Forsinket udlevering af vanddrivende medicin

Afdelingsleder, plejehjemsassistent har ikke handlet fagligt korrekt ved sin medicingivning til den 13. januar 2000.Patientklagenævnet skal desuden indskærpe overfor plejehjemsassistent at hun udviser større omhu i sit fremtidige virke.Patientklagenævnet finder, at sygeplejerske har overtrådt lov om sygeplejersker § 5, stk. 1, ved sin medicingivning til den 16. januar 2000.Patientklagenævnet skal desuden indskærpe overfor sygeplejerske at hun udviser større omhu i sit fremtidige virke.

Sagsnummer:

0020002

Offentliggørelsesdato:

1. oktober 2002

Juridisk tema:

Identifikation, mærkning

Speciale:

Ortopædkirurgi

Faggruppe:

Sygehjælpere, Plejehjemsassistenter

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Afdelingsleder, plejehjemsassistent <****> har ikke handlet fagligt korrekt ved sin medicingivning til <****> den 13. januar 2000.

Patientklagenævnet skal desuden indskærpe overfor plejehjemsassistent <****> at hun udviser større omhu i sit fremtidige virke.

Patientklagenævnet finder, at sygeplejerske <****> har overtrådt lov om sygeplejersker § 5, stk. 1, ved sin medicingivning til <****> den 16. januar 2000.

Patientklagenævnet skal desuden indskærpe overfor sygeplejerske <****> at hun udviser større omhu i sit fremtidige virke.

 

var beboer på Plejehjemmet . Hun havde dårligt hjerte og var i behandling med vanddrivende medicin (Furix) og medicin til bedring af blærens funktion (Cetiprin).

Den 13. januar 2000 havde som vanligt fået sin morgenmedicin, idet afdelingsleder plejehjemsassistent havde delegeret opgaven med medicingivning til en sygeplejestuderende. Den pågældende sygeplejestuderende skulle den aktuelle dag gå inden middag, og plejehjemsassistent var ikke opmærksom på, at hun selv måtte give middagsmedicin til .

Plejehjemsassistent blev af s søn kl. 14.30 gjort opmærksom på den manglende medicingivning, hvorefter hun gav den forsinkede middagsmedicin.

fik senere samme dag vejrtrækningsbesvær og hjertepumpesvigt og blev kl. 18.35 indlagt på . Hun blev udskrevet til plejehjemmet i vanlig almentilstand lørdag den 15. januar 2000.

Sygeplejerske var ansvarlig for medicingivningen søndag den 16. januar 2000. Sygeplejerske fik ikke givet sin middagsmedicin i forbindelse med måltidet, da hun på dette tidspunkt var optaget af en anden beboer. På grund af travlhed med den pågældende beboer glemte sygeplejerske at give sin medicin, hvilket hun blev gjort opmærksom på af s søn, da han kom på besøg om eftermiddagen. Da han blev opmærksom på fejlen, gav han sin moder den glemte middagsmedicin.

fik den 17. januar 2000 atter besværet vejrtrækning og blev indlagt akut på med vand i lungerne, hvorfra hun blev udskrevet den 19. januar 2000.

Der er klaget over, at personalet på Plejehjemmet den 13. og den 16. januar 2000 glemte at give sin middagsmedicin.

Patientklagenævnet finder, at afdelingsleder plejehjemsassistent ikke har handlet fagligt korrekt ved sin medicingivning til den 13. januar 2000.

Patientklagenævnet skal desuden indskærpe overfor plejehjemsassistent at hun udviser større omhu i sit fremtidige virke.

Nævnet finder ikke at kunne kritisere, at afdelingsleder plejehjemsassistent uddelegerede medicingivningen til en sygeplejestuderende som led i dennes praksisstudium. Nævnet finder imidlertid ikke, at dette frigør den autoriserede medicinalperson for ansvaret for udførelsen af det delegerede. I forbindelse med medicinadministration indbefatter dette således, at sikre sig at patienten indtager sin medicin. Nævnet har ved sin vurdering taget i betragtning, at der ikke var tale om et potent præparat, og at fejlen ingen konsekvenser fik for .

Patientklagenævnet finder, at sygeplejerske har overtrådt lov om sygeplejersker ved sin medicingivning til den 16. januar 2000.

Patientklagenævnet skal desuden indskærpe overfor sygeplejerske at hun udviser større omhu i sit fremtidige virke.

Nævnet finder, at sygeplejerske burde have været opmærksom på, at der skulle have været udleveret middagsmedicin til . Nævnet har ved sin vurdering taget i betragtning, at fejlen noteredes i sygeplejecardex, at der ikke var tale om et potent præparat og at fejlen ingen konsekvenser fik for .