede samtykkeerklæringen således, at patienten ikke ønskede fjernelse af hverken livmoder, æggestokke, æggeledere, blindtarm eller en del af tarmkrøset.

Afdelingslæge <***> opererede <***> den 23. juli 1998. Ved operationen fandt afdelingslægen en stor godartet udseende cyste udgående fra venstre æggestok. Cysten fandtes sammenvokset med venstre æggeleder, idet æggelederen var fuldstændigt indlejret og udspændt i cystevæggen. Afdelingslægen vurderede, at det ikke var muligt at bevare æggelederen, hvis hele cysten skulle fjernes, hvorfor han valgte at fjerne æggelederen i forbindelse med, at han fjernede cysten. Samtidig fjernede afdelingslægen cirka 1/3 af venstre æggestok.

Der er klaget over, at afdelingslæge <***> mod <***>s ønske fjernede mere end selve cysten.

Patientklagenævnet har lagt til grund, at cysten ikke kunne fjernes uden fjernelse af æggelederen og 1/3 af æggestokken. På den baggrund finder nævnet, at afdelingslæge <***> burde have undladt at fjerne cysten. Nævnet finder herefter, at det er kritisabelt, at afdelingslæge den 23. juli 1998 fjernede <***>s venstre æggeleder.

Nævnet har lagt vægt på, at <***> på samtykkeerklæringen af 14. juli 1998 gav udtryk for, at hun under ingen omstændigheder - heller ikke ved mistanke om kræft - ville have fjernet mere end selve cysten.