Klage over afvisning af udlevering et apoteksforbeholdt præparat

Apoteker <***> har overtrådt apotekerlovens § 11, stk. 1, nr. 1, jf. bekendtgørelse nr. 309 af 6. maj 1997 om apoteker og apotekspersonale § 29, stk. 2, ved sin ekspedition af <***> den 10. november 1999 på <***> apotek.

Sagsnummer:

0018901

Offentliggørelsesdato:

19. august 2000

Faggruppe:

Apotekere

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Apoteker <***> har overtrådt apotekerlovens § 11, stk. 1, nr. 1, jf. bekendtgørelse nr. 309 af 6. maj 1997 om apoteker og apotekspersonale § 29, stk. 2, ved sin ekspedition af <***> den 10. november 1999 på <***> apotek.

 

Den 10. november 1999 om aftenen havde en vagtlæge ordineret et præparat til modvirkning af svamp til <***>s 10-årige datter, idet han havde givet hende telefonnummeret til det vagthavende apotek i området, apoteket i <***>.

<***> rettede herefter pr. telefon henvendelse til apotekervagten, apoteker <***>, for at få udleveret det ønskede præparat. Apoteker <***> har oplyst, at der var tale om Brentacort, hvilket kræver recept, mens <***> i sin udtalelse har oplyst, at det drejede sig om Brentan, som fås i håndkøb. Begge præparater er apoteksforbeholdt, dvs. omfattet af apotekets eneret til salg af lægemidler. Den pågældende ekspedition blev imidlertid ikke effektueret.

Der er klaget over, at apotekervagten, apoteker <***>, afviste at udlevere det ønskede præparat.

Patientklagenævnet finder, at apoteker <***> har udvist manglende omhu og samvittighedsfuldhed ved sin ekspedition af <***> den 10. november 1999.

Patientklagenævnet har herved lagt vægt på, at apoteker <***> afviste at sælge det ønskede præparat til <***>, selvom denne ved sin telefoniske henvendelse til apotekervagten fremsatte ønske herom.

Endvidere har Patientklagenævnet lagt vægt på, at der, uanset om henvendelsen fra <***> drejede sig om Brentan eller Brentacort, er tale om et apoteksforbeholdt præparat.

Patientklagenævnet kan oplyse, at pligten til salg af præparater, der er omfattet af apotekernes eneforhandlingsret, påhviler et apotek både i den almindelige åbningstid og under vagttjeneste uden for normal åbningstid.