Klage over manglende diagnostik af blodprop i hjertet

Praktiserende læge <***> har overtrådt lægelovens § 6, fordi han ikke har været tilstrækkelig omhyggelig og samvittighedsfuld ved sin behandling af <***> 22. maj 2000.

Sagsnummer:

0020523

Offentliggørelsesdato:

11. oktober 2005

Speciale:

Almen medicin, incl. Vagtlæger

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Praktiserende læge <***> har overtrådt lægelovens § 6, fordi han ikke har været tilstrækkelig omhyggelig og samvittighedsfuld ved sin behandling af <***> 22. maj 2000.

 

<***> på 47 år henvendte sig den 22. maj 2000 til sin praktiserende læge <***> på grund af gentagende gange med smerter i brystet og uregelmæssig hjertebanken. Læge <***> henviste <***> til laboratorie- og røntgenundersøgelse.

Den følgende nat blev <***> indlagt på <***> Sygehus, hvor man konstaterede en blodprop i hjertet.

Der er klaget over, at læge <***> ikke udspurgte og undersøgte <***> tilstrækkeligt.

Nævnet har ved sin afgørelse lagt vægt på, at det af journalen fremgår, at <***> den 22. maj 2000 henvendte sig til læge <***>, idet han gennem 3-4 uger havde haft brystsmerter med uregelmæssig puls, samt at <***> ved konsultationen oplyste, at både hans far og søster havde hjerteproblemer.

Endvidere har nævnet lagt vægt på, at det videre af journalen fremgår, at læge <***> noterede, at <***> fortsat røg, samt at han henviste <***> til laboratorie- og røntgenundersøgelser, hvorefter de skulle have en samtale om resultaterne heraf.

Nævnet har også lagt vægt på, at læge <***> i sin udtalelse til sagen har oplyst, at såfremt han havde haft mistanke om akut infarkt, ville han have indlagt <***> akut den 22. maj 2000.

Det er nævnets opfattelse, at brystsmerter hos en knap 50-årig mand med arvelig disposition til hjertesygdom, bør lede tanken hen på iskæmisk hjertesygdom (iltmangel i hjertemusklen som følge af åreforkalkning i kranspulsårerne), medmindre der foreligger en åbenlys og fredelig forklaring på symptomerne.

Nævnet har bemærket, at der i det konkrete tilfælde yderligere var oplysning om uregelmæssig puls, men der foreligger ikke oplysninger om undersøgelse heraf på konsultationstidspunktet.

Endvidere er det nævnets opfattelse, at de oplysninger, som <***> gav læge <***> den 22. maj 2000 uden unødig forsinkelse burde have medført indlæggelse, og som minimum burde havde medført en omhyggelig objektiv undersøgelse, omfattende blodtryksmåling, hjerte- og lungestetoskopi og elektrokardiografi.

På baggrund af ovennævnte finder Patientklagenævnet derfor anledning til at kritisere læge <***> for hans behandling af <***> den 22. maj 2000.