Klage over udførelse af CT- scanning på trods af graviditet

Sygeplejerske har overtrådt lov om sygeplejersker, § 5, stk. 1, fordi hun ikke har været tilstrækkelig omhyggelig og samvittighedsfuld ved sin behandling af den 19. juni 2000 på .Sygeplejerske har overtrådt lov om sygeplejersker, § 5, stk. 1, fordi hun ikke har været tilstrækkelig omhyggelig og samvittighedsfuld ved sin behandling af den 19. juni 2000 på .Sygeplejerske har overtrådt lov om sygeplejersker, § 5, stk. 1, fordi hun ikke har været tilstrækkelig omhyggelig og samvittighedsfuld ved sin behandling af den 19. juni 2000 på .1. reservelæge har overtrådt lægelovens § 13, stk. 2, fordi han ikke i tilstrækkeligt omfang har journalført behandlingen af den 18. juni 2000 på .1. reservelæge har ikke overtrådt lægelovens § 6 ved sin behandling af den 18. juni 2000 på .Sygeplejerske har ikke overtrådt lov om sygeplejersker ved sin behandling af den 18. juni 2000 på .Afdelingsradiograf har ikke overtrådt lægeloven ved sin behandling af den 19. juni 2000 på .

Sagsnummer:

0122607

Offentliggørelsesdato:

20. april 2001

Speciale:

Røntgen (radiologi)

Faggruppe:

Radiografer, Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Sygeplejerske <****> har overtrådt lov om sygeplejersker, § 5, stk. 1, fordi hun ikke har været tilstrækkelig omhyggelig og samvittighedsfuld ved sin behandling af <****> den 19. juni 2000 på <****>.

Sygeplejerske <****> har overtrådt lov om sygeplejersker, § 5, stk. 1, fordi hun ikke har været tilstrækkelig omhyggelig og samvittighedsfuld ved sin behandling af <****> den 19. juni 2000 på <****>.

Sygeplejerske <****> har overtrådt lov om sygeplejersker, § 5, stk. 1, fordi hun ikke har været tilstrækkelig omhyggelig og samvittighedsfuld ved sin behandling af <****> den 19. juni 2000 på <****>.

1. reservelæge <****> har overtrådt lægelovens § 13, stk. 2, fordi han ikke i tilstrækkeligt omfang har journalført behandlingen af <****> den 18. juni 2000 på <****>.

1. reservelæge <****> har ikke overtrådt lægelovens § 6 ved sin behandling af <****> den 18. juni 2000 på <****>.

Sygeplejerske <****> har ikke overtrådt lov om sygeplejersker ved sin behandling af <****> den 18. juni 2000 på <****>.

Afdelingsradiograf <****> har ikke overtrådt lægeloven ved sin behandling af <****> den 19. juni 2000 på <****>.

 

Den 9. juni 2000 blev akut indlagt på , på grund af mistanke om diskusprolaps.

Den 18. juni 2000 om formiddagen noterede 1. reservelæge i journalen, at muligvis var gravid og ordinerede en urinundersøgelse for at afgøre dette. Han aftalte med sygeplejerske , at en CT-scanning af lænden, der var planlagt til udførelse den 19. juni 2000, skulle aflyses, hvis urinprøven viste, at var gravid.

Den 18. juni 2000, kl. 14.00 forelå svaret på en positiv graviditetstest, hvilket sygeplejerske meddelte 1. reservelæge umiddelbart herefter. Samtidig blev det i sygeplejekardex noteret, at CT-scanningen mandag den 19. juni 2000 skulle aflyses.

Imidlertid blev den 19. juni 2000 kl. 8.45 kørt fra afdelingen til røntgenafdelingen med henblik på CT-scanning. I røntgenafdelingen blev CT-scanningen bl.a. udført af afdelingsradiograf , der ved gennemlæsning af journalen fra konkluderede, at graviditetsspørgsmålet var afklaret.

Da sygeplejekardex den 19. juni 2000 kl. 8.15 blev gennemlæst, opdagede man den positive graviditetstest, og røntgenafdelingen blev kontaktet, men da var CT- scanningen allerede udført.

Direkte kommunikation med var ikke mulig, idet hun kun talte kinesisk.

Der er klaget over, at blev sendt til CT-scanning på trods af, at hun var gravid.

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for kritik af 1. reservelæge s behandling af den 18. juni 2000.

Nævnet har herved lagt vægt på, at 1. reservelæge , da han fik meddelelse om, at muligvis var gravid, bestilte en graviditetstest, samtidig med, at s medicin blev ændret i overensstemmelse med en mulig graviditet.

Nævnet har yderligere lagt vægt på, at 1. reservelæge ifølge sin udtalelse aftalte med sygeplejerske , at den planlagte CT-scanning den 19. juni 2000 skulle aflyses, såfremt graviditetstesten var positiv. Da dette viste sig at være tilfældet, blev det noteret i sygeplejekardex, at CT-scanningen mandag morgen skulle aflyses.

Patientklagenævnet finder imidlertid, at 1. reservelæge har overtrådt lægelovens § 13, stk.2, fordi han ikke i tilstrækkeligt omfang har journalført behandlingen af den 18. juni 2000.

Nævnet har herved lagt vægt på, at 1. reservelæge ikke noterede konsekvenserne af et positivt HCG-svar i journalen.

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for kritik af sygeplejerske i forbindelse med aflysning af CT- scanningen af .

Nævnet har lagt vægt på, at sygeplejerske ikke havde mulighed for at aflyse CT- scanningen søndag den 18. juni 2000, da afdelingen, hvor CT-scanningen skulle foretages, var lukket.

Nævnet har endvidere lagt vægt på, at sygeplejerske den 18. juni 2000 noterede i sygeplejekardex, at CT-scanningen skulle aflyses, da var gravid.

Patientklagenævnet finder grundlag for kritik af den behandling, som sygeplejerske , sygeplejerske og sygeplejerske foretog af i forbindelse med aflysning af den planlagte CT scanning den 19. juni 2000 om morgenen.

Nævnet har lagt vægt på, at sygeplejerske , sygeplejerske og sygeplejerske ikke havde læst s sygeplejejournal, for på den måde at orientere sig om behandlingen af , inden hun fra afdelingen blev videresendt til CT-scanning.

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for kritik af afdelingsradiograf s CT-scanning af den 19. juni 2000.

Nævnet har lagt vægt på, at afdelingsradiograf den 19. juni 2000 udførte en CT-scanning af s lænderygsøjle, efter at have læst i journalen, at der var blevet ordineret en graviditetstest. Da afdelingen havde sendt til undersøgelse, gik afdelingsradiograf ud fra, at graviditetstesten var negativ.