Klage over overset svulst på mammografibillede

Overlæge har ikke overtrådt lægeloven ved sin behandling af den 23. februar 2000 på radiologisk afdeling, .

Sagsnummer:

0123514

Offentliggørelsesdato:

20. maj 2001

Speciale:

Røntgen (radiologi)

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Overlæge <****> har ikke overtrådt lægeloven ved sin behandling af <****> den 23. februar 2000 på radiologisk afdeling, <****>.

 

fik i september 1981 af overlæge , radiologisk afdeling, , foretaget mammografi, hvor blev der fundet en ærtstor knude i højre bryst. Der blev taget finnålsbiopsi herfra, og denne viste ingen ondartede celler, men da var utryg ved knuden, blev denne fjernet.

Fra 1991 og frem til februar 2000 var årligt til mammografi på . Mammografierne i 1992, 1993, 1998, 1999 og 2000 blev udført af overlæge .

Ved mammografien den 10. februar 1999 fandt overlæge spredte, lidt uregelmæssige forkalkninger i højre bryst.

Ved mammografi den 23. februar 2000 fandt overlæge , at forholdene var uforandrede, og ved den efterfølgende ultralydsundersøgelse fandt man ikke lokaliserede forandringer, hvorfor overlæge ikke fandt indikation for at foretage finnålsbiopsi.

Den 27. juni 2000 opdagede en knude i højre armhule. Ved mammografi på den 29. juni 2000 blev der fundet kliniske forandringer i højre bryst, som gav mistanke om en ondartet svulst. På grundlag af den kliniske undersøgelse, mammografien og den supplerende ultralydsundersøgelse, konkluderede man, at der var tale om ondartede forandringer i højre bryst. Diagnosen blev bekræftet ved en undersøgelse, hvor man fandt, at der var tale om cancer (invasivt duktalt karcinom) med spredning til lymfeknuderne i højre armhule.

På forespørgsel fra oplyste en overlæge, at det var muligt at se, at der var tale om ondartede forandringer på mammografibillederne, der var optaget den 23. februar 2000 på .

blev den 11. juli 2000 opereret på , hvor højre bryst og lymfeknuderne i højre armhule blev fjernet.

Der er klaget over, at lægen overså en tumor på mammografibilledet.

Der er endvidere klaget over, at lægen ikke foretog finnålsbiopsi.

Patientklagenævnet har ved afgørelsen lagt vægt på, at i begge bryster havde en meget stor forekomst af bindevævsforandringer (småcystisk fibroadenomatose), og ved mammografiundersøgelserne fandt man i hele perioden meget tætte bindevævsforandringer.

Nævnet kan oplyse, at småcystisk fibroadenomatose er en godartet tilstand.

Endvidere har nævnet lagt vægt på, at overlæge ifølge journalen ved undersøgelsen den 10. februar 1999, hvor der var tilkommet spredte lidt uregelmæssige forkalkninger i højre bryst, skønnede, at det var et led i s udtalte bindevævsforandringer (fibroadenomatose).

Videre har nævnet lagt vægt på, at den af overlæge den 23. februar 2000 udførte mammografiundersøgelse i overensstemmelse med afdelingens instruks blev suppleret med en ultralydsscanning, der ikke gav mistanke om ondartede forandringer. Undersøgelsen blev sammenlignet med undersøgelsen fra året tidligere, og på dette grundlag vurderede overlæge , at strukturen i brystet ikke var ændret, og specielt vurderede han, at forkalkningerne var uændrede.

Tillige har nævnet lagt vægt på, at brysterne ved den kliniske undersøgelse blev fundet faste og småknudrede, samt at der ved en gennemføling af brysterne ikke blev fundet tegn på suspekt forandring.

Nævnet har også lagt vægt på, at man ved vurdering af røntgenbillederne kan se, at der i februar 1999 var tilkommet nogle små, uregelmæssige forkalkninger i højre bryst.

Nævnet kan oplyse, at sådanne forkalkninger kan ses som et led i den godartede lidelse med samtidig knudrede, tætte bryster (skleroserende adenose). Sådanne forkalkninger kan dog også være led i en begyndende kræftknude.

Sammenfattende finder nævnet ikke anledning til kritik af overlæge for den gennemførte undersøgelse af , idet proceduren for den kliniske mammografi har fulgt sædvanlige anerkendte principper. Nævnet finder dog, at det havde været hensigtsmæssigt, om der var blevet foretaget biopsi fra det område i højre bryst, hvor der var tilkommet små uregelmæssige forkalkninger i februar 1999, idet disse små uregelmæssige forkalkninger kunne være led i en begyndende kræftknude.