Klage over mangelfuldt sterilisationsindgreb

1. reservelæge <***> har ikke overtrådt lægeloven ved sin behandling af <***> den 29. maj 1998 på gynækologisk-obstetrisk ambulatorium, <***> .

Sagsnummer:

00F002

Offentliggørelsesdato:

20. april 2000

Speciale:

Gynækologi og obstetrik

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

1. reservelæge <***> har ikke overtrådt lægeloven ved sin behandling af <***> den 29. maj 1998 på gynækologisk-obstetrisk ambulatorium, <***> .

 

Den 29. maj 1998 fik <***> på gynækologisk-obstetrisk ambulatorium, <***>, foretaget et sterilisationsindgreb ved kikkertoperation. Hun havde haft sidste menstruation den 19. maj 1998, og der blev forud for indgrebet ikke foretaget udskrabning.

Ved indgrebet, som blev foretaget af 1. reservelæge <***>, blev der påsat klips på begge æggeledere. Af operationsbeskrivelsen fremgår det, at indgrebet ikke havde voldt problemer, hvilket 1. reservelæge <***> har bekræftet ved sin udtalelse til sagen.

<***> fik efterfølgende hjerterytmeforstyrrelser og måtte opholde sig natten over i observationsafdelingen.

Den 2. september 1999 blev <***> indlagt på gynækologisk-obstetrisk afdeling, <***> , idet hun nu var gravid i 5-6 uge trods det tidligere foretagne sterilisationsindgreb.

Der blev derfor foretaget dels et abortindgreb med sug og dels en fornyet sterilisation ved kikkertmetode. På højre side beskrev den opererende læge, at klipsen sad korrekt på æggelederen, mens klipsen på venstre side ikke fuldt ud omsluttede æggelederen. Der blev påsat nye klips, foretaget elektrokoagulation og overklipning af begge æggeledere.

Der er klaget over, at 1. reservelæge <***> ikke var tilstrækkelig omhyggelig ved operationen den 29. maj 1998, idet <***> efterfølgende blev gravid, fordi den ene klips ikke var placeret korrekt.

Patientklagenævnet har lagt vægt på, at 1. reservelæge <***> var rutineret i indgrebet, og at det af operationsbeskrivelsen fremgår, at indgrebet forløb uden problemer.

Patientklagenævnet finder, at det ikke kan udelukkes, at klipsen på den venstre æggeleder blev anbragt korrekt under operationen, men at den senere skred, således at der i løbet af månederne efter operationen blev etableret en passage igennem æggelederen.

Patientklagenævnet finder det på denne baggrund ikke godtgjort, at 1. reservelæge <***> foretog en mangelfuld operation den 29. maj 1998.