Klage over, at kejsersnit ikke blev foretaget korrekt

Administrerende overlæge har ikke overtrådt lægeloven ved sin behandling af den 7. februar 2000 på fødeafdelingen, .

Sagsnummer:

0020711

Offentliggørelsesdato:

1. december 2003

Speciale:

Gynækologi og obstetrik

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Administrerende overlæge <****> har ikke overtrådt lægeloven ved sin behandling af <****> den 7. februar 2000 på fødeafdelingen, <****>.

 

, som var gravid for første gang, havde i januar 2000 ved en gynækologisk undersøgelse fået påvist en ca. 7-8 cm stor godartet knude (et såkaldt fibromyom) tæt ved livmoderhalsen. Da man havde skønnet, at denne knude, både på grund af dens størrelse og dens lokalisation, ville udgøre en fødselshindring, blev der aftalt planlagt kejsersnit.

Den 7. februar 2000 fik foretaget et kejsersnit, hvorved der af administrerende overlæge blev fremdraget en levende dreng. Herefter syede af administrerende overlæge livmoderen sammen og inspicerede indholdet i det lille bækken, idet han konstaterede, at den føromtalte knude næsten på størrelse med en dobbelt knyttet hånd. Derpå lukkede administrerende overlæge bughulen med fortløbende tråd i muskelpladen (fascien) og med enkelttråde og knude i underhudsvævet. Overhuden lukkede han med klemmer.

Efterforløbet var fuldstændigt ukompliceret, og kunne udskrives til hjemmet den 10. februar 2000.

Den 17. februar 2000 blev imidlertid indlagt akut, idet operationssåret var delvist bristet. Den 18. februar 2000 bristede såret fuldstændigt, og ca. 20 cm tyndtarmsslynge faldt ud af operationssåret. blev samme dag opereret af administrerende overlæge , som fandt, at det ikke var nødvendigt at fjerne noget af tarmen, hvorfor operationssåret kunne lukkes på sædvanlig vis. Såret er efterfølgende helet fuldstændigt op.

Der er klaget over, at administrerende overlæge den 7. februar 2000 ikke foretog kejsersnittet på korrekt.

Patientklagenævnet finder, at der ikke er grundlag for at kritisere den behandling, som modtog af administrerende overlæge i forbindelse med det af ham foretagne kejsersnit.

Patientklagenævnet har herved lagt vægt på, at administrerende overlæge efter at have åbnet bugvæggen ved et nedre længdesnit og dernæst åbnet livmoderen fremdrog en fuldbåren, levende dreng i første hovedstilling.

Patientklagenævnet har endvidere lagt vægt på, at administrerende overlæge herefter foretog en lukning af bugvægssåret ved en fortløbende sammensyning af fascien, knudetråde i underhudsvævet og klemmer i overhuden. Nævnet finder, at indgrebet, herunder lukningen af operationssåret, således skete i overensstemmelse med almindeligt anerkendt faglig standard

Patientklagenævnet kan oplyse, at en bristning af operationssåret (sårruptur) som den foreliggende er en kendt, men sjældent forekommende komplikation ved – især store - operative indgreb. Komplikationen indtræffer oftest hos i forvejen svækkede patienter i forbindelse med f.eks. en blodansamling i såret eller ved sårinfektion, men kan også i sjældne tilfælde opstå på grund af overvægt eller rent mekaniske årsager i forbindelse med brug af bugpressen, under opkastning eller ved hoste.

På denne baggrund finder Patientklagenævnet således ikke på det foreliggende grundlag er holdepunkter for, at antage at den indtrufne komplikation skyldes manglende omhu og samvittighedsfuldhed, og nævnet finder derfor ikke grundlag for at kritisere den behandling, som modtog i forbindelse med det foretagne kejsersnit.