Klage over manglende aktindsigt

<***> havde krav på aktindsigt i sin journal hos speciallæge i reumatologi <***> i henhold til anmodning herom af 27. januar 2000.

Sagsnummer:

0017810

Offentliggørelsesdato:

1. december 2001

Juridisk tema:

Aktindsigt i helbredsoplysninger

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

<***> havde krav på aktindsigt i sin journal hos speciallæge i reumatologi <***> i henhold til anmodning herom af 27. januar 2000.

 

<***> havde i flere år haft diffuse ledsmerter, og den 15. juni 1999 blev hun undersøgt af speciallæge i reumatologi <***>. I forlængelse af denne og efterfølgende konsultationer, blev <***> den 18. december 1999 henvist af speciallæge <***> til <***> med henblik på blodprøver og knoglescintigrafi (røntgenundersøgelse).

Den 18. januar 2000 noterede speciallæge <***> resultatet af blodprøverne og knoglescintigrafien i journalen, hvorefter hun afsluttede behandlingen af <***>, idet hun vurderede, at der ikke var tale om en reumatologisk diagnose.

Den 27. januar 2000 skrev <***> til speciallæge <***> og anmodede om kopi af journal for 1999/2000, samt kopi af undersøgelsesbeskrivelser fra <***>.

I forlængelse af anmodningen om aktindsigt rettede <***>den 30. januar 2000 telefonisk henvendelse til speciallæge <***>, og den 31. januar 2000 skrev <***> til speciallægen og forklarede, hvorfor hun ønskede aktindsigt.

Der er klaget over, at speciallæge <***> ved telefonsamtale den 30. januar 2000 afviste at give <***> aktindsigt i kopi af undersøgelsesbeskrivelser fra <***> med den begrundelse, at speciallægen af princip ikke udleverede materiale fra andre instanser.

Speciallæge <***> har i udtalelser til sagen oplyst, at hun fører journalen elektronisk, og at modtaget journalmateriale, der ikke er i elektronisk form, indføres i journalen. Hvis en patient, der ikke har en reumatologisk diagnose afsluttes, gemmes den elektroniske journal og sagens papirer makuleres. Denne procedure blev også fulgt i det aktuelle tilfælde.

Nævnet har lagt vægt på, at undersøgelsesbeskrivelserne fra <***>, ifølge speciallæge <***>, blev makuleret efter <***>s telefoniske henvendelse den 30. januar 2000, samt at speciallægen som begrundelse for at afslå anmodningen om aktindsigt i undersøgelsesbeskrivelser fra <***> blandt andet har anført, at hun ikke ved, om hun har ret eller pligt til udlevere andre instansers materiale.

Nævnet kan oplyse, at det af vejledning af 14. september 1998 om aktindsigt m.v. i helbredsoplysninger fremgår, at retten til aktindsigt omfatter hele journalen. Omfattet af journalen er også materiale såsom lægeerklæringer og røntgenbilleder/beskrivelser samt resultatet af undersøgelses- og behandlingsforløb, i det omfang de har betydning for diagnose, behandling, observationer m.v. Retten til aktindsigt omfatter også ikke-optegnelsespligtige oplysninger, som måtte indgå i journalen, samt eventuel brevveksling med f.eks. andre myndigheder eller pårørende, som er tilført journalen som bilag. Det er på denne baggrund nævnets opfattelse, at den omstændighed, at patienten har mulighed for tillige at få aktindsigt andetsteds, ikke medfører, at lægen kan afstå fra selv at effektuere aktindsigten.

På denne baggrund finder nævnet, at <***> havde krav på fuld aktindsigt i sin journal hos speciallæge <***>, herunder aktindsigt i undersøgelsesbeskrivelserne fra <***>.