Klage over udlevering af et substitutionspræparat

Det apotekspersonale, der var involveret i ekspeditionen af fra efteråret 1998 til juli 2000 på Apotek har ikke overtrådt bekendtgørelse nr. 309 af 6. maj 1997 om apoteker og apotekspersonale.

Sagsnummer:

00F015

Offentliggørelsesdato:

1. oktober 2004

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Det apotekspersonale, der var involveret i ekspeditionen af <****> fra efteråret 1998 til juli 2000 på <****> Apotek har ikke overtrådt bekendtgørelse nr. 309 af 6. maj 1997 om apoteker og apotekspersonale.

 

påbegyndte i december måned på behandling med lægemidlet Emconcor for en hjertelidelse, og ordinationen blev videreført af hendes praktiserende læge. Lægen havde dog skrevet recepterne således, at apoteket kunne udlevere det billigste parallelpræparat. Lægen har oplyst, at tilsyneladende i en periode havde glemt at tage sin hjertemedicin, hvilket foranledigede indlæggelse på i juli måned 2000.

Apoteker har oplyst, at da lægen på recepten ikke har anført ej S, dermed ifølge lægemiddelstyrelsens regler har tilladt substituering med billigste parallelpræparat. Det fremgår ligeledes, at lægen selv skiftede mellem lægemidlerne Bisocor og Emconcor ved sine ordinationer til .

Der er klaget over, at apoteket fra efteråret 1998 til juli 2000 udleverede præparatet Bisocor i stedet for præparatet Emconcor som anført på recepten i den tro, at præparaterne var ens.

Patientklagenævnet finder, at der ikke er grundlag for at kritisere, at apoteket udleverede det billligere præparat Bisocor i stedet for præparatet Emconcor.

Nævnet har ved sin afgørelse lagt vægt på, at præparterne Emconcor og Bisocor ifølge lægemiddelkataloget er identiske, hvad angår aktive indholdsstoffer og mængde heraf.

Nævnet har videre lagt vægt på, at den praktiserende læge ved ikke at anføre et ej S på recepten havde accepteret, at apotekeren valgte det billigste præparat.

Nævnet finder således, at apoteket ekspederede recepterne vedrørende i overensstemmelse med almindelig anerkendt faglig standard.