Udlevering af medicin i overensstemmelse med recepten gav ikke anledning til kritik

Det apotekspersonale, der var involveret i ekspeditionen af s recept, har ikke overtrådt bekendtgørelsen om apoteker og apotekspersonalet, den 28. februar 2000 på .

Sagsnummer:

00F016

Offentliggørelsesdato:

1. oktober 2004

Faggruppe:

Apotekere

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Det apotekspersonale, der var involveret i ekspeditionen af <****>s recept, har ikke overtrådt bekendtgørelsen om apoteker og apotekspersonalet, den 28. februar 2000 på <****>.

 

har siden 1961 modtaget behandling med insulin på grund af sukkersyge. Behandlingen bestod af to typer, Humulin, 1 gang dagligt og Humalog (som er hurtigt og kortvarende virkende insulin), 3 gange dagligt.

Den 28. februar 2000 fik af egen læge en recept på insulin lydende på Humalog Mix25 (som indeholder middelhurtigt virkende insulin), 100 e/ml, 5 penne á 3 ml og Humulin, 100 ie/ml, 5 penne á 3 ml, 2 stk. til behandling mod sukkersyge.

Samme dato fik udleveret de ordinerede mængder insulin ved .

Der er klaget over, at i februar 2000 fik udleveret den forkerte type insulin, idet fejlagtigt fik udleveret Humalog +25 i stedet for Humalog.

Patientklagenævnet finder, at personalet på ikke har udvist manglende omhu og samvittighedsfuldhed ved ekspeditionen af s recept den 28. februar 2000.

Nævnet har ved sin afgørelse lagt vægt på, at det af recepten den 28. februar 2000 fremgår, at det præparat, der skulle udleveres, var Humalog Mix 25, hvilket blev ekspederet i overensstemmelse med recepten.