Klage over mangelfuld information om og behandling af endetarmslidelse

Overlæge har overtrådt lægelovens § 13, stk. 2, fordi han ikke har journalført sin information til forud for behandlingen den 14. august 2000 på .Overlæge har ikke overtrådt lov om patienters retsstilling ved sin information af den 14. august 2000 på .Overlæge har ikke overtrådt lægeloven ved sin behandling af den 14. august 2000 på .

Sagsnummer:

0122619

Offentliggørelsesdato:

20. april 2001

Juridisk tema:

Information og samtykke, Journalføring

Speciale:

Kirurgi, Mavetarmsygdomme, kirurgiske (kirurgisk gastroenterologi)

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Overlæge <****> har overtrådt lægelovens § 13, stk. 2, fordi han ikke har journalført sin information til <****> forud for behandlingen den 14. august 2000 på <****>.

Overlæge <****> har ikke overtrådt lov om patienters retsstilling ved sin information af <****> den 14. august 2000 på <****>.

Overlæge <****> har ikke overtrådt lægeloven ved sin behandling af <****> den 14. august 2000 på <****>.

 

, der var 52 år, fik i januar og februar måned 2000 strålebehandling på onkologisk afdeling, , på grund af en kræftknude ved endetarmen. Efterfølgende blev der ved en kontrol den 26. juni 2000 fundet en lidt hård hudlap (marisk) ved endetarmsåbningen, og det blev besluttet, at denne skulle undersøges nærmere.

Den 29. juni 2000 blev der ved undersøgelse af en læge fra fundet grundlag for at fjerne hudlappen. ønskede desuden nogle hæmorroider fjernet, og der skulle derfor samtidig foretages en kikkertundersøgelse af endetarmen.

Den 3. juli 2000 blev undersøgt og opereret af overlæge . Der blev ved undersøgelsen ikke fundet hæmorroider, men flere strålepåvirkede hudlapper. Disse blev fjernet, og ved mikroskopisk undersøgelse af det fjernede væv fik påvist celleforandringer. Det blev derfor besluttet, at der skulle fjernes yderligere væv fra området.

Den 14. august 2000 udførte overlæge en ny operation, hvor der blev fjernet yderligere væv fra tre områder.

Der er klaget over, at der ikke forud for operationen den 14. august 2000 blev givet information om operationsforløbet.

Der er endvidere klaget over, at lægen besluttede, at ikke skulle bedøves ved de indledende undersøgelser den 14. august 2000, herunder at undersøgelsen blev udført betydelig mere voldsomt, end hvad der er normalt.

For så vidt angår klagen over, at der ikke forud for operationen den 14. august 2000 blev givet tilstrækkelig information, har Patientklagenævnet lagt vægt på, at det fremgår af journalnotatet for den 10. juli 2000, at der skulle fremsendes brev til . Ifølge udtalelse fra overlæge indeholdt dette brev information om det indgreb, der skulle foretages. Endvidere fremgår det af overlæge s udtalelse, at modtog information på sengestuen før og efter indgrebet, og at problemet med at operere i et stråleforandret felt tillige blev forklaret.

Nævnet finder, at der i denne situation ikke kan opstilles generelle retningslinier for hvilken information, der skal gives. Der skal dog være givet information om baggrunden for indgrebet, nemlig den påviste celleforandring, der kræver yderligere afskæring.

Nævnet har videre lagt vægt på, at ifølge journalen den 19. juli 2000 rettede telefonisk henvendelse til onkologisk ambulatorium, idet hun på baggrund af brevet af 11. juli 2000 blandt andre havde diverse spørgsmål af teknisk art, og hun blev henvist til samtale med kirurgisk afdeling.

Endvidere har nævnet lagt vægt på, at det fremgår at journalen, at på ny rettede telefonisk henvendelse til onkologisk ambulatorium den 25. juli 2000 med henblik på aflysning af et fremmøde, og i den forbindelse oplyste, at hun havde talt med overlæge .

Nævnet finder således, at det må lægges til grund, at er informeret både skriftligt og mundtligt før det planlagte indgreb.

På denne baggrund finder nævnet, at overlæge ikke har overtrådt lov om patienters retsstilling ved sin indformation af .

Nævnet finder derimod, at overlæge har overtrådt lægelovens § 13, stk. 2, fordi han ikke har journalført sin information til forud for operationen den 14. august 2000.

Nævnet har lagt vægt på, at overlæge ikke har journalført noget om den mundtlige information, der blev givet ved den telefoniske kontakt forud for indgrebet den 14. august 2000.

For så vidt angår klagen over, at lægen besluttede, at ikke skulle bedøves ved de indledende undersøgelser den 14. august 2000, herunder at undersøgelsen blev udført betydelig mere voldsomt, end hvad der er normalt, har nævnet lagt vægt på, at det af journalen fremgår, at operationen blev udført i fuld bedøvelse, og at der blev fjernet yderligere væv fra 3 områder. Videre fremgår det, at blev udskrevet med råd om behandling med varme sæbebade og videre kontrol på onkologisk afdeling.

Nævnet kan oplyse, at der normalt udføres klinisk undersøgelse af endetarmsregionen før bedøvelse gives, idet lokalisering af læsioner i forhold til lukkemuskelapparatet kan være svær i bedøvet tilstand.

Videre kan nævnet oplyse, at patienter med kræft i endetarmsåbningen behandles efter et nøje protokolleret forløb, hvor størrelse, indvækst af tumor i omgivelserne samt spredning afgør behandlingen. En vigtig information ved disse tumorer er deres relation til lukkeapparatet, og det kan være svært, specielt i et stråleforandret område, at afgøre dette på en bedøvet patient. Det er af værdi for undersøgelsen, at afgøre om og hvordan lukkemusklen trækker sig sammen.

Endvidere har nævnet lagt vægt på, at der i forbindelse med det forudgående behandlingsforløb for blev truffet afgørelse om strålebehandling, og at hun i forløbet gennemgik flere undersøgelser af endetarmsregionen.

Videre har nævnet lagt vægt på, at ved flere forudgående undersøgelser fik påvist en hudlap (marisk), som var hård og derfor burde afskæres til undersøgelse.

Nævnet kan oplyse, at en marisk normalt er en følge af ydre hæmorroider.

Nævnet finder, at det var i overensstemmelse med sædvanlig accepteret faglig standard at undersøge forandringernes relation til lukkemusklen ved ydre undersøgelse og indre undersøgelse med en finger, da hudlappen overraskende viste sig at indeholde forandrede celler.

Videre har nævnet lagt vægt på, at det fremgår af arbejdsprogrammet for operationer for kirurgisk afdeling, at ikke kun overlæge , men også 2 øvrige læger skulle deltage ved operationen af den 14. august 2000.

Sammenfattende finder nævnet således, at overlæge ikke har udvist manglende omhu og samvittighedsfuldhed ved sin undersøgelse og behandling af den 14. august 2000.