Klage over behandlingen af diskusprolaps

Praktiserende læge har ikke overtrådt lægeloven ved sin behandling af den 25. april 2000, i hjemmet.1. reservelæge har ikke overtrådt lægeloven ved sin behandling af den 26. april 2000 på .

Sagsnummer:

00F17

Offentliggørelsesdato:

1. december 2004

Speciale:

Neurokirurgi

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Praktiserende læge <****> har ikke overtrådt lægeloven ved sin behandling af <****> den 25. april 2000, i hjemmet.

1. reservelæge <****> har ikke overtrådt lægeloven ved sin behandling af <****> den 26. april 2000 på <****>.

 

Den 19. april 2000 fik rygsmerter, som løbende blev forværret. Den 25. april 2000 foretog praktiserende læge en undersøgelse af , og det blev konstateret, at s gang var besværet af smerter og at den venstre akillessene refleks ikke kunne udløses ved forsøg på hælgang, men der var ikke symptomer på venstresidig dropfod. Praktiserende læge henviste til og anførte henvisningen som akut.

l. reservelæge skrev den 26. april 2000 op til korteste ventetid, hvilket var inden for 14 dage.

Den 8. maj 2000 blev undersøgt af l. reservelæge , som vurderede, at havde venstresidig dropfod og at der var behov for at få gennemført en akut CT-scanning af ryggen, da der var tegn på en diskusprolaps.

blev den 9. maj 2000 opereret for venstresidig diskusprolaps.

Der er klaget over, at der gik for lang tid, inden modtog behandling, da han fik dropfod som følge af ventetiden på ca. 14 dage.

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere den behandling, som praktiserende læge foretog den 25. april 2000.

Nævnet har lagt vægt på, at tidligere havde diskusprolaps, der havde medført en let svækkelse af kraften i venstre fod, og at læge , ifølge notatet, undersøgte for kraft og reflekser, samt følesans i begge ben.

Nævnet kan oplyse, at diskusprolaps overvejende behandles ved hjælp af smertestillende medicin, aflastning og efterfølgende rygtræning. I forbindelse med vedvarende tegn på påvirket nervefunktion, kan operation komme på tale. Akut indlæggelse foretages kun såfremt der er tegn på

afklemning af nerver til benene med føletab på lårets inderside, samt ophævet evne til at styre afføring og vandladning.


Nævnet finder ikke grundlag for at kritisere læge s beslutning om snarlig indkaldelse. Nævnet har lagt vægt på, at der på undersøgelsestidspunktet ikke var tegn på afklemning af nerver til benene.

Nævnet finder ikke grundlag for at kritisere den beslutning, som 1. reservelæge tog, i forbindelse med visitationen af , ved at sætte ham på venteliste frem for at blive indkaldt akut.

Nævnet har lagt vægt på, at det på baggrund af henvisningen ikke kunne konstateres, at havde en akut opstået svær lammelse eller dropfod. Han blev derfor, i henhold til afdelingens retningslinier, skrevet op til behandling inden for 14 dage.