Klage over manglende aktindsigt

Overlæge A på sygehus 1, har overtrådt lov om patienters retsstilling § 21, stk. 3 i forbindelse med anmodninger af 6. februar og 2. april 2000 om aktindsigt i sin afdøde moder journal m.v.Overlæge B på sygehus 2, har ikke overtrådt lov om patienters retsstilling i forbindelse med s anmodning af 6. februar 2000 om aktindsigt i sin afdøde moder s journal m.v.

Sagsnummer:

0124215

Offentliggørelsesdato:

20. juli 2001

Juridisk tema:

Aktindsigt i helbredsoplysninger

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Overlæge A på sygehus 1, har overtrådt lov om patienters retsstilling § 21, stk. 3 i forbindelse med <****>anmodninger af 6. februar og 2. april 2000 om aktindsigt i sin afdøde moder <****>journal m.v.

Overlæge B på sygehus 2, har ikke overtrådt lov om patienters retsstilling i forbindelse med <****>s anmodning af 6. februar 2000 om aktindsigt i sin afdøde moder <****>s journal m.v.

Den 6. februar 2000 anmodede , der er datter af afdøde , om aktindsigt i moderens journal, sygeplejerapport, mødereferater, korrespondancer m.v. vedr. moderens indlæggelse på sygehus 1 og 2 i 1999.

Den 27. marts 2000 rykkede hun for svar på sine henvendelser.

Den 31. marts 2000 svarede overlæge A, sygehus 1, på henvendelserne, idet han oplyste om, at alt det materiale, som var tilgængeligt for aktindsigt, var udleveret.


Den 2. april 2000 skrev til overlæge A, sygehus 1, og oplyste, at hun ikke tidligere havde fået udleveret materiale fra overlæge A, og at hun anmodede om at få tilsendt kopi af hele journalen inklusive sygeplejerapporter m.m.

s brev til overlæge B , sygehus 2, den 6. februar 2000, er der en påtegning dateret 11. februar 2000 om, at materialet kan tilsendes med tilføjelsen? OBS minus korrespondance med datteren og dennes mand? stemplet overlæge B.

Overlæge B, sygehus 2, har til sagen oplyst, at der under s totale sygeforløb har været løbende konflikter mellem døtrene, og at man tidligere har fremsendt materiale til datteren og ikke har haft til hensigt at forholde journaloplysninger fra de 2 øvrige døtre, herunder.

Der er klaget over, at man på sygehus 1 og på sygehus 2 ikke har imødekommet s anmodning om aktindsigt i journal og plejerapporter vedr. hendes nu afdøde moder, , indlæggelse i 1999.


Patientklagenævnet finder, at overlæge A, sygehus 1, har overtrådt lov om patienters retsstilling § 21 stk. 3 ved ikke at tage stilling til s anmodninger af 6. februar og 2. april 2000 om aktindsigt i sin afdøde moder s journal m.v. indenfor 10 dage efter begæringens fremsættelse.

Patientklagenævnet kan oplyse, at hvis en anmodning om aktindsigt ikke er imødekommet eller afslået inden 10 dage efter, at den er modtaget af vedkommende myndighed, institution eller sundhedsperson, skal myndigheden, institutionen eller sundhedspersonen underrette patienten om grunden hertil samt om, hvornår en afgørelse kan forventes at foreligge.

Nævnet har lagt vægt på, at overlæge A, sygehus 1, burde have besvaret s anmodninger om aktindsigt den 16. februar og den 2. april 2000, og at 10 dages fristen i lov om patienters retsstilling § 21, stk. 3, ikke er overholdt.

Patientklagenævnet finder, at overlæge B, sygehus 2, ikke har overtrådt lov om patienters retsstilling § 21 stk. 3 i forbindelse med s anmodning af 6. februar 2000 om aktindsigt i sin afdøde moder s journal m.v.

Patientklagenævnet har lagt vægt på, at det fremgår af en påtegning på s brev til overlæge B, sygehus 2, dateret 11. februar 2000, at materialet kan tilsendes med tilføjelsen? OBS minus korrespondance med datteren og dennes mand? stemplet overlægeB, og at overlæge B således inden 10 dage har givet besked om, at materialet kunne sendes.

Der er efter overlæge B?s påtegning sket en fejlekspedition, idet materialet ikke er sendt til. Da det ikke har været muligt at fastslå, hvem der har ansvaret for, at materialet ikke er blevet sendt, har nævnet ikke kunnet tage stilling til, om det er en sundhedsperson, der er ansvarlig for, at materialet ikke blev sendt til.

Nævnet kan oplyse, at det alene kan tage stilling til handlinger foretaget af sundhedspersoner indenfor deres sundhedsfaglige område.