Klage over tandbehandling i forsvaret

Tandlæge <***> har overtrådt tandlægelovens § 12, fordi han ikke har været tilstrækkelig omhyggelig og samvittighedsfuld i forbindelse med sin behandling af <***> i perioden efter den 18. januar 2000.

Sagsnummer:

0021106

Offentliggørelsesdato:

19. januar 2001

Juridisk tema:

Information og samtykke

Faggruppe:

Tandlæger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Tandlæge <***> har overtrådt tandlægelovens § 12, fordi han ikke har været tilstrækkelig omhyggelig og samvittighedsfuld i forbindelse med sin behandling af <***> i perioden efter den 18. januar 2000.

 

<***> var den 18. januar 2000 til undersøgelse hos tandlæge <***> på tandklinikken, Flådestation <***>, hvor <***> var ansat som marineoverkonstabel. Der blev taget bitewing røntgenbilleder af tænderne, og tandlæge <***> fandt karies i 7+ (anden store kindtand i højre side af overkæben). Det blev anført i journalen, at <***> skulle have en tid til kariesbehandling.

<***> fik først en tid til kariesbehandling den 18. februar 2000. Denne tid blev imidlertid aflyst. Herefter fik <***> en tid den 22. juni 2000. Også denne tid blev aflyst. Herefter blev der aftalt tid til kariesbehandling den 7. juli 2000.

Den 7. juli 2000 påbegyndte tandlæge <***> rodbehandling af 7+. Ifølge <***> blev han af tandlæge <***> informeret om, at tanden måtte færdigbehandles hos en privat tandlæge, hvis han skulle godkendes til en forestående tremåneders øvelse i flåden.

Der er klaget over, at tandlæge <***> ikke behandlede hullet i 7+, og at han ikke informerede <***> om, at det burde behandles hos en privat tandlæge, fordi det ikke var tandlæge <***>s opgave at behandle de ansatte på flådestationen.

Tandlæge <***> har anført, at <***> som marineoverkonstabel ikke havde krav på tandbehandling ved Forsvarstandplejen i henhold til reglerne herom. Tandlæge <***> har endvidere anført, at fastansat personel tilbydes tandbehandling, hvis der er kapacitet hertil. Hvis situationen kræver det, kan det være nødvendigt at aflyse eller ændre aftaler om tandbehandling.

Patientklagenævnet har ved sin afgørelse lagt vægt på, at bitewing røntgenbilleder fra den 18. januar 2000 viser et relativt stort kariesangreb i 7+, som krævede behandling med det samme eller i hvert fald kort tid efter diagnosticeringen.

Endvidere har nævnet lagt vægt på, at det fremgår af journalen, at <***> blev tilbudt behandling den 16. februar og den 22. juni 2000, og at begge disser tider blev aflyst.

Det er på denne baggrund nævnets opfattelse, at <***> må have forstået, at behandlingen af kariesangrebet i 7+ ville blive foretaget ved tandklinikken, Flådestation <***>.

Nævnet har videre lagt vægt på, at det ikke i journalen er anført, at <***> blev anbefalet at søge privat tandlæge med henblik på behandling af kariesangrebet i 7+, før ved påbegyndelsen af rodbehandlingen den 7. juli 2000.

Nævnet finder, at tandlæge <***> enten burde have iværksat hurtig behandling af kariesangrebet i 7+ eller, da det viste sig, at der var kapacitetsproblemer på tandklinikken, have anbefalet <***> at søge behandling hos en privat tandlæge for således at begrænse skaderne i tanden mest muligt.

På denne baggrund finder nævnet, at tandlæge <***> ikke udviste tilstrækkelig omhu og samvittighedsfuldhed ved sin behandling af <***>.