Klage over afslag på tandregulering. Observation af forholdene

De specialtandlæger i Kommunes Tandpleje, der var involveret i behandlingen af i perioden fra den 1. december 1999 til den 5. december 2000 har ikke overtrådt tandlægeloven.

Sagsnummer:

0123306

Offentliggørelsesdato:

12. december 2002

Faggruppe:

Tandlæger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

De specialtandlæger i <****> Kommunes Tandpleje, der var involveret i behandlingen af <****> i perioden fra den 1. december 1999 til den 5. december 2000 har ikke overtrådt tandlægeloven.

blev den 1. december 1999 undersøgt af specialtandlæge i Kommunes Tandpleje med henblik på en vurdering af behov for tandregulering. Specialtandlæge fandt, at tandkødet bag 1+1 (de store fortænder i overkæben) af og til blev påbidt af fortænderne i underkæben. Specialtandlægen vurderede, at eventuel tandreguleringsbehandling skulle afvente frembruddet af 7+7 (anden store kindtand i højre og venstre side af overkæben) og 7-7 (anden store kindtand i højre og venstre side af underkæben).

Ved en ny visitation den 12. april 2000 fandt specialtandlæge , at tandkødet bag fortænderne i overkæben stadig blev påbidt af fortænderne i underkæben. På dette tidspunkt fandtes 7- i frembrud.

Specialtandlæge visiterede igen den 25. oktober 2000, hvor hun fandt, at sammenbidsforholdene var uændrede, og at 7+7 var i frembrud. Specialtandlæge fandt på dette tidspunkt ikke grundlag for at tilbyde tandreguleringsbehandling, men noterede i den ortodontiske visitation, at skulle holdes under observation og kontrolleres næste gang i april 2001.

Efter anmodning fra ? moder undersøgte specialtandlæge den 5. december 2000 i Kommunes Tandpleje. Specialtandlæge var efter undersøgelsen enig i specialtandlæge s vurdering og fandt på denne baggrund, at ikke kunne tilbydes tandreguleringsbehandling i kommunalt regi.

Der er klaget over, at det blev vurderet, at der ikke var grundlag for at tilbyde tandreguleringsbehandling i Kommunes Tandpleje, selv om hun gennem længere tid havde haft en rød, hævet bule bag fortænderne i overkæben.

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for kritik af specialtandlæge og specialtandlæge for deres behandling af i perioden fra den 1. december 1999 til den 5. december 2000.

Nævnet har ved sin afgørelse lagt vægt på, at specialtandlæge i den ortodontiske visitation noterede, at der fandtes en fortykkelse af slimhinden (papilla incisiva) bag overkæbens midterste fortænder, som af og til blev påbidt. Hun vurderede, at man skulle afvente frembrud af 7+7 og 7-7.

Videre har nævnet lagt vægt på, at det fremgår af den ortodontiske visitation, at påbidningen af papilla incisiva var uændret gennem visitationsforløbet.

Nævnet har endvidere lagt vægt på, at studiemodeller af ? tænder viser, at der er overbid i vandret retning (horisontalt overbid), men ikke i en sådan grad, at der er risiko for, at overkæbens fortænder fanges af underlæben, således at fortænderne gradvist skubbes fremad. Endvidere viser studiemodellerne, at der er overbid i lodret retning (vertikalt overbid), men der er ikke tale om ekstremt dybt bid, idet der alene kan forekomme slimhindepåbidning i et mindre område svarende til papilla incisiva. Videre ses 3+3 (hjørnetænderne i overkæben) placeret noget udenfor tandrækken. Endelig ses papilla incisiva af normal størrelse, ligesom den ikke viser tegn på irritation eller hævelse som følge af traumatisk påbidning.

Det er nævnets vurdering, at disse forhold ikke tilsiger, at der foretages tandreguleringsbehandling i kommunalt regi i henhold til Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 493 af 8. juni 1994 om kommunal tandpleje med bilag om ?Regler for ortodontivisation og ortodontiindikationer?.

Nævnet kan oplyse, at papilla incisiva er en naturligt forekommende anatomisk, vortelignende struktur på tandkødet bag overkæbens fortænder, som findes hos alle mennesker. Hvis papilla incisiva hæver og bliver irriteret, kan der opstå traumatisk påbidning af området. Dette ses særligt under forkølelse eller lignende tilstande, hvor mundhulens slimhinder generelt er hævede, eller hvis der lokalt opstår tandkødsbetændelse. Eventuelle bidgener er som regel forbigående.

Nævnet finder således, at specialtandlæge og specialtandlæge ikke har udvist manglende omhu og samvittighedsfuldhed ved deres behandling af .

Det er dog nævnets opfattelse, at forholdene hos kræver observation, således som det også er planlagt af tandplejen. Forholdene tilsiger en fortsat vurdering af, om der opstår gener som følge af påbidninger af tandkødet beg fortænderne 1+1. Endelig må det iagttages, om der opstår en funktionsafvigelse som følge af bidforholdene på tandkødet bag fortænderne 1+1.

Nævnet kan oplyse, at en sådan observationsperiode kan strække sig over længere tid afhængig af udviklingen i tandstillingen. Det er ofte hensigtsmæssigt med en lang observationsperiode.

Endvidere kan nævnet oplyse, at det, hvis skal have foretaget tandreguleringsbehandling, er muligt at foretage tandreguleringsbehandlingen på et senere tidspunkt, hvis tandstillingen tilsiger dette.