Manglende journalføring af anamnese, ingen datering af behandlingsforløb og mangelfuld journalføring af en del af behandlingsforløbet

Klinisk tandtekniker har overtrådt tandteknikerlovens § 9, jf. Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 548 af 10. november 1981, fordi hun ikke har ikke i tilstrækkeligt omfang har ført journal over behandlingen af i perioden fra den 28. september til den 14. oktober 1998.Det skal desuden indskærpes overfor klinisk tandtekniker at vise større omhu ved journalføringen i sit fremtidige virke.Klinisk tandtekniker har ikke overtrådt tandteknikerloven i forbindelse med selve behandlingen af i perioden fra den 28. september til den 14. oktober 1998.

Sagsnummer:

0018222

Offentliggørelsesdato:

12. december 2001

Juridisk tema:

Journalføring

Faggruppe:

Tandlæger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Klinisk tandtekniker <****> har overtrådt tandteknikerlovens § 9, jf. Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 548 af 10. november 1981, fordi hun ikke har ikke i tilstrækkeligt omfang har ført journal over behandlingen af <****> i perioden fra den 28. september til den 14. oktober 1998.

Det skal desuden indskærpes overfor klinisk tandtekniker <****> at vise større omhu ved journalføringen i sit fremtidige virke.

Klinisk tandtekniker <****> har ikke overtrådt tandteknikerloven i forbindelse med selve behandlingen af <****> i perioden fra den 28. september til den 14. oktober 1998.

Den 28. september 1998 henvendte sig til klinisk tandtekniker for at få fremstillet en ny helprotese til overkæben og en delprotese til underkæben.

På ikke angivne datoer i september og oktober 1998 blev der taget aftryk, lavet sammenbid og godkendt tandopstilling, og den 14. oktober 1998 blev proteserne indsat.

Da ikke kunne acceptere tandopstillingen på overprotesen, blev hun og klinisk tandtekniker enige om, at det lyserøde acryl i stedet blev fornyet (duplikering) i hendes gamle overprotese, som havde en tandopstilling, hun kunne acceptere. Det fremgår ikke af journalmaterialet, hvornår dette blev udført.

Der er klaget over protesernes udseende, og at der ikke kan tygges med dem.

Patientklagenævnet har lagt vægt på, at overprotesen ved syn og skøn den 17. april 2000 fandtes i orden.

Med hensyn til udseendet af den først fremstillede overprotese har nævnet lagt vægt på, at ifølge journalmaterialet godkendte protesens tandopstilling, inden den blev lavet færdig.

Nævnet finder derfor ikke anledning til kritik af klinisk tandtekniker s behandling af med helprotese til overkæben.

Nævnet har lagt vægt på, at underprotesen ifølge syn og skøn var en acrylprotese, der ikke var ophængt med støtteanordninger af metal på resttandsættet, men i stedet støttede direkte på slimhinden, og at 3 – , der var bøjletand, var blevet trukket ud, efter at protesen var indsat.

Det er nævnets opfattelse, at underprotesen og dens tilpasning til resterende tænder og slimhinde og dens sammenbid med overprotesen ikke fremstod ved syn og skøn, som da den blev indsat for halvandet år siden.

Nævnet har lagt vægt på dette og finder på det foreliggende grundlag derfor ikke anledning til kritik af klinisk tandtekniker s behandling af med delprotese til underkæben.

På det foreliggende grundlag finder nævnet, at klinisk tandtekniker ikke udviste manglende omhu og samvittighedsfuldhed ved sin behandling af i perioden fra den 28. september til den 14. oktober 1998.

Med hensyn til klinisk tandtekniker s journalføring af behandlingen har nævnet lagt vægt på, at der ikke er optaget en anamnese med begrundelse for behandlingen, og at der ikke er angivet datoer for de enkelte faser i behandlingen. Det er heller ikke angivet hvilke typer af aftryksmaterialer, der er anvendt, og om fremstilling og indsættelse af den duplikerede overprotese er intet journalført.

På det foreliggende grundlag finder nævnet derfor, at klinisk tandtekniker s journalføring af behandlingen af i perioden fra den 28. september til 14. oktober 1998 var mangelfuld.

Nævnet skal indskærpe klinisk tandtekniker , at hun fremover udviser større omhu og samvittighedsfuldhed ved journalføringen i forbindelse med sin behandling.