Klage over manglende information af føleforstyrrelser ved fjernelse af knoglecyste

Tandlæge har ikke overtrådt lov om patienters retsstilling ved sin information af den 30. november 1999 på afdelingen for tand-, mund- og kæbekirurgi, .

Sagsnummer:

0018227

Offentliggørelsesdato:

12. december 2002

Juridisk tema:

Information og samtykke

Faggruppe:

Tandlæger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Tandlæge <****> har ikke overtrådt lov om patienters retsstilling ved sin information af <****> den 30. november 1999 på afdelingen for tand-, mund- og kæbekirurgi, <****> .

blev i 1996 henvist fra den kommunale tandpleje til afdelingen for tand-, mund- og kæbekirurgi, , med henblik på behandling af en knoglecyste i højre side af underkæben. Der blev diagnosticeret en cyste, der var opstået efter et slag på underkæben. Der fandtes ikke grundlag for operativ behandling af cysten på dette tidspunkt.

I 1997 blev igen undersøgt på , og heller ikke da fandtes der grundlag for at operere.

Den 1. september 1999 blev igen henvist til afdelingen for tand-, mund- og kæbekirurgi, , og da det viste sig, at knoglecysten var vokset, blev der fundet indikation for at foretage et operativt indgreb.

mødte den 30. november 1999 til forundersøgelse på afdelingen hos tandlæge . Den 13. januar 2000 blev der foretaget en åbning til knoglecysten af afdelingens overtandlæge.

Ved en kontrolundersøgelse på afdelingen den 18. januar 2000 oplyste , at han var fuldstændig følelsesløs i området på højre side af hagen (svarende til nervus mentalis dexter). Han blev informeret om årsagen til den manglende følelse, og at der kunne gå op til et år, før det kunne vurderes, om følelsen i hagen ville komme tilbage.

Der er klaget over, at ikke forud for operationen den 13. januar 2000 blev informeret om, at der var risiko for bivirkninger ved operationen.

Patientklagenævnet kan oplyse, at information om eventuelle bivirkninger ved en operation skal gives til patienten i forbindelse med forundersøgelse. Den opererende tandlæge kan således på operationsdagen gå ud fra, at en patient er blevet informeret om eventuelle bivirkninger.

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere tandlæge for hendes information af ved forundersøgelsen den 30. november 1999.

Nævnet har herved lagt vægt på, at en operation med fjernelse af en knoglecyste normalt ikke indebærer risiko for, at der forvoldes skade på nerver med heraf følgende varig føleforstyrrelse.

Det er herefter nævnets opfattelse, at den opståede føleforstyrrelse er en bivirkning, der optræder så sjældent, at der ikke skulle informeres herom ved forundersøgelsen.

På denne baggrund finder nævnet, at tandlæge ikke overtrådte lov om patienters retsstilling ved sin information af ved forundersøgelsen den 30. november 1999.