Klage over overset hoftebrud

Reservelæge har ikke overtrådt læge-loven ved sin behandling af den 27. januar 2000 i skadestuen, .

Sagsnummer:

0122417

Offentliggørelsesdato:

20. marts 2001

Speciale:

Ortopædkirurgi

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Reservelæge <****> har ikke overtrådt læge-loven ved sin behandling af <****> den 27. januar 2000 i skadestuen, <****>.

 

trådte den 24. januar 2000 forkert på venstre fod, og hun tog fra med højre ben, således at hun trådte hårdt ned på benet.

På grund af tiltagende smerter i lysken i højre side henvendte sig den 27. januar 2000 i skadestuen, , hvor hun blev undersøgt af reservelæge . Reservelægen vurderede, at der var tale om en muskelforstrækning, og ordinerede smertestillende medicin.

Da s smerter ikke fortog sig, henvendte hun sig igen den 14. februar 2000 i skadestuen, . Der blev foretaget røntgenundersøgelse af højre hofte, hvorved det viste sig, at havde et næsten uforskudt brud på højre lårbens. Bruddet blev den følgende dag opereret med indsættelse af et knoglesøm.

Der er klaget over, at reservelæge den 27. januar 2000 ikke foretog en tilstræk-kelig undersøgelse, og at han på denne baggrund konkluderede, at havde forstrakt en muskel.

Nævnet har lagt vægt på, at reservelæge ifølge skadejournalen optog relevant sygehistorie, således at det stod ham klart, at havde trådt hårdt ned på højre ben. oplyste, at hun kunne støtte på benet, dog ikke uden smerter.

Endvidere har nævnet lagt vægt på, at reservelæge ifølge skadejournalen undersøgte og fandt, at der ved føleundersøgelse ikke var ømhed af hverken muskler eller knogler. Der var ligeledes ingen indirekte ømhed. Der var normal bevægelighed i hofteleddet, dog smerter ved forsøg på udstrækning af benet. Endelig fandtes normal puls i den store pulsblodåre til benet (arteria femoralis).

Nævnet har endelig lagt vægt på, at reservelæge ifølge skadejournalen ordinere-de smertestillende medicin (Ibuprofen 400 mg x 3) og anbefalede at søge egen læge, hvis der ikke var bedring af tilstanden indenfor de følgende to uger.

Nævnet kan oplyse, at brud på lårbensen sædvanligvis opstår i forbindelse med et fald. Der vil oftest være opadkning og udadrotation af benet og stærke smerter ved forsøg på at bevæge leddet. Hvis bruddet er meget lidt forskudt, ses ofte ikke alle klassiske tegn på brud, men også her vil der normalt være smerter ved forsøg på bevægelse.

På baggrund af oplysningerne i skadejournalen er det nævnets vurdering, at det ikke var nærliggende at mistænke, at havde pådraget sig et brud på lårbensen.

Nævnet finder således, at reservelæge ikke udviste manglende omhu og samvittighedsfuldhed ved sin behandling af den 27. januar 2000 i skadestuen, .