Klage over forkert operation af hånd

Speciallæge <***> har overtrådt lægelovens § 6, fordi han ikke har været tilstrækkelig omhyggelig og samvittighedsfuld ved sin operation af <***> den 29. oktober 1999.Det skal desuden indskærpes overfor speciallæge <***>, at han viser større omhu i sit fremtidige virke.Speciallæge <***> har endvidere overtrådt lægelovens § 13, stk. 2, jf. Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 244 af 26. juli 1937 om lægers pligt til at føre ordnede optegnelser, fordi han ikke i tilstrækkeligt omfang har journalført undersøgelsen af <***> den 26. oktober 1999.

Sagsnummer:

0018806

Offentliggørelsesdato:

19. april 2000

Speciale:

Ortopædkirurgi

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Speciallæge <***> har overtrådt lægelovens § 6, fordi han ikke har været tilstrækkelig omhyggelig og samvittighedsfuld ved sin operation af <***> den 29. oktober 1999.

Det skal desuden indskærpes overfor speciallæge <***>, at han viser større omhu i sit fremtidige virke.

Speciallæge <***> har endvidere overtrådt lægelovens § 13, stk. 2, jf. Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 244 af 26. juli 1937 om lægers pligt til at føre ordnede optegnelser, fordi han ikke i tilstrækkeligt omfang har journalført undersøgelsen af <***> den 26. oktober 1999.

 

Ifølge udtalelse og journal fra speciallæge i ortopædkirurgi <***> fandt han ved en undersøgelse af <***> den 26. oktober 1999 tegn på en venstresidig Quervain, som er en forsnævrende proces i seneskederne omkring den muskel, der udadfører tommelfingeren (musculus abductus pollicis longus) og en af tommelfingerens strækkemuskler (musculus extensor pollicis brevis).

Det indhentede materiale indeholder ikke oplysninger om hvilke helbredsmæssige oplysninger speciallæge <***> indhentede fra <***> ved konsultationen den 26. oktober 1999 og materialet giver heller ikke oplysninger om resultatet af speciallæge <***>s kliniske undersøgelse, men angiver alene diagnosen venstresidig Quervain.

Den 29. oktober 1999 blev <***> opereret af speciallæge <***>. Forud for operationen, som foregik i blodtomhed, havde en sygeplejerske foretaget afjodning og afdækning.

Speciallæge <***> tilføjer i sin udtalelse, at den planlagte operation er den ene af tre operationer i hånden, som alle foregår i blodtomhed, men at måden at afjode på er forskellig ved den planlagte Quervain-operation og en anden operation (carpaltunnelsyndrom). Det fremgår videre af speciallæge <***>s udtalelse, at afdækning og jodning af ukendte grunde var foretaget som ved carpaltunnelsyndrom, og at han normalt ville reagere såfremt afjodning var foretaget ukorrekt i forhold til den planlagte operation.

Speciallæge <***> tilføjer, at han den 29. oktober 1999 havde et stort operationsprogram med 7 kikkertundersøgelser af knæ, alle med forventede meniskfjernelser og desuden operation af <***>, og at han formodentlig derfor ikke reagerede på anden måde end ved at foretage den operation, der var dækket af til.

Speciallæge <***> foretog ved operationen for venstresidig carpaltunnel-syndrom et indsnit i håndfladen med dissektion ned til bindevævsbåndet (ligamentet) som blev gennemklippet. Huden blev herefter lukket med suturamid.

Da <***> nogle dage senere blev opmærksom på, at han havde foretaget en fejloperation, kontaktede han <***> for at undskylde fejlen og for at tilbyde at foretage den korrekte operation.

<***> valgte imidlertid at konsultere en anden speciallæge i ortopædkirurgi, hvor <***> ved en konsultation den 15. november 1999 oplyste, at hun gennem længere tid havde haft smerter i venstre håndled på tommelfingersiden med udstråling til tommelfingeren.

Ved operation den 17. november 1999 fandt denne speciallæge et bueformet ar i venstre håndflade langs tommelfingerbaldens (tenar) bøjefure. Som ved Quervains lidelse fandt han en meget kraftig påvirkning af seneskeden (til første kulisse) med en snørefure på senerne samt svære belægninger som blev fjernet. Herefter gled senerne frit.

Der er klaget over, at speciallæge <***> opererede et forkert sted i venstre hånd, da <***> blev opereret den 29. oktober 1999, hvilket medførte, at hun måtte reopereres.

Patientklagenævnet finder, at speciallæge <***> har udvist manglende omhu og samvittighedsfuldhed i forbindelse med operation af <***> den 29. oktober 1999, idet han har handlet langt under almindelig anerkendt faglig standard.

Nævnet har i den forbindelse lagt vægt på, at speciallæge <***> foretog en forkert operation, idet han opererede <***> for et carpaltunnelsyndrom, som hun ikke havde.

Det er nævnets opfattelse, at en af operationssygeplejersken foretaget forkert afdækning på ingen måde kan undskylde, at speciallæge <***> ikke selv orienterede sig om, hvilken operation der skulle foretages.

Efter nævnets opfattelse er det heller ingen undskyldende eller formildende omstændighed, at der den pågældende dag var sat mange operationer til, idet det er en speciallæges ansvar at planlægge arbejdet i konsultationen, således patienterne kan behandles på et forsvarligt niveau.

Patientklagenævnet skal således indskærpe overfor speciallæge <***> at han viser større omhu i sit fremtidige virke.

Patientklagenævnet finder endvidere, at speciallæge <***> har overtrådt sin journalføringspligt i forbindelse med journalføringen af hans undersøgelse af <***> i konsultationen i den 26. oktober 1999.

Nævnet har i den forbindelse lagt vægt på, at journaloplysningerne i forbindelse med undersøgelsen den 26. oktober 1999 klart er utilstrækkelige, idet der ikke er beskrevet, hvilke symptomer <***> havde og der er heller ikke anført noget om en objektiv undersøgelse. Det er nævnets opfattelse, at man dog ikke heraf kan konkludere, at der ikke har været foretaget en korrekt undersøgelse, idet der er stillet en korrekt diagnose.