Fødsler (obstetrik)

De læger på gynækologisk/obstetrisk afdeling, , der var involveret i behandlingen af i perioden fra den 20. juni til den 22. juni 2000 har ikke overtrådt lægeloven.

Sagsnummer:

0123511

Offentliggørelsesdato:

20. december 2003

Speciale:

Gynækologi og obstetrik

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

De læger på gynækologisk/obstetrisk afdeling, <****>, der var involveret i behandlingen af <****> i perioden fra den 20. juni til den 22. juni 2000 har ikke overtrådt lægeloven.

Den 20. juni 2000 fik foretaget kejsersnit på , og ifølge operationsbeskrivelsen forløb operationen ukompliceret. fik efter operationen kraftige smerter i bugen og havde lidt blod i urinen.

Den 21. juni 2000 fik foretaget engangskateterisation, da hun ikke havde haft vandladning siden aftenen før. Hun blev endvidere opfordret til at drikke rigeligt. Senere samme dag fik hun igen voldsomme smerter.

Den 22. juni 2000 havde fortsat smerter i bugen og tillige vejrtrækningsbesvær. Der blev foretaget en akut ultralydscanning af bugen, hvor det blev konstateret, at hun havde fået en blærelæsion.

Der er klaget over, at der indtraf en læsion af blæren i forbindelse med det foretagne kejsersnit, samt at lægerne i forløbet efter kejsersnittet ikke reagerede på de symptomer, som havde. Der gik således to døgn, før det blev konstateret, at hendes blære var læderet.

Nævnet finder, at de læger, der var involveret i behandlingen af i forbindelse med kejsersnit og den efterfølgende behandling, ikke har udvist manglende omhu og samvittighedsfuldhed.

Nævnet har herved lagt vægt på, at fik foretaget planlagt kejsersnit den 20. juni 2000, og at bughinden over blæren (blæreperitoneum) ifølge operationsbeskrivelsen blev åbnet og skubbet ned. Moderkagen (placenta) var lavtsiddende, hvilket forårsagede rigelig blødning under indgrebet. Fostret lå som forventet i fuldstændig fodstillling, det vil sige, at begge fødder lå under sædet, og fremdragelsen af barnet forløb fuldstændig normalt. Operationsbeskrivelsen indeholder ingen omtale af komplikationer under kejsersnittet ud over den rigelige blødning.

Nævnet finder således, at indgrebet ifølge operationsbeskrivelsen blev udført på almindelig vis og forløb ukompliceret uden mistanke om blærelæsion

Nævnet kan oplyse, at læsion af blæren i tilslutning til kejsersnit er en kendt men meget sjælden komplikation. Har man mistanke om blærelæsion fyldes blæren med saltvand for at afsløre en eventuel lækage, men har man ikke mistanke om blærelæsion, undersøger man ikke rutinemæssigt for dette.

Nævnet finder, at 1. reservelæge s operation af ikke kan kritiseres, idet blærelæsionen, som med overvejende sandsynlighed opstod under operationen, var en hændelig komplikation.

Nævnet har endvidere lagt vægt på, at ifølge journalen den 20. juni 2000 efter operationen havde kraftige smerter i toppen af bugen og lidt blod i urinen. Ved den objektive undersøgelse blev bugvæggen fundet blød, men med ømhed omkring navleregionen, og der var naturlige tarmlyde. Efter konference med en af afdelingens overlæger besluttede reservelæge at se tiden an, da der muligvis var tale om efterveer. fik smertestillende indsprøjtning med morfin (Vilan).

Nævnet kan oplyse, at det er en kendt komplikation til kateter i blæren, at urinen kan blive blodig på grund af fremmedlegemets irritation, og blod i urinen er således ikke umiddelbart et symptom på blærelæsion.

Nævnet har videre lagt vægt på, at ifølge journalen den 21. juni 2000 ikke havde haft vandladning siden aftenen før, og at der havde været en del efterveer, men at hun i øvrigt var velbefindende. Ved undersøgelsen af bugen blev det vurderet, at blæren var fyldt til omkring operationsarret, men at bugen i øvrigt var blød, og at der var naturlige tarmlyde. Der blev ordineret engangskateterisation, og blev opfordret til at drikke rigeligt. Reservelæge vurderede, at den sparsomme vandladning var en ikke ualmindeligt forekommende men forbigående komplikation til operationen.

Nævnet har herudover lagt vægt på, at der ved engangskateterisationen blev udtømt 100 ml klar, ublodig urin, og at der blev ordineret rigeligt væske at drikke, føring af væskeskema samt fortsat observation af vandladningen. Reservelæge har i sin udtalelse oplyst, at hun undersøgte før engangskateterisationen, og at hun ikke virkede forpint, men at hendes mundslimhinde virkede tør. Hun havde ikke feber, og bugen var på det tidspunkt flad, blød og virkede ikke mere øm, end hvad der var forventeligt et døgn efter operationen. Der var endvidere ikke tegn på læsion eller sygelige forandringer af bugorganerne. Det var reservelæge s opfattelse, at den sparsomme vandladning var udtryk for utilstrækkelig væskeindtagelse.

Nævnet har tillige lagt vægt på, at senere den 21. juni 2000 blev tilset af 1. reservelæge , og at hun ifølge journalen var voldsomt forpint, samt at hendes vandladning var sparsom. Ved den objektive undersøgelse blev det konstateret, at hun havde en udtalt udspiling af øverste del af bugen med sparsomme, men normale tarmlyde. 1. reservelæge ordinerede indsprøjtning af morfin (Vilan) og fornyet engangskaterisation, såfremt der ikke var kommet vandladning inden kl. 21.00. Han har i sin udtalelse oplyst, at han vurderede, at bugen var udspilet på grund af luftansamlinger i tarmene (meteorisme).

Nævnet har yderligere lagt vægt på, at det af journalen den 22. juni 2000 fremgår, at der ikke havde været vandladning siden aftenen før, og at engangskateterisationen havde medført udtømning af 100 ml. urin. havde fortsat smerter i bugen og vejrtrækningsbesvær, og ved den objektive undersøgelse blev fundet forpint og bugen udspilet med diffus ømhed og tegn på en akut lidelse i bugen (peritoneal reaktion). Der blev taget blodprøver, og afdelingens overlæge blev tilkaldt. Han undersøgte og ordinerede akut ultralydscanning af bugen, hvilket viste rigelige mængder fri væske i bughulen, formentlig urin som følge af en blærelæsion. Der blev herefter foretaget operation den 22. juni 2000, hvor man konstaterede, at der var en 8 cm. lang defekt i toppen af blæren.

Nævnet finder, at blev relevant undersøgt i forløbet efter operationen, idet man fandt maven blød med normale tarmlyde og ordinerede smertestillende medicin. Nævnet finder endvidere, at der på relevant vist blev taget blodprøver og foretaget ultralydscanning af bughulen, da der fortsat ikke kom tilfredsstillende urinproduktion, og at man foretog reoperation, da man på baggrund af ultralydsundersøgelsen fik mistanke om blærelæsion.