Klage over udlevering af præparat i forkert styrke fra et apotek

Farmakonom <***> og farmakonom <***> har overtrådt § 29, stk. 2, i bekendtgørelsen om apoteker og apotekspersonalet, fordi de ikke har udvist tilstrækkelig omhu og samvittighedsfuldhed i forbindelse med udlevering af medicin til <***> den 24. februar 2000 på <***> Apotek.

Sagsnummer:

0018002

Offentliggørelsesdato:

19. juli 2000

Juridisk tema:

Identifikation, mærkning

Faggruppe:

Farmakonomer

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Farmakonom <***> og farmakonom <***> har overtrådt § 29, stk. 2, i bekendtgørelsen om apoteker og apotekspersonalet, fordi de ikke har udvist tilstrækkelig omhu og samvittighedsfuldhed i forbindelse med udlevering af medicin til <***> den 24. februar 2000 på <***> Apotek.

 

<***> havde siden den 4. januar 2000 været i behandling med Neotigason kapsler á 25 mg 2 gange dagligt for en hudsygdom. Hun havde tidligere fået udleveret præparatet 3 gange af <***> Apotek.

Den 24. februar 2000 indleverede <***>s ægtefælle en recept på 50 kapsler Neotigason á 25 mg. Det blev ved indleveringen oplyst, at apoteket ikke havde det pågældende præparat på lager, men at det kunne leveres kl. 16.30. Apoteker <***> har oplyst, at der fejlagtigt blev bestilt Neotigason kapsler på 10 mg i stedet for kapsler á 25 mg, som der stod på recepten. Det er videre oplyst, at apotekets kontrolsystem ikke er baseret på den person, der bestiller lægemidlet, men på den, der tager lægemidlet frem og den, der foretager 2. kontrol.

Da <***>s ægtefælle om eftermiddagen kom for at afhente medicinen, blev de fejlagtigt bestilte Neotigason kapsler á 10 mg hentet fra forsendelseskassen af farmakonom <***>, som endvidere tog lægemidlet frem ifølge recepten. Farmakonom <***> foretog herefter 2. kontrol og udleverede 50 stk. Neotigason kapsler á 10 mg til <***>s ægtefælle.

<***> konstaterede, at den udleverede medicin var af forkert styrke, hvilket hun den følgende dag gjorde apoteket opmærksom på. Apoteket konstaterede, at der var sket en fejludlevering.

Der er klaget over, at <***>Apotek fejlagtigt udleverede Neotigason 10 mg i stedet for Neotigason 25 mg som anført på recepten

Patientklagenævnet finder, at farmakonom <***> og farmakonom <***> har udvist manglende omhu og samvittighedsfuldhed ved ekspeditionen af <***>s recept, idet de ikke sikrede sig, at præparatet blev udleveret i den korrekte styrke.

Nævnet har ved sin afgørelse lagt vægt på, at farmakonom <***> overså, at der fejlagtigt var bestilt Neotigason á 10 mg i stedet for Neotigason á 25 mg, og at hun ikke ved kontrollen af, om lægemidlets type og mærkning svarede til receptens anvisninger, konstaterede, at der var uoverensstemmelse mellem det bestilte lægemiddel og recepten.

Nævnet har videre lagt vægt på, at farmakonom <***> ved sin 2. kontrol af ordinationen ikke konstaterede, at der var uoverensstemmelse mellem recepten og lægemidlet og dermed udleverede Neotigason á 10 mg i stedet for á 25 mg til <***>.