Klage over manglende undersøgelse for graviditet inden sterilisation og journalføring af undersøgelse

Overlæge , har overtrådt lægelovens § 6, fordi han ikke har været tilstrækkelig omhyggelig og samvittighedsfuld ved sin behandling af den 17. maj 2000 på kirurgisk afdeling, .Overlæge , har overtrådt lægelovens § 13, stk. 2, fordi han ikke i tilstrækkeligt omfang har journalført behandlingen af den 17. maj 2000 på kirurgisk afdeling, .

Sagsnummer:

0123213

Offentliggørelsesdato:

20. december 2001

Juridisk tema:

Journalføring

Speciale:

Gynækologi og obstetrik

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Overlæge , <****> har overtrådt lægelovens § 6, fordi han ikke har været tilstrækkelig omhyggelig og samvittighedsfuld ved sin behandling af <****> den 17. maj 2000 på kirurgisk afdeling, <****>.

Overlæge , <****> har overtrådt lægelovens § 13, stk. 2, fordi han ikke i tilstrækkeligt omfang har journalført behandlingen af <****> den 17. maj 2000 på kirurgisk afdeling, <****>.

 

Den 8. februar 2000 var på kirurgisk ambulatorium, , fordi hun ønskede af få foretaget en sterilisation. Det fremgår af journalnotat af 8. februar 2000 fra kirurgisk ambulatorium, at der forudgående var foretaget gynækologisk undersøgelse ved den praktiserende læge ?? som var i orden?. Da ikke havde nogen gynækologiske klager, blev det skønnet, at der ikke var grund til at foretage en ny gynækologisk undersøgelse den 8. februar 2000.

Den 17. maj 2000 fik foretaget sterilisation på . Sterilisationen blev foretaget i kikkert (laparoscopi med clips) i fuld bedøvelse. Af journalnotatet af 17. maj 2000 fremgår, at man ved det laparoscopiske indgreb fandt en livmoder af størrelse som en appelsin. Indgrebet forløb ukompliceret, og kunne samme dag udskrives med henblik på kontrol hos egen læge 10 dage senere.

Overlæge , har til sagen oplyst, at den gynækologiske undersøgelse inden indgrebet, udført under bedøvelse, ikke gav mistanke om, at var gravid, idet der blev konstateret en lidt forstørret livmoder, men ikke større end forventet. Undersøgelsesresultatet er dog ikke journalført.

Overlæge , har til sagen endvidere oplyst, at det på kirurgisk afdeling på ikke er rutine at foretage udskrabning før sterilisation.

Det er oplyst, at først forventede sin menstruation 2 dage efter at indgrebet blev foretaget, og at hun havde sin sidste menstruation den 19. april 2000.

Det viste sig senere, at var gravid på det tidspunkt, hvor hun fik foretaget sterilisationen. havde en forudgående forventning om, at man i forbindelse med sterilisationen ville foretage en udskrabning.

Der er klaget over, at , ikke inden operationen den 17. maj 2000 undersøgte, om skulle være gravid.

Patientklagenævnet finder anledning til kritik af overlæge , , fordi han ikke har været tilstrækkelig omhyggelig og samvittighedsfuld ved sin behandling af den 17. maj 2000 på kirurgisk afdeling, .

Nævnet har lagt vægt på, at blev indlagt den 16. maj 2000 med henblik sterilisation dagen efter, og at det af journalen fremgår, at hun har oplyst, at sidste menstruation var fire uger tidligere, men at der ikke er yderligere oplysninger om mulighed for graviditet i den anledning.

Derudover har nævnet lagt vægt på, at der ikke blev foretaget en gynækologisk undersøgelse, mens var vågen, således at man kunne have talt med hende om hendes let forstørrede livmoder og den eventuelle mulighed for graviditet.

Nævnet kan oplyse, at det ikke er almindeligt at foretage rutinemæssig udskrabning i forbindelse med sterilisation. Såfremt der var mistanke om graviditet, kunne det være be- eller afkræftet ved en ultralydscanning og en samtidig graviditetsblodprøve (serum-HCG).

Patientklagenævnet finder, at overlæge , har overtrådt lægelovens § 13, stk. 2, fordi han ikke i tilstrækkeligt omfang har journalført behandlingen af den 17. maj 2000 på kirurgisk afdeling , .

Patientklagenævnet finder, at resultatet af den gynækologiske undersøgelse, der blev foretaget under bedøvelse umiddelbart inden sterilisationsindgrebet den 17. maj 2000, burde have været journalført.